งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปสมัยยังเรียนป. ๑ ผมประทับใจมาก ที่ได้มาเรียนที่นี้ และได้เรียนรู้สิ่ง ต่างๆมากมายที่ ล้วนแต่จะทำให้ ผมเป็นคนดีมี คุณธรรม คำขวัญ โรงเรียน รักศักดิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปสมัยยังเรียนป. ๑ ผมประทับใจมาก ที่ได้มาเรียนที่นี้ และได้เรียนรู้สิ่ง ต่างๆมากมายที่ ล้วนแต่จะทำให้ ผมเป็นคนดีมี คุณธรรม คำขวัญ โรงเรียน รักศักดิ์ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 รูปสมัยยังเรียนป. ๑

4 ผมประทับใจมาก ที่ได้มาเรียนที่นี้ และได้เรียนรู้สิ่ง ต่างๆมากมายที่ ล้วนแต่จะทำให้ ผมเป็นคนดีมี คุณธรรม คำขวัญ โรงเรียน รักศักดิ์ศรี มี คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงาน พระราชดำริ รับรางวัลกับท่าน ผู้อำนวยการ พระพุทธรัชมัง คลานัน

5

6

7

8

9 การที่เราเป็นคนไทยได้นั้นมิใช่เพียงใน สำเนาทะเบียนจะระบุว่าเรามีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย แต่เรากลับไปเห่อของนอก ทานของนอก ลืมเชื้อชาติ ลืมว่าสมัยครั้งเก่าก่อนนั้นบรรพบุรุษเรากินอย่างไรใช้ อย่างไร ดังนั้นค่ายนี้นับได้ว่าทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็น คุณค่าในความเป็นไทย

10 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ ยั่งยืน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ ยั่งยืน ป่าไม้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อโลกใบนี้ ดังนั้นสิ่งที่เราจะตอบแทนบุญคุณของป่าไม้เราก็ จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ใช้ธรรมชาติอย่าง ประหยัด และรู้ค่ากับของที่เราใช้ เพียงแค่นี้ ธรรมชาติก็อยู่กับเราไปนานเท่านาน

11 การกตัญญูต่อพ่อ แม่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อ ลูกที่ควรที่จะปฏิบัติตอบ แทนบุญคุณของท่าน ท่านเลี้ยงลูกหลายคนให้ เป็นคนดีได้ผมเชื่อว่า การที่ผมเป็นคนดี คน เก่ง ส่วนสำคัญยิ่งก็มา จากความกตัญญูที่ผม ได้ปฏิบัติต่อแม่ของผม

12

13 สถานีเพลงกู้ ใจ นำโดยท่าน ผอ. นิพนธ์ เสือก้อน วอร์ คแรลลี่ ซ้อมร้อง เพลงที่ แต่ง

14

15 ปลูกป่าชาย เลน ชุมชนพอเพียง

16 กิจกรรมเวิร์ค ช็อบ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

17 อธิบายความรู้ ให้แก่น้องๆ เรารักกัน มาก

18

19

20 ค่าย การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร

21


ดาวน์โหลด ppt รูปสมัยยังเรียนป. ๑ ผมประทับใจมาก ที่ได้มาเรียนที่นี้ และได้เรียนรู้สิ่ง ต่างๆมากมายที่ ล้วนแต่จะทำให้ ผมเป็นคนดีมี คุณธรรม คำขวัญ โรงเรียน รักศักดิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google