งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน จังหวัดอุตรดิตถ์. สถานบริการด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน จังหวัดอุตรดิตถ์. สถานบริการด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

2 สถานบริการด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง สถานีอนามัย 89 แห่ง สถานีอนามัย 89 แห่ง สาธารณสุขชุมชน 5 แห่ง สาธารณสุขชุมชน 5 แห่ง

3 เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 รับนโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 14-15 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุตรดิตถ์

4 การดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานบริการ รพ. สาย สัมพันธ์แม่ลูก รพ. ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยคลินิกนมแม่ รพ. อุตรดิตถ์ 2538,254725432542 รพ. พิชัย 25392547 รพ. ทองแสน ขัน 25392547 รพ. ตรอน 25392547 รพ. ลับแล 25392547 รพ. ท่าปลา 25392547 รพ. น้ำปาด 25392547 รพ. ฟากท่า 25392547 รพ. บ้านโคก 25392547

5 ตัวชี้วัดด้านสุขภาวะแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ข้อมูลเป้าหมาย ระดับที่ ปฏิบัติได้ 1. ทารกแรกเกิดขาด ออกซิเจน 30 : พัน การเกิดมี ชีพ 21.9 : พัน การเกิดมี ชีพ 2. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย กว่า 2,500 กรัม < 7 % 7.7 % 3. อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก่อนออกจาก โรงพยาบาล โรงพยาบาล 100 % 98.7 % 4. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่อย่างเดียว 6 เดือน 6 เดือน > 25 % 10.6 % 5. เด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการ สมวัย 90 % 99.56 %

6 การมีส่วนร่วมของ ชุมชน - ชมรมแม่อาสา / เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - ชมรมดวงใจพ่อแม่ - ชมรมดวงใจพ่อแม่ - รพ. อุตรดิตถ์ 25 ธ. ค. 2547 สมาชิก 30 คน - รพ. อุตรดิตถ์ 25 ธ. ค. 2547 สมาชิก 30 คน - สถานีอนามัยบ้านท่า พ. ค. 2548 สมาชิก 18 คน - สถานีอนามัยบ้านท่า พ. ค. 2548 สมาชิก 18 คน - โรงพยาบาลพิชัย 1 มิ. ย. 2549 สมาชิก 17 คน - โรงพยาบาลพิชัย 1 มิ. ย. 2549 สมาชิก 17 คน เครือข่าย เครือข่าย

7 การจัดกิจกรรม สัปดาห์นมแม่ปี 2550 วันที่ 1-7 สิงหาคม 2550

8 คำขวัญ คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว

9

10 บอร์ดนิทรรศการ

11 ประกวดสุดยอดคุณแม่ 23 ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน จังหวัดอุตรดิตถ์. สถานบริการด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google