งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน รรวม ภาษาไทย (5-7,9) คณิตศาสตร์ (1-9) วิทยาศาสตร์ (5- 7,9) สังคมศึกษา พื้นฐาน (1-9) ประวัติศาสตร์ (1-9) สุขศึกษาพละ ศึกษา (1-9) ศิลปะ / ดนตรี (5- 7,9) คอมพิวเตอร์ (1-9) ภาษาอังกฤษ (5- 7,9) ภาษาจีน (5-7,9)

2 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน รรวม ภาษาไทยเพิ่มเติม (5-7,9) คณิตศาสตร์ MLP (1-9) วิทยาศาสตร์ MLP (5-7,9) สังคมเพิ่มเติม (1- 9) ศิลปะ / ดนตรี เพิ่มเติม (5-7,9) ภาษาอังกฤษ MLP (1-9) คอมพิวเตอร์ Ecc1 (7)9279 คอมพิวเตอร์ Ecc2 (7)999 ภาษาอังกฤษ Ecc1 (7) ภาษาอังกฤษ Ecc2 (7) ภาษาจีน Ecc1 (7) 8178 ภาษาจีน Ecc2 (7) 8178

3 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน รรวม คิดเป็นร้อยละ

4


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google