งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ความคืบหน้าการเข้า สู่ตำแหน่งชำนาญ การของสาย สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ความคืบหน้าการเข้า สู่ตำแหน่งชำนาญ การของสาย สนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ความคืบหน้าการเข้า สู่ตำแหน่งชำนาญ การของสาย สนับสนุน

2 ข้าราชการสายสนับสนุน อยู่ในขั้นตอน สุดท้ายในการพิจารณาจำนวน 3 ราย ชำนาญการพิเศษ เพิ่มขึ้น 3 ราย ( ใน เร็วๆ นี้ ) ผลงาน / เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง ชำนาญงาน : คู่มือ 1 เล่ม ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญการ : คู่มือ 1 เล่ม และ ผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ วิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 2 ความคืบหน้า นิยาม รูปแบบ และ แบบประเมิน

3 ผลงาน / เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ : ผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ 1 เรื่อง และ วิจัย หรือ ผลงานอื่น อย่าง น้อย 1 เรื่อง / รายการ เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ : ผลงาน วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ ผลงานอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง / รายการ และ ผลงานวิจัย ( ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ / นานาชาติ ) อย่างน้อย 1 เรื่อง 3 ความคืบหน้า และ แบบฟอร์ม

4 4 กรอบ 2552- 2556

5 นิยามประเภทผลงาน โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบ ประเมิน โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบ ประเมิน โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์และแบบ ประเมิน โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์และแบบ ประเมิน โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์และแบบ ประเมิน โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์และแบบ ประเมิน แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะ อื่น แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะ อื่น แบบสรุปผลการประเมิน 5 ความคืบหน้า และ แบบฟอร์ม

6 6 ขอบคุณครับ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind


ดาวน์โหลด ppt LOGO ความคืบหน้าการเข้า สู่ตำแหน่งชำนาญ การของสาย สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google