งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556. เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556. เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556

2 เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับ ประเทศ เขต 1เขต 2เขต 3 ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลี่ย

3 เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ

4 คะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2556 วิชา ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาคะแนนพัฒนาการ (ผลต่างจากปี 2555) ปี 2555ปี เพิ่มขึ้น - ลดลง ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล ศิลปะ การงานอาชีพ เฉลี่ย

5 เปรียบเทียบO-NETม.3 ปี

6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลO-NET ม.3 ใน 5 ปีการศึกษา

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน(ร้อยละ) ปีการศึกษา ปี 2552ปี 2553ปี 2554ปี 2555ปี 2556 ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ตารางแสดงคะแนน O-NET ม.3 ระหว่างปีการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556. เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google