งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและชาย อายุ10 – 14 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและชาย อายุ10 – 14 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและชาย อายุ10 – 14 ปี
ปี = 1,471 ราย , 959 ราย ปี = 1,603 ราย , 1,009 ราย ปี = 1,529 ราย , ราย ปี 2006 = 1,573 ราย 930 ราย ปี 2007 = 1,502 ราย 943 ราย

2 อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ชายหญิง อายุ15 – 19 ปี
ปี = ราย , ราย ปี = ราย , ราย ปี = ราย , ราย ปี 2006 = ราย ราย ปี 2007 = ราย 1237 ราย

3 บึกบึน แข็งแรง อวัยวะเพศใหญ่
ค่านิยมเรื่องสรีระ บึกบึน แข็งแรง อวัยวะเพศใหญ่ เอวบางร่างรัดกำดัดสวาท ผุดผาดสารพัดครัดเคร่ง มีเยื่อพรหมจรรย์

4 ค่านิยมระดับครอบครัว
เป็นผู้สืบสกุล บวชทดแทนพระคุณได้ เป็นช้างเท้าหน้า หาเลี้ยงครอบครัว ไม่เน้นเรื่องซื่อสัตย์ต่อภรรยา แต่เน้นเรื่องความรับผิดชอบครอบครัว เป็นแม่ศรีเรือน เป็นช้างเท้าหลัง เป็นผู้ผลิตและบ่มเพาะทายาทให้ฝ่ายชาย ต้องซื่อสัตย์ต่อสามี ถ้าเลิกกับสามี ควรต้องอยู่เป็นผู้ดูแลลูก

5 อ่อนหวาน นุ่มนวล เรียบร้อย อดทน ค่านิยมระดับสังคม เป็นผู้นำ กล้าหาญ
เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เก็บอารมณ์ เสียสละให้ผู้หญิงหรือผู้ที่อ่อนแอกว่า อ่อนหวาน นุ่มนวล เรียบร้อย อดทน

6 ความสัมพันธ์ทางเพศ ต้องไม่เป็นฝ่ายเริ่ม เป็นฝ่ายถูกเลือก
ไม่ควรจะเปิดเผยเรื่องเพศจนเกินงาม มีคำสอนเรื่องรักนวลสงวนตัว มีคำว่า ขึ้นคาน เมื่อสูงอายุควรงดเรื่องเซ็กส์ มีเยื่อพรหมจรรย์ เซ็กส์ครั้งแรก เรียกว่าถูกเจาะไข่แดง หรือเสียตัว เป็นผู้เริ่ม เลือก และกำหนดความสัมพันธ์ ต้องมีความสามารถในการมีเซ็กส์ (อึด ทน ลีลาดี ทำได้หลายครั้ง คู่นอนต้องติดใจ) ต้องมีประสบการณ์ทางเพศ (ไม่ไก่อ่อน หรือ แหย) มีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดชีวิต ไม่มีคำสอนรักนวลสงวนตัว ต้องให้เกียรติผู้หญิง มีเมียได้หลายคน ถ้าได้เป็นคนแรกของผู้หญิงที่นอนด้วยจะดี เรียกว่าได้เจาะไข่แดง

7 เพศศึกษารอบด้าน ความเสี่ยง ท้อง เอดส์ การหลีกเลี่ยงเพศสัมพันธ์ ถุงยาง
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รู้จักอารมณ์ตนเอง + การจัดการ ทักษะการประเมินสถานการณ์/การสื่อสาร ความสัมพันธ์และการแสดงออก ความรู้สึกหญิงชาย ความรับผิดชอบ

8 กระบวนการทำงานเพศศึกษาในสถานศึกษา
คณะทำงาน เพศศึกษา จังหวัด ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา แผนการจัดเพศศึกษาทุกระดับชั้น การคัดเลือกครูเพื่อเข้าอบรม การคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง คัดเลือก Master Trainers (MT) อบรม MTs + Coaching MT อบรมครู Node ประชุมเพื่อ พัฒนาแผนเพศศึกษา ในหลักสูตรสถานศึกษา การติดตามสนับสนุน (Coaching) ครูจัดการเรียนรู้ “เพศศึกษา” ๑๖ แผน/ปีการศึกษา กิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ครู โคช และ MT การสร้างความเข้าใจเรื่องเพศกับพ่อแม่ เวทีขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น กิจกรรมเยาวชน นอกหลักสูตร

9 โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษารอบด้าน
การจัดการเรียนรู้ ๑๖ ชั่วโมง ทุกระดับชั้น มีชั่วโมงแน่นอน ครูที่สอนเพศศึกษาได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง ผู้บริหารรับทราบและอธิบายได้เรื่องแนวคิดเพศศึกษา มีระบบส่งต่อหรือช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาภายใต้แนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก มีการขยายแนวคิดสู่ครูทุกท่านในสถานศึกษา เปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเยาวชนให้ทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการทำงานร่วมมือกับผู้ปกครอง/ชุมชน/กรรมการสถานศึกษา ขยายผล/เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น


ดาวน์โหลด ppt อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและชาย อายุ10 – 14 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google