งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคคอบวม 1 โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ( โรคคอบวม ) ระบาดวิทยา เป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียทาง เศรษฐกิจในโคเนื้อเป็นอันดับ 1 ใน สหรัฐอเมริกา (US$ 450 billion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคคอบวม 1 โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ( โรคคอบวม ) ระบาดวิทยา เป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียทาง เศรษฐกิจในโคเนื้อเป็นอันดับ 1 ใน สหรัฐอเมริกา (US$ 450 billion."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคคอบวม 1 โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ( โรคคอบวม ) ระบาดวิทยา เป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียทาง เศรษฐกิจในโคเนื้อเป็นอันดับ 1 ใน สหรัฐอเมริกา (US$ 450 billion ในปี 1996) ในประเทศไทยมีการระบาด ประปรายในภาคต่างๆ แต่ภาคใต้ มีการระบาดน้อยกว่าภาคอื่นๆมาก

3 โรคคอบวม 2 ระบาดครั้งล่าสุดในภาคใต้เมื่อ 16 กรกฎาคม 2544 ที่ อ. สุไหงโก - ลก และ อ. ตากใบ จ. นราธิวาสและ ที่ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี เนื่องจากมีการระบาดมาจาก ประเทศมาเลเซีย ทำให้มีการลักลอบนำ เนื้อสัตว์ป่วยมาขายในเขต ชายแดนไทย และมี การชำแหละซากที่ริมแม่น้ำ สุไหง โก - ลก การระบาดครั้งนี้ ทำให้กระบือตาย ~ 350 ตัว โคตาย ~ 100 ตัว ส่วนมากเป็นลูกสัตว์และคาดว่ามีสัตว์ติดเชื้อ ~ 2000 ตัว

4 โรคคอบวม 3 สาเหต ุ เป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยคือ 1. การจัดการที่ทำให้สัตว์เกิด ความเครียด esp. การเคลื่อนย้ายสัตว์ 2. การติดเชื้อโรค เดิมเชื่อกันว่า เกิดจากแบคทีเรียเป็นสาเหตุ แต่ในปี 1993 พบว่ามีเชื้อไวรัส มาเกี่ยวข้องด้วย และน่าจะเป็น สาเหตุสำคัญอันดับแรก ตามมา ด้วยการติดเชื้อแทรกซ้อนจาก แบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในทางเดินหายใจ ตามปกติ

5 โรคคอบวม 4 สาเหต ุ ( ต่อ ) เชื้อไวรัสที่สำคัญคือ Coronavirus (90%) นอกจากนี้อาจมีไวรัสที่ก่อโรค ในทางเดินหายใจอื่นๆ ร่วมด้วย ส่วน แบคทีเรียคือ เชื้อรูปร่างแท่งย้อมติดสี Gram negative ชื่อ Pasteurella haemolytica biotype A, serotype 1 (Al) หรือ Pasteurella multocida ซึ่งเชื้อ Pasteurella สามารถสร้าง endotoxin 3. สภาวะภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อม esp. ฝนตก

6 โรคคอบวม 5 อาการ สัตว์มักจะแสดงอาการภายใน 1-4 สัปดาห์หลังการเคลื่อนย้ายสัตว์ ระยะฟักตัวของโรคสั้นมาก หลังจาก เชื้อเริ่มแบ่งตัวภายใน 2-3 ชม. ทำ ให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ (septicemia and toxemia) อาการมักแสดงออกใน 2 แบบ คือ acute และ peracute มักตาย ภายใน 6-24 ชม. หลังแสดงอาการ ให้เห็น

7 โรคคอบวม 6 อาการ เริ่มจากซึม ไม่เคลื่อนไหว ไข้สูง น้ำมูกน้ำลายไหล บวมที่คอหอย และบวมลงมาเรื่อยๆ จนถึงเสือ ร้องไห้ (brisket) เยื่อบุมีเลือดคั่ง หายใจลำบากมาก ตาย กระบือที่แสดงอาการมักไม่มี โอกาสรอด

8 โรคคอบวม 7 สารพิษที่เชื้อ สร้างขึ้นทำให้ คอบวมกด หลอดลม ทำ ให้สัตว์หายใจ ลำบากมาก อาการ ในกระบือสัตว์มี อาการแบบ peracute ไข้สูง คอบวม ปอดบวม อย่างรุนแรง ตาย ใน 24-48 ชม. หลังแสดงอาการ

9 โรคคอบวม 8 ลูกโคแสดงอาการบวมน้ำที่ ส่วนหัวและคอ ที่มาภาพ www.vet.uga.edu/vpp/gray_book/FA D/HES.htm

10 วิการ คอบวมน้ำ พบจุดเลือดออกทั่วไปใน อวัยวะต่างๆ ช่องอกมีน้ำเลือด ปอดบวม การรักษา ใช้ยาปฏิชีวนะทั่วไป เช่น Oxytetracycline, Sulfa, Pen-strep จะให้ยาได้ผลเฉพาะเมื่อรักษา ในระยะแรกๆ ที่เริ่มมีไข้และ ต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือด

11 การควบคุมโรค ให้วัคซีน ( ต่อเชื้อแบคทีเรีย ) ตาม โปรแกรมปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะก่อน เคลื่อนย้ายสัตว์ 2-4 อาทิตย์ หากเคลื่อนย้ายสัตว์ ควรให้ยาปฏิชีวนะที่ ต้นทางแบบ long acting และเมื่อสัตว์ เดินทางมาถึงให้แยกสัตว์ไว้ต่างหาก ให้ วิตามินละลายน้ำ สัตว์ที่อาการอ่อนเพลีย มากควรให้ยาปฏิชีวนะซ้ำ ปัญหาในการควบคุมโรคคือ การทำวัคซีน ได้อย่างไม่ทั่วถึงและการไม่ระมัดระวังใน การทำลายซาก ทำให้เกิดการลักลอบ เคลื่อนย้าย การชำแหละซากในแม่น้ำ

12 การควบคุมโรค ( ต่อ ) กรมปศุสัตว์ได้ให้การรักษาสัตว์ป่วยด้วย ยาปฏิชีวนะและระดมกำลัง ring vaccination ในรัศมี 5 กม. รอบๆ อำเภอ ที่เกิดโรคระบาด พร้อมกับห้าม เคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่าง อำเภอที่เกิด โรค


ดาวน์โหลด ppt โรคคอบวม 1 โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ( โรคคอบวม ) ระบาดวิทยา เป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียทาง เศรษฐกิจในโคเนื้อเป็นอันดับ 1 ใน สหรัฐอเมริกา (US$ 450 billion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google