งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ปี พ. ศ. 2556 โครงการเกษียณ ก่อนกำหนด. ม. อ. อยู่ในกลุ่มที่มีข้าราชการอายุ 50 ปี มากกว่าร้อยละ 20 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ 5% ของกลุ่มเป้าหมาย อายุราชการไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ปี พ. ศ. 2556 โครงการเกษียณ ก่อนกำหนด. ม. อ. อยู่ในกลุ่มที่มีข้าราชการอายุ 50 ปี มากกว่าร้อยละ 20 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ 5% ของกลุ่มเป้าหมาย อายุราชการไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ปี พ. ศ. 2556 โครงการเกษียณ ก่อนกำหนด

2 ม. อ. อยู่ในกลุ่มที่มีข้าราชการอายุ 50 ปี มากกว่าร้อยละ 20 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ 5% ของกลุ่มเป้าหมาย อายุราชการไม่เกิน 2 ปี ถึงวัน เกษียณอายุ (30 กันยายน 2557) พ. ศ. 2552-2555 มีผู้ร่วมโครงการ 92 คน ( วิชาการ 12 คน สายสนับสนุน 80 คน ) ใช้งบประมาณ 34.262 ล้าน 2 กรอบ 2552- 2556

3 แนวทางสำหรับ ปี 2556 ยกเลิกการจัดสรรโควตา มายัง คณะ / หน่วยงาน พิจารณาเฉพาะผู้มีปัญหาด้าน สุขภาพ โดยมีแพทย์ร่วมเป็น กรรมการพิจารณา งบประมาณไม่เกินวงเงินที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ปี 2556 วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ในกรอบปี 2557 เป็นต้นไป ? 3 กรอบ 2552- 2556

4 4 ขอบคุณครับ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind

5


ดาวน์โหลด ppt LOGO ปี พ. ศ. 2556 โครงการเกษียณ ก่อนกำหนด. ม. อ. อยู่ในกลุ่มที่มีข้าราชการอายุ 50 ปี มากกว่าร้อยละ 20 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ 5% ของกลุ่มเป้าหมาย อายุราชการไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google