งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Antinematodal Drugs (ยากำจัดพยาธิตัวกลม) 1. Piperazine

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Antinematodal Drugs (ยากำจัดพยาธิตัวกลม) 1. Piperazine"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Antinematodal Drugs (ยากำจัดพยาธิตัวกลม) 1. Piperazine
ยากำจัดพยาธิตัวกลมมีหลายกลุ่มที่จะได้กล่าวถึงคือ 1. Piperazine อยู่ในรูปเกลือต่าง ๆ ที่ละลายน้ำได้ดี เช่น piperazine adipate, citrate, phosphate, sulfate, tartrate, hydrochloride ยาออกฤทธิ์โดยขึ้นอยู่กับ base ของยา คือ piperazine ยาดูดซึมได้ดีที่ทางเดินอาหาร (local effect) ถูกขับออกหมดภายในประมาณ 24 ชม.

2 piperazine กำจัดพยาธิโดยมีฤทธิ์ anticholinergic action ทำให้พยาธิเกิดการเป็นอัมพาต และพยาธิถูกขับออกโดยการบีบตัวของลำไส้ พยาธิบางตัวอาจกลับฟื้นตัวและมีชีวิตต่อในทางเดินอาหารได้ จัดเป็น narrow spectrum ออกฤทธิ์ต่อ พยาธิไส้เดือน *, พยาธิ เม็ดตุ่มในลำไส้ใหญ่ ยามีผลต่อตัวแก่มากกว่าพยาธิอายุน้อย พยาธิในระยะ larva ที่อยู่ในเนื้อเยื่อไม่ได้รับผลกระทบ ถ่ายพยาธิซ้ำหลังจากครั้งแรก 2 อาทิตย์ (สุนัขและแมว) และ 4 อาทิตย์ (สัตว์ฟาร์ม) ยามีพิษน้อย และยังไม่มีข้อห้ามใช้

3 ขนาดยา 45-65 mg/kg 110 mg/kg 32 mg/kg

4 2. Thiabendazole ดูดซึมได้ดีที่ทางเดินอาหาร systemic effect
ขับออกจากร่างกายภายใน 3 วันหลังจากให้ยา ยามีฤทธิ์ไปรบกวน metabolic pathway ของพยาธิหลายชนิด แต่รบกวน host น้อย รบกวน fumarate reductase reaction ซึ่งเป็นขบวนการ anaerobic metabolism ของพยาธิต่างจาก host ซึ่งใช้อากาศ ดังนั้น thiabendazole จึงออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับปฏิกริยาของพยาธิ host จึงมีความต้านทานยาได้ดีมาก (มีพิษได้น้อย)

5 2. Thiabendazole (ต่อ) กำจัดพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารได้หลายชนิด
ยามีผลต่อพยาธิตัวแก่ได้ดีมาก นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ต่อพยาธิ ตัวอ่อนได้ดีอีกด้วย ยามีฤทธิ์ ovicidal activity ทำให้พยาธิหยุดสร้างไข่ ออกฤทธิ์ในการฆ่าตัวแก่, ตัวอ่อนที่ยังโตไม่เต็มที่ (อยู่ในลำไส้), ยับยั้งการ สร้างไข่และฆ่า larvae ที่ฟักจากไข่ (ในอุจจาระ) ช่วยให้เคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังแปลงหญ้าสะอาดหลังถ่ายพยาธิได้ โดยไม่ต้องกังวล, ทำให้ลดอัตราการติดพยาธิลงได้ดี

6 2. Thiabendazole (ต่อ) ยาขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ
ยาที่ขับออกทางอุจจาระสามารถฆ่า larvae ที่ฟักออกจากไข่ได้ ความปลอดภัยสูง 20 เท่าของขนาดปกติไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียง สัตว์ไม่แพ้แสง (ปล่อยทุ่งได้)

7 2. Thiabendazole (ต่อ) ขนาดยา โค 66 mg/kg 110 mg/kg กรณีติดพยาธิมาก
ใช้น้อยในสัตว์ปีก

8 นอกจากนี้ยาในกลุ่ม Benzimidazoles อื่น ๆ เช่น mebendazole, albendazole, Oxfendazole, fenbendazole จะออกฤทธิ์ค่อนไปทาง broad spectrum คือนอกจากพยาธิตัวกลม, แล้วยังมีผลต่อพยาธิตัวตืด, และพยาธิใบไม้ตับ โดยต้องเพิ่ม dose ให้สูงขึ้น

9 3. Levamisole เป็น l-isomer ของ dl-tetramisole tetramisole
S(-) tetramisole (l-tetramisol) มีฤทธิ์ในการกำจัดพยาธิ R(+) tetramisole (d-tetramisole) ไม่มีฤทธิ์ เมื่อให้ขนาดรักษามีฤทธิ์ทำให้พยาธิเกิดเป็นอัมพาตโดยกระตุ้น ganglia เมื่อให้ขนาดสูง จะยับยั้ง fumarate reductase

10 เมื่อให้กินมีการดูดซึมและขับออกได้อย่างรวดเร็ว local effect
40% ขับออกทางปัสสาวะใน 12 ชม., 41% ขับออกทางอุจจาระใน ชม. และ 0-2% -ขับออกกับการหายใจใน 48 ชม. ยาอยู่ในรูป bolus, ยากรอก (drench) ยาผสมอาหาร (feed additive) ยาฉีด (s/c) และยาทา (dermal spot-on)

11 ยามีพิษทำให้ตายได้ โดยเฉพาะเมื่อให้โดยการฉีด
lethal dose ของ tetramisole ในแกะคือ 90 mg/kg (6 เท่า) มักเกิดในกรณีฉีดยา แบบ spot-on ปลอดภัยที่สุด ยาฉีดระคายเคืองโดยเฉพาะวิธีฉีดเข้ากล้าม

12 ห้ามส่งโรงฆ่าภายใน 72 ชม. หลังใช้ยาในสุกร
ห้ามส่งโรงฆ่าภายใน 7 วัน หลังใช้ยาใน โค แพะ แกะ ห้ามบริโภคนมภายใน 48 ชม. หลังใช้ยา (แต่ปกติไม่ใช้ในสัตว์ให้นมบริโภค) ขนาดยา โค แกะ แพะ สุกร mg/kg tetramisole " 8 mg/kg levamisole

13 4. Ivermectin จัดเป็น broad spectrum anthelmintic คือ ออกฤทธิ์ต่อ nematode ทั้งภายในและภายนอกลำไส้ และต่อ ectoparasite นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ antifungus ด้วย กลไกการออกฤทธิ์ คือ selective toxic effect ต่อระบบประสาทของพยาธิ อัมพาต ตาย safety index กว้างมาก ๆ ~ 200 เท่า การใช้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาด 200 Ug/kg ห้ามใช้ ในสุนัขพันธุ์ Collie


ดาวน์โหลด ppt Antinematodal Drugs (ยากำจัดพยาธิตัวกลม) 1. Piperazine

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google