งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์ รักครอบครัว เทศบาลตำบลบางสะพาน อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์ รักครอบครัว เทศบาลตำบลบางสะพาน อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์ รักครอบครัว เทศบาลตำบลบางสะพาน อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ความเป็นมาของโครงการ ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของความรักความ ผูกพันของคนในครอบครัวประมาณ 1 ปีที่ ผ่านมาในชุมชนได้ประสบกับปัญหาน่า สลดใจ มีครอบครัว 1 มีพ่อช่วยเหลือ ตัวเองได้ และแม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาการทางจิต และกักขังพ่อแม่ไว้ในบ้านตามลำพัง ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของความรักความ ผูกพันของคนในครอบครัวประมาณ 1 ปีที่ ผ่านมาในชุมชนได้ประสบกับปัญหาน่า สลดใจ มีครอบครัว 1 มีพ่อช่วยเหลือ ตัวเองได้ และแม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาการทางจิต และกักขังพ่อแม่ไว้ในบ้านตามลำพัง

3 ในการดำเนินงานในปี 2552

4 เครือข่ายครอบครัวอบอุ่น เครือข่ายครอบครัวอบอุ่น ค้นหาปัญหาในครอบครัว

5 นวัตกรรมรวมใจเป็นหนึ่ง

6 กิจกรรม - เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก - ธงรู้ใจ  อยากให้พ่อแม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอยู่

7 วงกลมปริศนา

8 ครอบครัวสามัคคี

9   จุดแข็ง - จนท. มีศักยภาพในการ ดำเนินงาน - จนท. มีความมุ่งมั่น - หน่วยสาธารณสุขให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี - มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ   จุดอ่อน - ในชุมชนมีแหล่งอบายมุข เช่น เล่น การพนัน - จำนวนจนท. สาธารณสุขไม่ เพียงพอกับประชากรใน พื้นที่รับผิดชอบ

10 แนวทางการดำเนินงาน สิ่งที่อยากจะทำ - มีการจัดตั้งชมรมครอบครัวสัมพันธ์ใน ชุมชน - ตู้รับปัญหาคลายใจ ข้อเสนอแนะ - ควรมีการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt สรุปโครงการสร้างสัมพันธ์ รักครอบครัว เทศบาลตำบลบางสะพาน อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google