งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลวิธี 3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลวิธี 3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลวิธี 3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างกระแสสังคม และประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

2 เป้าหมายโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง ของจังหวัดในเขต 2
รพศ. 1 แห่ง (รพ.พุทธชินราช) พิษณุโลก รพศ. 1 แห่ง (รพ.อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์

3 เป้าหมายโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง
รพท. 1 แห่ง (รพ.เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ รพช. 1 แห่ง (รพ.สมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า)

4 เป้าหมายโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง
รพท. 1 แห่ง (รพ.แม่สอด) ตาก สุโขทัย รพท. 1 แห่ง (รพ.ศรีสังวร) รพช. 2 แห่ง (รพ.ศรีสัชนาลัย , รพ. กงไกรลาศ)

5 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
เกณฑ์ประเมิน

6 เข้าร่วมโครงการ บริการอนามัยแม่และเด็ก

7 ระดับทองแดง ระบบบริการคุณภาพ

8 - ระบบบริการคุณภาพ - การมีส่วนร่วมของชุมชน ระดับเงิน

9 - ระบบบริการคุณภาพ - การมีส่วนร่วมของชุมชน - ผลลัพธ์บริการ ระดับทอง

10 ขั้นตอน การประเมิน โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
MCH Borad ระดับจังหวัดพิจารณาส่ง รพ เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งศูนย์อนามัย และกรมอนามัย ขั้นตอน การประเมิน กรมอนามัยส่งพระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์ สสจ. ทุก รพ. พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก ทุก รพ ประเมินตนเอง ผ่านระดับ..แจ้งทีมประเมินจังหวัด ไม่ผ่านพัฒนาระบบส่วนที่ขาด ประสาน MCH Board พัฒนาระบบบริการคุณภาพ อบรม ทีมประเมินระดับจังหวัด ประเมิน รพช. ทุกแห่ง รพ. ประเมินตนเอง เมื่อพร้อมแจ้งทีม จังหวัดเข้าประเมิน ไม่ผ่าน แจ้งผลเพื่อปรับปรุง และแจ้งประเมินซ้ำ ผ่านระดับ ผลการประเมิน ส่งผลให้ทีมศูนย์อนามัยประเมิน รพศ./รพท. และสุ่ม รพช. ทีมศูนย์อนามัยตัดสินระดับทองแดงและเงิน แจ้งผลจังหวัด และส่งแบบประเมินระดับทองให้กรมอนามัย ทีมส่วนกลางพิจารณาผล/ สุ่มประเมิน และประกาศผล แจ้งกลับศูนย์ฯ และจังหวัด รพ. ผ่านระดับทองรับโล่ห์ รพ. ผ่านระดับทองแดง, ระดับเงินรับประกาศเกียรติคุณ

11 ทีมผู้แทนพระองค์ ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ หมู่บ้านน้ำต๊ะและน้ำรี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2550

12

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลวิธี 3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google