งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย 43783371117208437 คณิตศาสตร์ 437718425277751615437 โลกและดวงดาว 22124121640147221 ชีววิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย 43783371117208437 คณิตศาสตร์ 437718425277751615437 โลกและดวงดาว 22124121640147221 ชีววิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน รรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ โลกและดวงดาว ชีววิทยา สังคมศึกษา พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาพละ ศึกษา ศิลปะ / ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ

2 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน รรวม คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม / Sup ฟิสิกส์ เคมี สังคมเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม / Sup ภาษาอังกฤษ MLP / EIS รวม คิดเป็นร้อยละ

3


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย 43783371117208437 คณิตศาสตร์ 437718425277751615437 โลกและดวงดาว 22124121640147221 ชีววิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google