งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556. เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556. เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556

2 เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด ระดับ ประเทศ เขต 1เขต 2เขต 3 ภาษาไทย 38.1039.9039.6838.1044.4344.25 สังคมศึกษาฯ 33.7836.0235.1633.7839.4839.37 ภาษาอังกฤษ 26.85 30.1428.5426.8529.9930.35 คณิตศาสตร์ 21.60 23.4122.6321.6025.4125.45 วิทยาศาสตร์ 33.84 35.2134.3133.8438.0437.95 สุขศึกษาฯ 53.93 54.0655.2353.9358.7258.30 ศิลปะ 41.12 41.4042.0541.1243.8843.65 การงานอาชีพฯ 39.02 39.1439.1639.0244.8244.46 เฉลี่ย 36.0337.4137.1036.0340.6040.47

3 เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ

4 คะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2556 วิชา ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาคะแนนพัฒนาการ 2555 - 2556(ผลต่างจากปี 2555) ปี 2555ปี 2556+ เพิ่มขึ้น - ลดลง ภาษาไทย 50.1438.1 - 12.04 สังคมศึกษาศาสนา 44.8533.78 - 11.07 ภาษาอังกฤษ 27.4926.85 - 0.64 คณิตศาสตร์ 23.721.6 - 2.1 วิทยาศาสตร์ 34.2233.84 - 0.38 สุขศึกษาและพล 52.1153.93+ 1.82 ศิลปะ 41.5441.12 - 0.42 การงานอาชีพ 40.6539.02 - 1.63 เฉลี่ย39.3436.03 - 3.31

5 เปรียบเทียบO-NETม.3 ปี 2555-2556

6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลO-NET ม.3 ใน 5 ปีการศึกษา 2552-2556

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน(ร้อยละ) ปีการศึกษา ปี 2552ปี 2553ปี 2554ปี 2555ปี 2556 ภาษาไทย 32.68 42.4457.2250.1438.10 สังคมศึกษา ฯ38.8939.6752.64 44.8533.78 ภาษาอังกฤษ 19.4215.5439.1727.49 26.85 คณิตศาสตร์ 23.1023.2244.0923.70 21.60 วิทยาศาสตร์ 26.6728.7042.2434.22 33.84 สุขศึกษา ฯ54.1970.3157.4152.11 53.93 ศิลปะ30.8627.9849.2241.54 41.12 การงานอาชีพฯ31.1147.0951.1340.65 39.02 ตารางแสดงคะแนน O-NET ม.3 ระหว่างปีการศึกษา 2552- 2556


ดาวน์โหลด ppt O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556. เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google