งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาการตัวเหลือง เกิดจากการมี สารสีเหลือง ที่เรียกว่า “ บิลิรู บิน ” ในเลือดสูงกว่าปกติ สารนี้ ไปจับตามผิวหนัง ทำให้มองเห็น ตัวเหลือง ทารกที่ตัวเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาการตัวเหลือง เกิดจากการมี สารสีเหลือง ที่เรียกว่า “ บิลิรู บิน ” ในเลือดสูงกว่าปกติ สารนี้ ไปจับตามผิวหนัง ทำให้มองเห็น ตัวเหลือง ทารกที่ตัวเหลือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อาการตัวเหลือง เกิดจากการมี สารสีเหลือง ที่เรียกว่า “ บิลิรู บิน ” ในเลือดสูงกว่าปกติ สารนี้ ไปจับตามผิวหนัง ทำให้มองเห็น ตัวเหลือง ทารกที่ตัวเหลือง จะมี ตาเหลืองด้วย

4 สารบิลิรูบินเกิดจากการแตกทำลาย ของเม็ดเลือดแดง

5 สาเหตุของภาวะ ตัวเหลือง  เม็ดเลือดแดงของเด็กมีอายุสั้น จึง เกิดการแตกทำลายมาก ทำให้มีสาร บิลิรูบินมาก และไปจับตามผิวหนัง  ตับของทารกยังทำหน้าที่ไม่ สมบูรณ์ ทำให้การขับสารบิลิรูบิน ออกจากร่างกายไม่ดีเท่าที่ควร สาร บิลิรูบินจึงคั่งค้างในร่างกายมากขึ้น

6 สาเหตุของภาวะตัว เหลือง ( ต่อ )  บางรายหมู่เลือดของมารดาและ ทารกไม่เข้ากัน  บางรายเม็ดเลือดแดงของทารก ขาดเอนไซม์ จี -6 พีดี ทำให้เม็ด เลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติ

7 สาเหตุของภาวะตัว เหลือง ( ต่อ )  จากสาเหตุ อื่น ๆ เช่น โลหิตเป็นพิษ ตับอักเสบ จากเชื้อไวรัส ท่อนำดีอุดตัน เป็นต้น

8 ภาวะตัวเหลือง อันตรายอย่างไร ทารกที่มีระดับบิลิรูบินสูงมาก เหลืองเร็ว เหลืองนาน ถ้าไม่ได้รับ การรักษา อาจเกิดอาการดีซ่านขึ้น สมอง มีอาการซึม ดูดนมไม่ดี แขน ขาอ่อนแรง ชักกระตุก ร้องเสียง แหลม กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจาก สารบิลิรูบินไปจับเซลสมอง

9 การรักษา  การสังเกต  การส่องไฟ  การถ่ายเปลี่ยนเลือด

10 การ สังเกต ในรายที่ไม่เหลืองมากนัก ไม่ จำเป็นต้องรักษา เพียงแต่ เจาะเลือดดูระดับสารบิลิรูบิน หากผลเลือดสารบิลิรูบินไม่สูง นัก แพทย์อาจอนุญาตให้กลับ บ้านได้

11 การสังเกต ( ต่อ ) หากเหลืองใน ระดับปานกลาง หรือยังไม่แน่ใจ แพทย์อาจเจาะ เลือดซ้ำใน วันรุ่งขึ้น เพื่อดู ว่าระดับสารสี เหลืองลดลง จากวันก่อน หรือไม่

12

13 การส่อง ไฟ ใช้รักษาทารกที่มีระดับบิลิรูบิน ปานกลางถึงสูง โดยนำหลอดฟู โอเรสเซนต์ ทำเป็นแผงไฟ มา ส่องเหนือตัวทารก

14

15 การส่อง ไฟ ( ต่อ ) แสงไฟสามารถเปลี่ยนสภาพ ของบิลิรูบินจนสามารถขับ ออกทางอุจจาระหรือปัสสาวะ ได้ดี การรักษาด้วยวิธีนี้อาจใช้ เวลา 3 - 7 วัน

16 การถ่ายเปลี่ยน เลือด การถ่ายเปลี่ยนเลือด จะทำไม่ บ่อย เป็นการถ่ายเอาเลือดที่มีบิลิ รูบินสูงออกจากตัวทารกแล้วเอา เลือดใหม่ซึ่งไม่มีปฏิกิริยากับ เลือดของทารกเข้าไปแทน

17 การถ่ายเปลี่ยน เลือด ( ต่อ ) จะทำในทารกที่มีหมู่เลือดไม่เข้า กับของมารดาและมีอาการเหลือง เร็วภายหลังคลอด หรือในทารกที่มี ระดับบิลิรูบินอยู่ในระดับอันตราย หรือในทารกที่เริ่มปรากฏอาการ ทางสมอง

18 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการช่วยเหลือ ตรวจหาระดับบิลิรูบินทุกวัน เจาะ เลือดส่งตอนเช้า ทราบผลเวลา ประมาณ 14.00 น. ในวันราชการ ยกเว้นวันหยุดทราบผลเวลาประมาณ 12.00 น. ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะ ตรวจหาอะไรบ้าง

19 การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ( ต่อ ) ตรวจหาเอนไซม์ จี -6 พีดี ทำในวัน ราชการ ทราบผลเวลาประมาณ 16.00 น. ตรวจหาหมู่เลือดทารก ทราบผล เวลาประมาณ 16.00 น. ตรวจหาเม็ดเลือดแดงที่แตก

20 คำแนะนำสำหรับการดูแล ทารกตัวเหลือง เมื่อมารดาสังเกตว่าทารกตัวเหลือง ควรให้ 1. ทารกดูดนมมารดาบ่อย ๆ เพื่อช่วย การขับสารบิลิรูบินออกทั้งปัสสาวะ และ อุจจาระ

21 คำแนะนำ ( ต่อ ) 2. ให้ทารกนอนในที่มีแสงสว่าง มาก ๆ อาจเปิดไฟช่วยได้

22 คำแนะนำ ( ต่อ ) 3. ให้สังเกตว่าทารกตัวเหลือง เพิ่มขึ้นหรือไม่ หากเหลืองมากขึ้น ซึม ไม่ดูดนม ควรปรึกษาแพทย์

23 แบบทดส อบ 1. สารสีเหลือง หรือบิลิรูบิน เกิดจากอะไร 2. สาเหตุของภาวะตัวเหลือง มีอะไรบ้าง

24 แบบทดสอ บ ( ต่อ ) 3. ภาวะตัวเหลืองมีอันตราย อย่างไร 4. ภาวะตัวเหลืองมีการรักษา ด้วยวิธีใดบ้าง

25 แบบทดสอบ ( ต่อ ) 5. มีการตรวจ ทาง ห้องปฏิบัติกา รเพื่อเจาะ เลือดหา อะไรบ้าง

26 แบบทดสอบ ( ต่อ ) 6. ถ้าหาก ทารกกลับไป อยู่บ้าน และ มารดา สังเกตเห็นว่า ทารกตัวเหลือง มารดาควรทำ อย่างไรบ้าง

27


ดาวน์โหลด ppt อาการตัวเหลือง เกิดจากการมี สารสีเหลือง ที่เรียกว่า “ บิลิรู บิน ” ในเลือดสูงกว่าปกติ สารนี้ ไปจับตามผิวหนัง ทำให้มองเห็น ตัวเหลือง ทารกที่ตัวเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google