งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102
เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102 จัดทำโดย เด็กหญิงศุทธินี คงตุก ม 1/5 เลขที่ 54 เด็กหญิงกวิสรา ถ้วยทอง ม.1/5 เลขที่ 6 เด็กชายธนกฤต คตจำปา ม.1/5 เลขที่ 18 ที่ปรึกษา อาจารย์สุมน คณานิตย์

2 ท้องเสีย ท้องเสีย หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามความหมายของท้องเสียที่ระบุโดยจำนวนครั้งของการถ่ายอาจแตกต่างไปจากนี้ในผู้ป่วยบางราย โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความถี่ของการขับถ่ายในสภาวะปกติของแต่ละคน

3 สาเหตุ สาเหตุของภาวะท้องเสีย สรุปได้ดังนี้ 1. ติดเชื้อไวรัส
สาเหตุของภาวะท้องเสีย  สรุปได้ดังนี้         1. ติดเชื้อไวรัส         2. ติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา         3. อาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด         4. แพ้อาหาร       5. ผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ         6. ความเครียด         7. ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำและขาดสมดุลของแร่ธาตุ

4 อาการของคนท้องเสีย มีเลือดปนมา มีมูกเลือดปนมา ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ
มีอาการขาดน้ำ มีไข้นานมากกว่า 24–48 ชั่วโมง อาเจียนติดต่อกันนานมากกว่า 12–24 ชั่วโมง อาเจียนเป็นสีเขียว มีเลือดปน และอาจพบว่ามีกากเหมือนกาแฟ ช่องท้องบวม หรือ ร้องปวดท้องหลายครั้ง ปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ มีผื่นขึ้นตามร่างกาย ตัวเหลืองและตาเหลือง

5 วิธีป้องการโรคท้องเสีย
  1. บริโภคน้ำ และอาหารที่สะอาด และผ่านการปรุงที่ถูกต้อง    2. เตรียมอาหารและเก็บอาหาร เช่น แช่แข็ง ตาก ดอง อย่างถูกต้องตามกรรมวิธี โดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก    3. ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่น การใช้ยาปฏิชีวนะป้องกัน จะช่วยลดโอกาส การเกิดท้องเสียในนักเดินทางได้


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google