งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย 43783371117208437 คณิตศาสตร์ 437718425277751615437 โลกและดวงดาว 22124121640147221 ชีววิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย 43783371117208437 คณิตศาสตร์ 437718425277751615437 โลกและดวงดาว 22124121640147221 ชีววิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย 43783371117208437 คณิตศาสตร์ 437718425277751615437 โลกและดวงดาว 22124121640147221 ชีววิทยา 2452245 20332357245 สังคมศึกษา พื้นฐาน 437221781151347611437 ประวัติศาสตร์ 43715213966305437 สุขศึกษาพละ ศึกษา 4371103438210437 ศิลปะ / ดนตรี 43735374134011437 คอมพิวเตอร์ 43719211841338437 ภาษาอังกฤษ 4374591055137217437

2 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม / Sup 382171012406023814382 ฟิสิกส์ 24482448541082244 เคมี 2456619174742108245 สังคมเพิ่มเติม 43718388696208437 ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม / Sup 3806627285476183380 ภาษาอังกฤษ MLP / EIS4372345171035937437 รวม 60874896232377763 104 6 343 5906087 คิดเป็นร้อยละ 0.7 9 1.5 8 3.8 1 6.1 9 12. 53 17. 18 56. 43 1.4 8 100.0 0

3


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทย 43783371117208437 คณิตศาสตร์ 437718425277751615437 โลกและดวงดาว 22124121640147221 ชีววิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google