งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์รักครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์รักครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์รักครอบครัว
เทศบาลตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ความเป็นมาของโครงการ
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของความรักความผูกพันของคนในครอบครัวประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาในชุมชนได้ประสบกับปัญหาน่าสลดใจ มีครอบครัว 1 มีพ่อช่วยเหลือตัวเองได้ และแม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาการทางจิต และกักขังพ่อแม่ไว้ในบ้านตามลำพัง

3 ในการดำเนินงานในปี 2552

4 เครือข่ายครอบครัวอบอุ่น ค้นหาปัญหาในครอบครัว
เครือข่ายครอบครัวอบอุ่น ค้นหาปัญหาในครอบครัว

5 นวัตกรรมรวมใจเป็นหนึ่ง

6 กิจกรรม - เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก - ธงรู้ใจ
กิจกรรม - เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก - ธงรู้ใจ อยากให้พ่อแม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอยู่

7 วงกลมปริศนา

8 ครอบครัวสามัคคี

9 - ในชุมชนมีแหล่งอบายมุข เช่น เล่นการพนัน
จุดแข็ง - จนท.มีศักยภาพในการดำเนินงาน - จนท.มีความมุ่งมั่น - หน่วยสาธารณสุขให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี - มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ จุดอ่อน - ในชุมชนมีแหล่งอบายมุข เช่น เล่นการพนัน - จำนวนจนท.สาธารณสุขไม่เพียงพอกับประชากรใน พื้นที่รับผิดชอบ

10 แนวทางการดำเนินงาน สิ่งที่อยากจะทำ
- มีการจัดตั้งชมรมครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชน - ตู้รับปัญหาคลายใจ ข้อเสนอแนะ - ควรมีการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์รักครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google