งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่สำคัญในสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่สำคัญในสุกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคที่สำคัญในสุกร

2 หนังสือและ websites อ่านเพิ่มเติม
1. กิจจา อุไรรงค์ แนวทางการวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรคสุกร โรงพิมพ์สารมวลชน กรุงเทพ 2.

3 I. โรคที่ทำให้ไข้สูงและมีผลทั่วร่างกาย
1. โรคอหิวาต์สุกร 2. โรคไฟลามทุ่ง 3. โรคซัลโมเนลโลซีส II. โรคในระบบทางเดินอาหาร 1. โรคโคไลแบซิลโลซีส 2. โรคบิดมูกเลือด 3. โรคพยาธิในทางเดินอาหาร

4 III. โรคของระบบการหายใจ
1. โรคโพรงจมูกอักเสบ 2. โรคที่เกี่ยวกับปอดบวม IV. โรคผิวหนังและพยาธิภายนอก 1. โรคขี้เรื้อน 2. โรคฝีดาษ 3. โรคเอกซูเดทีฟอีพิเดอร์ไมตีส

5 V. โรคอื่น ๆ 1. โรคปากและเท้าเปื่อย (ดูจากโรคโค)
2. โรคแท้งติดต่อ (ดูจากโรคโค) 3. โรคพิษสุนัขบ้าเทียม 4. การเป็นพิษจากเชื้อรา 5. Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) 6. บาดทะยัก 7. Mastitis Metritis and Agalactia Syndrome (MMA)

6 ข้อมูลทางระบาดวิทยาที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค
ชนิดและขนาดของฝูงสุกรที่ป่วยเป็นโรค อัตราการป่วยและอัตราการตาย ช่วงอายุที่ป่วย ลักษณะการแพร่ระบาดของโรค และระยะเวลาการเกิดโรคในฝูง

7 ประวัติการซื้อสุกรใหม่เข้าฟาร์มรวมทั้งการติดต่อกับบุคคลและ ยานพาหนะภายนอกฟาร์ม
อาหารและเทคนิคการให้อาหาร การจัดการทั่วไปในฟาร์ม มาตรการในการรักษาหรือ ป้องกันโรคที่ได้ทำไปแล้ว

8 สภาพโดยรวมของสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม
สภาพโดยรวมของสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม body score โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5


ดาวน์โหลด ppt โรคที่สำคัญในสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google