งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่สำคัญในสุกร หนังสือและ websites อ่าน เพิ่มเติม 1. กิจจา อุไรรงค์ 2530. แนวทางการวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรคสุกร โรงพิมพ์สาร มวลชน กรุงเทพ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่สำคัญในสุกร หนังสือและ websites อ่าน เพิ่มเติม 1. กิจจา อุไรรงค์ 2530. แนวทางการวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรคสุกร โรงพิมพ์สาร มวลชน กรุงเทพ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคที่สำคัญในสุกร

3 หนังสือและ websites อ่าน เพิ่มเติม 1. กิจจา อุไรรงค์ 2530. แนวทางการวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรคสุกร โรงพิมพ์สาร มวลชน กรุงเทพ 2. Http://www.pighealth.com

4 I. โรคที่ทำให้ไข้สูงและมีผลทั่ว ร่างกาย –1. โรคอหิวาต์สุกร –2. โรคไฟลามทุ่ง –3. โรคซัลโมเนลโลซีส II. โรคในระบบทางเดินอาหาร –1. โรคโคไลแบซิลโลซีส –2. โรคบิดมูกเลือด –3. โรคพยาธิในทางเดินอาหาร

5 III. โรคของระบบการหายใจ –1. โรคโพรงจมูกอักเสบ –2. โรคที่เกี่ยวกับปอดบวม IV. โรคผิวหนังและพยาธิภายนอก –1. โรคขี้เรื้อน –2. โรคฝีดาษ –3. โรคเอกซูเดทีฟอีพิเดอร์ไมตีส

6 V. โรคอื่น ๆ –1. โรคปากและเท้าเปื่อย ( ดูจากโรคโค ) –2. โรคแท้งติดต่อ ( ดูจากโรคโค ) –3. โรคพิษสุนัขบ้าเทียม –4. การเป็นพิษจากเชื้อรา –5. Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) –6. บาดทะยัก –7. Mastitis Metritis and Agalactia Syndrome (MMA)

7 ข้อมูลทางระบาดวิทยาที่จะช่วยใน การวินิจฉัยโรค ชนิดและขนาดของฝูงสุกรที่ป่วยเป็นโรค อัตราการป่วยและอัตราการตาย ช่วงอายุที่ป่วย ลักษณะการแพร่ระบาดของโรค และระยะเวลาการเกิดโรคในฝูง

8 ประวัติการซื้อสุกรใหม่เข้าฟาร์มรวมทั้ง การติดต่อกับบุคคลและ ยานพาหนะภายนอกฟาร์ม อาหารและเทคนิคการให้อาหาร การจัดการทั่วไปในฟาร์ม มาตรการในการรักษาหรือ ป้องกันโรคที่ได้ทำไปแล้ว

9 สภาพโดยรวมของสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม body score โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5


ดาวน์โหลด ppt โรคที่สำคัญในสุกร หนังสือและ websites อ่าน เพิ่มเติม 1. กิจจา อุไรรงค์ 2530. แนวทางการวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรคสุกร โรงพิมพ์สาร มวลชน กรุงเทพ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google