งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม. ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับสารเคมี - วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม. ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับสารเคมี - วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม

2 ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับสารเคมี - วัสดุ

3

4 ฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลสารเคมี

5 ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับเข้าเครื่องแก้ว

6 ฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลการเบิกเครื่องแก้ว

7 การแสดงข้อมูลจะอาศัยรายงานเป็นตัวช่วย

8 รายงานแสดงรายการสารเคมีแยกตามชนิด

9 รายงานแสดงรายการสารเคมีแยกตามชั้นวาง

10 รายงานแสดงรายการสั่งซื้อสารเคมีแยกตามสถานะ

11 รายงานแสดงประวัติสั่งซื้อสารเคมีแยกตามชนิดสาร

12

13 รายงานแสดงประวัติสั่งซื้อเครื่องแก้วแยกตามชนิด

14 รายงานแสดงรายการเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

15 รายงานแสดงประวัติการยืม - คืนเครื่องแก้วของสมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม. ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับสารเคมี - วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google