งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102 จัดทำโดย เด็กหญิงศุทธินี คงตุก ม 1/5 เลขที่ 54 เด็กหญิงกวิสรา ถ้วยทอง ม.1/5 เลขที่ 6 เด็กชายธนกฤต คตจำปา ม. 1/5 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102 จัดทำโดย เด็กหญิงศุทธินี คงตุก ม 1/5 เลขที่ 54 เด็กหญิงกวิสรา ถ้วยทอง ม.1/5 เลขที่ 6 เด็กชายธนกฤต คตจำปา ม. 1/5 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102 จัดทำโดย เด็กหญิงศุทธินี คงตุก ม 1/5 เลขที่ 54 เด็กหญิงกวิสรา ถ้วยทอง ม.1/5 เลขที่ 6 เด็กชายธนกฤต คตจำปา ม. 1/5 เลขที่ 18 ที่ปรึกษา อาจารย์สุมน คณานิตย์

2 ท้องเสีย หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำหรือ ถ่ายเหลวมากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ความหมายของท้องเสียที่ระบุโดยจำนวนครั้ง ของการถ่ายอาจแตกต่างไปจากนี้ในผู้ป่วยบาง ราย โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความถี่ของการ ขับถ่ายในสภาวะปกติของแต่ละคน

3 สาเหตุของภาวะท้องเสีย สรุปได้ ดังนี้ 1. ติดเชื้อไวรัส 2. ติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา 3. อาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด 4. แพ้อาหาร 5. ผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ 6. ความเครียด 7. ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำและ ขาดสมดุลของแร่ธาตุ

4 มีเลือดปนมา มีมูกเลือดปนมา ถ่าย อุจจาระเป็นน้ำ มีอาการขาดน้ำ มีไข้นานมากกว่า 24–48 ชั่วโมง อาเจียนติดต่อกันนานมากกว่า 12–24 ชั่วโมง อาเจียนเป็นสีเขียว มีเลือดปน และอาจพบว่า มีกากเหมือนกาแฟ ช่องท้องบวม หรือ ร้องปวดท้องหลาย ครั้ง ปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ มีผื่นขึ้นตามร่างกาย ตัวเหลืองและตาเหลือง

5 1. บริโภคน้ำ และอาหารที่สะอาด และผ่านการ ปรุงที่ถูกต้อง 2. เตรียมอาหารและเก็บอาหาร เช่น แช่แข็ง ตาก ดอง อย่างถูกต้องตามกรรมวิธี โดย คำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก 3. ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่น การใช้ยา ปฏิชีวนะป้องกัน จะช่วยลดโอกาส การเกิด ท้องเสียในนักเดินทางได้


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียน วิชา พ.21102 จัดทำโดย เด็กหญิงศุทธินี คงตุก ม 1/5 เลขที่ 54 เด็กหญิงกวิสรา ถ้วยทอง ม.1/5 เลขที่ 6 เด็กชายธนกฤต คตจำปา ม. 1/5 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google