งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคท้องเสีย หรือโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ตามความหมายขององค์การ อนามัยโลก ก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวหรือมีน้ำ มากกว่าปกติ 3 ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคท้องเสีย หรือโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ตามความหมายขององค์การ อนามัยโลก ก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวหรือมีน้ำ มากกว่าปกติ 3 ครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคท้องเสีย หรือโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ตามความหมายขององค์การ อนามัยโลก ก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวหรือมีน้ำ มากกว่าปกติ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำ 1 ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือด 1 ครั้งในเวลา 1 วัน กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นโรคท้องเสีย ซึ่ง จะต้องทำการรักษาให้ถูกวิธี

3 สาเหตุของโรคท้องเสียส่วนใหญ่ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำ ดื่มที่มีเชื้อโรคปนเข้าไป หรือภาชนะ ของอาหารไม่สะอาด, อาหารไม่ สะอาด นอกจากนี้ เด็กที่ชอบดูดนิ้วหรือ อมมือ และชอบหยิบของหล่นจากพื้น เข้าปากก็อาจท้องเสียจากการติดเชื้อ ได้ง่าย

4 ถ้าเริ่มมีอาการใน 4-6 ชั่วโมงแรก อาจซื้อผงเกลือแร่สำเร็จรูปจากร้าน ขายยามาลองรับประทานดูก่อน หรือ จะเตรียมเองที่บ้านก็ได้ โดยใช้น้ำตาล ทราย 2 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 12 ช้อนชา เติมน้ำสะอาด 1 ขวดกลมถ้ายังคง อาเจียน มีไข้สูงหายใจหอบ ปัสสาวะ น้อยลง เพราะขาดน้ำอย่างรุนแรง ควร รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะ อาจเกิดภาวะช็อคและเสียชีวิตได้

5 การป้องกันโรคท้องเสียทำได้ โดยการ ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุง อาหารและรับประทานอาหารทุกครั้ง, รับประทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาด ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ แมลงวัน เพียงเท่านี้ ทุกคนในบ้านก็ จะมีสุขภาพดีกันทุกคน


ดาวน์โหลด ppt โรคท้องเสีย หรือโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ตามความหมายขององค์การ อนามัยโลก ก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวหรือมีน้ำ มากกว่าปกติ 3 ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google