งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Avian Salmonellosis ระบาดวิทยา ปัจจุบัน (1994) ได้มีการค้นพบเชื้อนี้ 2296 สายพันธุ์ และเกือบทุก สายพันธุ์มีศักยภาพทำให้เกิดโรคได้ใน โฮสต์หลายชนิด มีการติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Avian Salmonellosis ระบาดวิทยา ปัจจุบัน (1994) ได้มีการค้นพบเชื้อนี้ 2296 สายพันธุ์ และเกือบทุก สายพันธุ์มีศักยภาพทำให้เกิดโรคได้ใน โฮสต์หลายชนิด มีการติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Avian Salmonellosis ระบาดวิทยา ปัจจุบัน (1994) ได้มีการค้นพบเชื้อนี้ 2296 สายพันธุ์ และเกือบทุก สายพันธุ์มีศักยภาพทำให้เกิดโรคได้ใน โฮสต์หลายชนิด มีการติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน esp สุกรและ ไก่ เชื้อที่พบในเนื้อสัตว์เพียง 1000 เซลล์ ก็ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในคนได้ ทำให้โรคนี้มีความสำคัญทาง public health มากขึ้น

2 Green, 1982 พบว่า 66.9% ของไก่ ที่สำรวจในโรงฆ่า 15 แห่ง ในปี 1979 มี เชื้อซัลโมเนลลาในพิสัย 2.5% - 87.5% Stephen, 1991 คนอเมริกันที่เป็น Salmonellosis ติดจาก – เนื้อไก่ 6.4% – ไข่ 3.4% เชื้อซัลโมเนลลาที่พบในไก่นั้น มีทั้งชนิดที่เกิดจากการปนเปื้อน จากสิ่งแวดล้อมและจากเชื้อที่ เป็นสาเหตุทำให้ไก่ป่วยเป็นโรค

3 Salmonellosis สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม 1. โรคพัลโลรุ่ม (Pullorum disease)/ โรคขี้ขาว * ทำความเสียหายอย่างรุนแรง เกิดจาก S. pullorum 2. โรคไทฟอยด์ไก่ (Fowl typhoid) เกิดจาก S. gallinarum 3. โรคพาราไทฟอยด์ไก่ (Fowl paratyphoid) ส่วนใหญ่เกิดจาก S. typhimurium 1 & 2 เป็นเชื้อชนิด non-motile และเป็น โรคของไก่โดยเฉพาะ ส่วนกลุ่มที่ 3 มีบทบาทในการทำให้เกิด โรคอาหารเป็นพิษในคน

4 การติดต่อ 1. ติดเชื้อในแนวดิ่ง (Vertical transmission) การถ่ายเชื้อจากแม่ที่เป็นโรค มายังลูกไก่ เป็นสาเหตุที่สำคัญมาก เพราะว่าโรคเกิดในระบบสืบพันธุ์ ซึ่งรวมอยู่กับระบบขับถ่าย จะทำให้ ไข่ติดเชื้อ ดังนั้นลูกไก่จะติดเชื้อ ตั้งแต่เกิดและไข่ที่ติดเชื้อทำให้เกิด การแพร่เชื้อในตู้ฟักและตู้เกิด

5 2. ติดเชื้อในแนวราบ (Horizontal transmission) ไก่ติดเชื้อจากการเลี้ยงรวมกันเป็นฝูง ซึ่ง จะมีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต ไข่ 2.1 จากการสัมผัสกับไก่ป่วย ( นิสัยชอบจิกก้น ) 2.2 ลูกไก่แรกเกิดติดต่อกันจาก การสัมผัสขณะที่อยู่ในตู้ฟักและตู้เกิด 2.3 ไก่ป่วยถ่ายเชื้อปนเปื้อนใน อาหาร น้ำ และสิ่งรองนอน 2.4 สัตว์ที่เป็นพาหะ

6 โรคพัลโลรุ่มหรือโรคอุจจาระขาว (Pullorum disease) สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Salmonella pullorum ซึ่งเป็นเชื้อรูปร่างแท่ง ย้อมติดสีกรัม ลบ อาการ 1. ลูกไก่ การติดเชื้อจากแม่ ( แนวดิ่ง ) – ตายในตู้ฟัก – อ่อนแอและแพร่เชื้อ

7 อาการ 1. ลูกไก่ ( ต่อ ) ลูกไก่ที่ติดเชื้อหลังฟักมีอาการ : – อ่อนเพลีย เคลื่อนไหวช้า นอนสุม ส่ง เสียงร้อง มักจับกลุ่มใกล้ไฟกก ปีกขน เปียก ยุ่งเหยิง กระหายน้ำมาก หายใจ ลำบาก – อัตราการตายสูงถึง 70% โดยเฉพาะ หลังแสดงอาการได้ 1-2 วัน ( ลูกไก่อายุ 4-5 วัน ) – ตัวที่รอดท้องเสีย อุจจาระขาวติดก้น

8 อาการ ( ต่อ ) 2. ไก่ใหญ่ อาจทำให้เกิดโลหิตเป็นพิษ แต่ ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง – ท้องเสีย ไข่ลด ซีด ลูกไก่ตายโคม (3-5 วัน ) รังไข่อักเสบ – ตอบสนองต่อยาเป็นครั้งคราว ไม่สามารถทำลายเชื้อหมด เชื้อซัลโมเนลลาเป็นเชื้อที่ดั้งเดิมพบในทางเดิน อาหารของคนและสัตว์ แต่ในไก่พบว่ามักเป็นโรค ที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์

9 2. โรคไทฟอยด์ไก่ (Fowl typhoid) มีการติดเชื้ออย่างรุนแรงในระบบทางเดิน อาหาร และต่อเนื่อง ทำให้เกิดการติดเชื้อ ในกระแสโลหิต esp. ไก่ที่กำลัง เจริญเติบโต และไก่ใหญ่ อาการ 1. แบบรุนแรง ท้องเสีย ตาย 2. แบบเรื้อรัง เป็นตัวอมโรคและแพร่โรค : ซีด อ่อนแอ ให้ไข่ลด ไข่ตายโคม รังไข่ อักเสบ วิการ ตับขยายใหญ่ มีสีบรอนซ์ และเป็นวิการ จำเพาะของโรค

10 . โรคพาราไทฟอยด์ไก่ (Fowl paratyphoid) เกิดจากการติดเชื้อ Salmonella ซึ่ง ไม่ใช่ 2 spp. ที่กล่าวมาแล้ว ( ที่ สำคัญมี 20 ชนิด และสำคัญที่สุดคือ S. typhimurium อาการ มักพบในลูกไก่ อาการคล้าย pullorum วิการ ถุงไข่แดงไม่ถูกดูดซึม ตับเลือดคั่ง และจุดเนื้อตาย, ลำไส้อักเสบ

11 การวินิจฉัย 1. จากประวัติ, อาการ : ท้องเสีย อุจจาระ ขาว 2. วิการ : ไก่ระยะผลผลิตมีการอักเสบ ฝ่อของรังไข่ ก้อนไข่แดง ถุงน้อย ฝ่อ 3. การเจาะเลือด เก็บซีรั่ม ทดสอบกับแอนติเจน (Plate Agglutination test) 4. โดยการเพาะเชื้อ : ส่ง ตับ, ลำไส้, ท่อนำไข่ ตะกอนแสดงว่าให้ ผลบวก

12 การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงการนำลูกไก่จากฟาร์มที่มีโรค ระบาด ( ไม่มีวัคซีน ) สุ่มเจาะเลือดพ่อแม่พันธุ์ หากพบโรคให้ คัดทิ้ง การรักษา ใช้ยาปฏิชีวนะผสมน้ำหรืออาหาร


ดาวน์โหลด ppt Avian Salmonellosis ระบาดวิทยา ปัจจุบัน (1994) ได้มีการค้นพบเชื้อนี้ 2296 สายพันธุ์ และเกือบทุก สายพันธุ์มีศักยภาพทำให้เกิดโรคได้ใน โฮสต์หลายชนิด มีการติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google