งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคพิษสุนัขบ้า 1 เป็นโรคที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมทุกชนิดและติดต่อถึงคน ประเทศไทยมีคนป่วยตายเป็นอันดับ ต้นๆ 3 รายแรกของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคพิษสุนัขบ้า 1 เป็นโรคที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมทุกชนิดและติดต่อถึงคน ประเทศไทยมีคนป่วยตายเป็นอันดับ ต้นๆ 3 รายแรกของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคพิษสุนัขบ้า 1 เป็นโรคที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมทุกชนิดและติดต่อถึงคน ประเทศไทยมีคนป่วยตายเป็นอันดับ ต้นๆ 3 รายแรกของโลก

3 2 อัตราความชุกในการติดโรคพิษ สุนัขบ้า ในสัตว์ ปี 2539 (41.9%) ปี 2545 (24.5%) ในปี 2545 มีหัวสัตว์ที่ส่งตรวจ 2961 หัว พบว่าเป็นบ้า 725 หัว และในจำนวนนี้เป็น สุนัข 652 หัว (89.9%) เป็นแมว 38 หัว (5.2%) และเป็นโค 29 หัว (4%) ในคน อัตราการตายต่อประชากรแสนคนในปี 2542, 2543, 2544 และ 2545 = 0.11 (69 ราย ), 0.08 (49 ราย ), 0.05 (38 ราย ) และ 0.05 (30 ราย )

4 โรคพิษสุนัขบ้า 3 ระบาดวิทยา สาเหตุที่ทำให้โรคระบาดมาสู่คนได้มาก เนื่องจากมีสุนัขและแมวจรจัดมาก – มีเศษอาหารเหลือมาก – ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ทำให้ เป็นอุปสรรคต่อการกำจัดสัตว์ – ไม่สามารถจับสัตว์จรจัดมาฉีดวัคซีนได้ เป็นโรคที่มีอัตราการป่วยน้อย แต่คนหรือสัตว์ที่แสดงอาการป่วย มีอัตราการตาย 100%

5 โรคพิษสุนัขบ้า 4 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Rhabdovirus การติดต่อ การถูกสุนัข หรือสัตว์ที่เป็นบ้ากัดหรือ สัมผัสน้ำลายสัตว์ที่เป็นบ้า มีระยะฟักตัว ของโรค ~ 3 อาทิตย์ ความไวของสัตว์ที่เป็นโรค

6 โรคพิษสุนัขบ้า 5 อาการ ในโคมีอาการได้หลายแบบ เช่น น้ำลายฟูม ปาก หรือ เบื่ออาหาร กินน้ำไม่ได น้ำหนักลด ตายภายใน 3-4 วันหลังแสดงอาการ หรือ แสดงอาการดุร้าย เดินกล้ามเนื้อไม่สัมพันธ์ กัน ล้มลงชัก ตาย กินน้ำไม่ได้ ดุร้าย ผิดปกติ ท้องผูก มาก

7 6 โคบ้าและแผลที่ถูก กัด โดแสดงอาการบ้าหลังถูก กัดได้ 1 เดือน

8 7 การวินิจฉัย จากประวัติการพบ สุนัขบ้าเพ่นพ่านใน หมู่บ้านและมากัด สัตว์เลี้ยง รวมทั้ง พฤติกรรมและ อาการสัตว์ที่ถูกกัด การรักษา ไม่มี ข้อควรปฏิบัติเมื่อสัมผัสกับสัตว์ ที่ สงสัยว่าเป็นบ้า ทำความสะอาด ล้างแผลฟอกสบู่ เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ใส่ยา ฉีดป้องกันบาดทะยัก

9 8 ข้อควรปฏิบัติเมื่อสัมผัสกับสัตว์ที่ สงสัยว่าเป็นบ้า ( ต่อ ) สัตว์ที่สงสัยว่าเป็นบ้า กัก ดูอาการ โค 3 เดือน ( ทั่วไป 1 เดือน ) สุนัข 15 วัน

10 9 ข้อควรปฏิบัติเมื่อสัมผัสกับสัตว์ที่ สงสัยว่าเป็นบ้า ( ต่อ ) ทำการชันสูตรโดยส่งหัวสัตว์ ที่สงสัย ไปยังห้องปฏิบัติการ เมื่อชันสูตรแล้วว่าสัตว์เป็นบ้า ให้ผู้ถูก สุนัขบ้ากัดไปพบแพทย์เพื่อขอฉีด วัคซีนหรือฉีดไฮเปอร์อิมมูนซีรั่มในกรณี ที่แผลใกล้ศีรษะ ควรฉีดภายใน 24 ชั่วโมง

11 10 การควบคุมโรค รณรงค์ให้วัคซีนให้ > 80% ของ จำนวนประชากรสุนัข ทั้งหมด ( ทั้งสุนัขที่มีเจ้าของและ สุนัขจรจัด ) ฉีดยาคุมกำเนิด / ทำหมันสุนัข เพื่อลดการเพิ่มของจำนวน ประชากร มีช่วงเวลาที่เหมาะสม กลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนเมษายน กลางเดือนสิงหาคม ถึงปลาย เดือนกันยายน


ดาวน์โหลด ppt โรคพิษสุนัขบ้า 1 เป็นโรคที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมทุกชนิดและติดต่อถึงคน ประเทศไทยมีคนป่วยตายเป็นอันดับ ต้นๆ 3 รายแรกของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google