งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน 35212264880751191352 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 3521463725639213849352 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน 35212264880751191352 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 3521463725639213849352 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน คณิตศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาพละ ศึกษา ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ

2 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน รรวม ภาษาไทยเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ MLP/Sup วิทยาศาสตร์ MLP/Sup สังคมศึกษา MLP/Sup ภาษาอังกฤษ MLP/Sup ภาษาจีน รวม คิดเป็นร้อยละ

3


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน 35212264880751191352 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 3521463725639213849352 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google