งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1. มารู้จัก 3 R กันเถอะ Reduce : ลดการใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น Reuse : การใช้ซ้ำ Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่ การ นำขยะมาแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1. มารู้จัก 3 R กันเถอะ Reduce : ลดการใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น Reuse : การใช้ซ้ำ Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่ การ นำขยะมาแปรรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1

2

3

4 มารู้จัก 3 R กันเถอะ Reduce : ลดการใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น Reuse : การใช้ซ้ำ Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่ การ นำขยะมาแปรรูป

5

6 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ อีพีอาร์ (Extended Producer Responsibility หรือ EPR)

7 สิ่งที่ต้องคำนึงของผู้สร้าง สารเคมีภายในภาควิชา ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ เวลาหมดอายุของสาร สาเหตุที่จะทำให้สารเสื่อมประสิทธิภาพ เช่น ความชื้น ความร้อน จำแนกได้ว่าเป็นสารเคมีประเภทใด สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือไม่ ระบุชื่อผู้สั่งซื้อ ผู้รับผิดชอบและอันตรายของ สารเคมีอย่างชัดเจน

8 การจัดการของเสียสารเคมี สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือไม่ ของเสียที่มีอยู่สามารถจัดส่งให้กับ หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยได้ หรือไม่ สามารถระบุชนิดของสารที่มีอยู่ในถัง เก็บของเสียได้อย่างชัดเจน ทำการจัดส่งให้กับผู้ดูแลการจัดเก็บของ เสียสารเคมี

9

10

11 รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1 จบแล้วคร้า....


ดาวน์โหลด ppt รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1. มารู้จัก 3 R กันเถอะ Reduce : ลดการใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น Reuse : การใช้ซ้ำ Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่ การ นำขยะมาแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google