งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างดีๆ.......... ใน โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ของ จ. จันทบุรี วาสนา งามการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างดีๆ.......... ใน โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ของ จ. จันทบุรี วาสนา งามการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างดีๆ.......... ใน โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ของ จ. จันทบุรี วาสนา งามการ

2 การก่อตั้งแม่อาสากลุ่มนมแม่ กลยุทธ์ในการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน

3 แม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคม ภริยาทหารเรือ ( ค่ายตากสิน ) ในโครงการนมแม่เพื่อลูก นาวีแข็งแรง

4 ทำไมวันนี้....... ทหารต้องมา มีบทบาทในการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กระทรวงสาธารณสุข....... องค์กร เดียวไม่สามารถทำได้ ต้องใช้พลังขับเคลื่อน กองทัพเรือ....... องค์กร ตัวอย่าง

5 นมแม่ ต่าง.......... จาก นมผง อย่างไร เรารู้ ปัญหา แม่ ทำงานนอกบ้าน ในปี 2549 66.67% ภาระงานใน โรงพยาบาล ไม่ใช่นมแม่ อย่างเดียว เขาเหล่านั้นไม่ รู้เท่าทัน บริษัทนม กลยุทธ์ การตลาดที่ก้าวล้ำ นำหน้า........ อย่าง รวดเร็ว เปลี่ยนกลยุทธ์ การตลาด.... ที่ประกันสังคม ร้านมุมเด็ก

6 กลยุทธ์ของการทำงานที่ต้อง ปรับเปลี่ยนตามสังคมที่ เปลี่ยนไป บันไดขั้นที่ 10..... คือ การสร้างกลุ่มสนับสนุนแม่ในชุมชนเมื่อ แม่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล......... แม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคม ภริยาทหารเรือ

7 กลวิธีการสร้างแม่อาสากลุ่มนมแม่ บุคลากรด้านสาธารณสุข....... ใน โรงพยาบาล จากผู้ที่มารับบริการที่คลินิก ปรึกษาปัญหานมแม่ จากวิถีชีวิตครอบครัว ที่มาของแม่ อาสากลุ่มนมสมาคมภริยา ทหารเรือ ( แม่ค่ายตากสิน ) ที่ หมวดขนส่ง กองพันทหารราบที่ 2 ต. ค.2547

8 กิจกรรม แม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคม ภริยาทหารเรือ ( ค่ายตากสิน )

9

10 จุดกำเนิดแม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคม ภริยาทหารเรือ เริ่มต้นที่หมวดขนส่ง กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน จ. จันทบุรี สนับสนุนโครงการโดย คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายก สมาคมภริยาทหารเรือ และได้ก่อตั้ง “ โครงการนมแม่เพื่อลูก นาวีแข็งแรง ”


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างดีๆ.......... ใน โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ของ จ. จันทบุรี วาสนา งามการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google