งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183 สังคมศึกษา พื้นฐาน (1-9) 428233449079180428 ประวัติศาสตร์ (1-9) 428283064110214428 สุขศึกษาพละ ศึกษา (1-9) 4281539882896428 ศิลปะ / ดนตรี (5- 7,9)1831117275634434183 คอมพิวเตอร์ (1-9) 4281102254879513227428 ภาษาอังกฤษ (5- 7,9)15411445835132154 ภาษาจีน (5-7,9) 183991162225101183

2 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยเพิ่มเติม (5-7,9)18413305940182310184 คณิตศาสตร์ MLP (1-9)4321174173534483116432 วิทยาศาสตร์ MLP (5-7,9)15394547201418153 สังคมเพิ่มเติม (1- 9)4282131965113671571428 ศิลปะ / ดนตรี เพิ่มเติม (5-7,9) 18315276330552183 ภาษาอังกฤษ MLP (1-9)4283236966104601021428 คอมพิวเตอร์ Ecc1 (7)9279 คอมพิวเตอร์ Ecc2 (7)999 ภาษาอังกฤษ Ecc1 (7)3039106230 ภาษาอังกฤษ Ecc2 (7)30210 6230 ภาษาจีน Ecc1 (7) 8178 ภาษาจีน Ecc2 (7) 8178

3 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม 1620101449730931806 169 31824932 คิดเป็นร้อยละ 0.3 2 0.4 1 2.0 5 9.1 0 14. 80 18. 88 16. 34 34. 33 3.6 9 100.0 0

4


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google