งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Antinematodal Drugs ( ยากำจัด พยาธิตัวกลม ) ยากำจัดพยาธิตัวกลมมีหลายกลุ่มที่จะได้ กล่าวถึงคือ 1. Piperazine อยู่ในรูปเกลือต่าง ๆ ที่ละลายน้ำได้ดี เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Antinematodal Drugs ( ยากำจัด พยาธิตัวกลม ) ยากำจัดพยาธิตัวกลมมีหลายกลุ่มที่จะได้ กล่าวถึงคือ 1. Piperazine อยู่ในรูปเกลือต่าง ๆ ที่ละลายน้ำได้ดี เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Antinematodal Drugs ( ยากำจัด พยาธิตัวกลม ) ยากำจัดพยาธิตัวกลมมีหลายกลุ่มที่จะได้ กล่าวถึงคือ 1. Piperazine อยู่ในรูปเกลือต่าง ๆ ที่ละลายน้ำได้ดี เช่น piperazine adipate, citrate, phosphate, sulfate, tartrate, hydrochloride ยาออกฤทธิ์โดยขึ้นอยู่กับ base ของยา คือ piperazine ยาดูดซึมได้ดีที่ทางเดินอาหาร (local effect) ถูกขับออกหมดภายในประมาณ 24 ชม.

2 piperazine กำจัดพยาธิโดยมีฤทธิ์ anticholinergic action ทำให้พยาธิเกิดการ เป็นอัมพาต และพยาธิถูกขับออกโดยการบีบ ตัวของลำไส้ พยาธิบางตัวอาจกลับฟื้นตัวและมีชีวิตต่อใน ทางเดินอาหารได้ จัดเป็น narrow spectrum ออกฤทธิ์ต่อ พยาธิไส้เดือน *, พยาธิ เม็ดตุ่มในลำไส้ใหญ่ ยามีผลต่อตัวแก่มากกว่าพยาธิอายุน้อย พยาธิในระยะ larva ที่อยู่ในเนื้อเยื่อไม่ได้รับ ผลกระทบ ถ่ายพยาธิซ้ำหลังจากครั้งแรก 2 อาทิตย์ ( สุนัขและแมว ) และ 4 อาทิตย์ ( สัตว์ฟาร์ม ) ยามีพิษน้อย และยังไม่มีข้อห้ามใช้

3 ขนาดยา 45-65 mg/kg 110 mg/kg 32 mg/kg

4 2. Thiabendazole ดูดซึมได้ดีที่ทางเดินอาหาร systemic effect ขับออกจากร่างกายภายใน 3 วันหลังจากให้ ยา ยามีฤทธิ์ไปรบกวน metabolic pathway ของพยาธิหลายชนิด แต่รบกวน host น้อย รบกวน fumarate reductase reaction ซึ่ง เป็นขบวนการ anaerobic metabolism ของ พยาธิต่างจาก host ซึ่งใช้อากาศ ดังนั้น thiabendazole จึงออกฤทธิ์ เฉพาะเจาะจงกับปฏิกริยาของพยาธิ host จึงมีความต้านทานยาได้ดีมาก ( มีพิษ ได้น้อย )

5 2. Thiabendazole ( ต่อ ) กำจัดพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารได้ หลายชนิด ยามีผลต่อพยาธิตัวแก่ได้ดีมาก นอกจากนั้น ยังมีฤทธิ์ต่อพยาธิ ตัวอ่อนได้ดีอีกด้วย ยามีฤทธิ์ ovicidal activity ทำให้พยาธิหยุด สร้างไข่ ออกฤทธิ์ในการฆ่าตัวแก่, ตัวอ่อนที่ยังโตไม่ เต็มที่ ( อยู่ในลำไส้ ), ยับยั้งการ สร้างไข่และ ฆ่า larvae ที่ฟักจากไข่ ( ในอุจจาระ ) ช่วยให้ เคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังแปลงหญ้าสะอาดหลัง ถ่ายพยาธิได้ โดยไม่ต้องกังวล, ทำให้ลด อัตราการติดพยาธิลงได้ดี

6 2. Thiabendazole ( ต่อ ) ยาขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ ยาที่ขับออกทางอุจจาระสามารถฆ่า larvae ที่ฟักออกจากไข่ได้ ความปลอดภัยสูง 20 เท่าของขนาดปกติไม่ ทำให้เกิดอาการข้างเคียง สัตว์ไม่แพ้แสง ( ปล่อยทุ่งได้ )

7 2. Thiabendazole ( ต่อ ) ขนาดยา โค 66 mg/kg 110 mg/kg กรณีติด พยาธิมาก แพะแกะ 44 mg/kg 66 mg/kg ( พยาธิมาก ) สุกร 75 mg/kg ใช้น้อยในสัตว์ปีก

8 นอกจากนี้ยาในกลุ่ม Benzimidazoles อื่น ๆ เช่น mebendazole, albendazole, Oxfendazole, fenbendazole จะออกฤทธิ์ ค่อนไปทาง broad spectrum คือนอกจาก พยาธิตัวกลม, แล้วยังมีผลต่อพยาธิตัวตืด, และพยาธิใบไม้ตับ โดยต้องเพิ่ม dose ให้ สูงขึ้น

9 3. Levamisole เป็น l-isomer ของ dl-tetramisole tetramisole –S(-) tetramisole (l-tetramisol) มีฤทธิ์ในการ กำจัดพยาธิ –R(+) tetramisole (d-tetramisole) ไม่มีฤทธิ์ เมื่อให้ขนาดรักษามีฤทธิ์ทำให้พยาธิเกิดเป็น อัมพาตโดยกระตุ้น ganglia เมื่อให้ขนาดสูง จะยับยั้ง fumarate reductase

10 เมื่อให้กินมีการดูดซึมและขับออกได้อย่าง รวดเร็ว local effect 40% ขับออกทางปัสสาวะใน 12 ชม., 41% ขับออกทางอุจจาระใน 12-24 ชม. และ 0- 2% - ขับออกกับการหายใจใน 48 ชม. ยาอยู่ในรูป bolus, ยากรอก (drench) ยา ผสมอาหาร (feed additive) ยาฉีด (s/c) และยาทา (dermal spot-on)

11 ยามีพิษทำให้ตายได้ โดยเฉพาะเมื่อให้โดย การฉีด lethal dose ของ tetramisole ในแกะคือ 90 mg/kg (6 เท่า ) มักเกิดในกรณีฉีดยา แบบ spot-on ปลอดภัยที่สุด ยาฉีดระคายเคืองโดยเฉพาะวิธีฉีดเข้ากล้าม

12 ห้ามส่งโรงฆ่าภายใน 72 ชม. หลังใช้ยาใน สุกร ห้ามส่งโรงฆ่าภายใน 7 วัน หลังใช้ยาใน โค แพะ แกะ ห้ามบริโภคนมภายใน 48 ชม. หลังใช้ยา ( แต่ ปกติไม่ใช้ในสัตว์ให้นมบริโภค ) ขนาดยา โค แกะ แพะ สุกร 15 mg/kg tetramisole "8 mg/kg levamisole

13 4. Ivermectin จัดเป็น broad spectrum anthelmintic คือ ออกฤทธิ์ต่อ nematode ทั้งภายในและ ภายนอกลำไส้ และต่อ ectoparasite นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ antifungus ด้วย กลไกการออกฤทธิ์ คือ selective toxic effect ต่อระบบประสาทของพยาธิ อัมพาต ตาย safety index กว้างมาก ๆ ~ 200 เท่า การใช้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาด 200 Ug/kg ห้ามใช้ ในสุนัขพันธุ์ Collie


ดาวน์โหลด ppt Antinematodal Drugs ( ยากำจัด พยาธิตัวกลม ) ยากำจัดพยาธิตัวกลมมีหลายกลุ่มที่จะได้ กล่าวถึงคือ 1. Piperazine อยู่ในรูปเกลือต่าง ๆ ที่ละลายน้ำได้ดี เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google