งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183 สังคมศึกษา พื้นฐาน (1-9) 428233449079180428 ประวัติศาสตร์ (1-9) 428283064110214428 สุขศึกษาพละ ศึกษา (1-9) 4281539882896428 ศิลปะ / ดนตรี (5- 7,9)1831117275634434183 คอมพิวเตอร์ (1-9) 4281102254879513227428 ภาษาอังกฤษ (5- 7,9)15411445835132154 ภาษาจีน (5-7,9) 183991162225101183

2 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย SUP (5- 7,9)18413305940182310184 คณิตศาสตร์ MIS (1-9)4281174173534483116428 สังคม SUP (1-9) 4282131965113671571428 ศิลปะ / ดนตรี SUP (5-7,9)18315276330552183 อังกฤษ SUP (1- 6,8,9)3851641012145385 ภาษาอังกฤษ EIS (1-9)4283236966104601021428 ภาษาอังกฤษ TM (9)29134662115 ภาษาญี่ปุ่น (9) 3025418130 รวม 172394406672962884 187 41935125 คิดเป็นร้อยละ 0.3 3 0.4 5 1.8 3 7.9 2 13. 11 18. 77 17. 25 36. 57 3.7 7 100.0 0

3


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย (5-7,9) 18723272931725187 คณิตศาสตร์ (1-9) 42826174770736014310428 วิทยาศาสตร์ (5- 7,9)183263053232445183.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google