งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2 เอกสารประกอบ การขอ ผศ. 1. งานสอน ผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญ เอกสารประกอบการสอน 2. ผลงานวิชาการ คุณภาพดี งานแต่งหรือเรียบเรียง ( อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้ ) งานวิจัย ( อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้ ) งานวิชาการในลักษณะอื่น * บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา / หนังสือ หรือ * เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล

3 เอกสารประกอบ การขอ รศ. 1. งานสอน ผลการสอนอยู่ในระดับชำนาญพิเศษ เอกสารคำสอน 2. ผลงานวิชาการ คุณภาพดี แต่งหรือเรียบเรียง หนังสือ / ตำรา งานวิจัย ( อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้ ) งานวิชาการในลักษณะอื่น * บทความวิจัย หรือ * เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล

4 เอกสารประกอบ การขอ ศ. 1. งานสอน ผลการสอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ 2. ผลงานวิชาการ คุณภาพดี แต่งหรือเรียบเรียง หนังสือ / ตำรา งานวิจัย ( อาจเลือกเพียง 1 อย่างได้ ) งานวิชาการในลักษณะอื่น * บทความวิจัย หรือ * เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานแปล เอกสารที่แสดงความเชี่ยวชาญ ไม่ได้มีการ กำหนดรูปแบบไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาจาก เอกสารที่เขียนในรูปแบบใดก็ได้ ทั้งนี้ต้อง เคยใช้ทั้งภายในและภายนอก หรือเป็น เอกสารในการบรรยายก็ได้


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google