งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคท้องเสีย จัดทำโดย ด.ญ.จุฬารัตน์ น้อยจาด เลขที่ 7 ม.1/4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคท้องเสีย จัดทำโดย ด.ญ.จุฬารัตน์ น้อยจาด เลขที่ 7 ม.1/4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคท้องเสีย จัดทำโดย ด.ญ.จุฬารัตน์ น้อยจาด เลขที่ 7 ม.1/4
ด.ญ.จุฬารัตน์ น้อยจาด เลขที่ 7 ม.1/4 ด.ช. โชติพงศ์ ธรรมสว่างสุข เลขที่ 10 ม.1/4 ด.ช. ยศพล กุลสุวรรณ เลขที่ 34 ม.1/4

2 โรคท้องเสีย หรือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก ก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าหมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวหรือมีน้ำมากกว่าปกติ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำ 1 ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือด 1 ครั้งในเวลา 1 วัน กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นโรคท้องเสีย ซึ่งจะต้องทำการรักษาให้ถูกวิธี

3 สาเหตุของโรคท้องเสีย
สาเหตุของโรคท้องเสียส่วนใหญ่ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเข้าไป หรือภาชนะของอาหารไม่สะอาด , อาหารไม่สะอาด นอกจากนี้ เด็กที่ชอบดูดนิ้วหรืออมมือ และชอบหยิบของหล่นจากพื้นเข้าปากก็อาจท้องเสียจากการติดเชื้อได้ง่าย

4 การรักษาของโรคท้องเสีย
ถ้าเริ่มมีอาการใน 4-6 ชั่วโมงแรก อาจซื้อผงเกลือแร่สำเร็จรูปจากร้านขายยามาลองรับประทานดูก่อน หรือจะเตรียมเองที่บ้านก็ได้ โดยใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 12 ช้อนชา เติมน้ำสะอาด 1 ขวดกลมถ้ายังคงอาเจียน มีไข้สูงหายใจหอบ ปัสสาวะน้อยลง เพราะขาดน้ำอย่างรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะอาจเกิดภาวะช็อคและเสียชีวิตได้

5 การป้องกันของโรคท้องเสีย
การป้องกันโรคท้องเสียทำได้โดยการ ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหารทุกครั้ง , รับประทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาด ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน เพียงเท่านี้ ทุกคนในบ้านก็จะมีสุขภาพดีกันทุกคน


ดาวน์โหลด ppt โรคท้องเสีย จัดทำโดย ด.ญ.จุฬารัตน์ น้อยจาด เลขที่ 7 ม.1/4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google