งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

2

3

4

5

6

7 ฝน เป็นน้ำที่เกิดจาก กระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำ ในอากาศที่รวมกันเป็นเมฆ กลายเป็นหยดน้ำ เมื่อหยดน้ำมี ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจน อากาศไม่สามารถอุ้มไว้ได้ จึง ตกลงมายังพื้นโลกเป็นฝน

8 การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ฝนภูเขา เป็นฝนที่เกิดจากมวล อากาศชื้นไหลมาปะทะภูเขาที่ขวางกั้น ทิศทางลม มวลอากาศจะถูกยกตัวให้ สูงขึ้นและเย็นลง ไอน้ำจึงกลั่นตัว กลายเป็นเมฆหนาทึบและตกลงมาเป็น ฝน โดยฝนจะตกหนักทางด้านต้นลม แต่ทางปลายลมฝนจะตกน้อยลงเรียกว่า เงาฝน ฝนชนิดนี้จะตกหนักเป็นพักๆ หรืออาจมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นด้วย

20

21

22

23

24

25

26

27 ฝนแนวปะทะ เป็นฝนที่เกิดจากมวล อากาศร้อนกับมวลอากาศเย็นเคลื่อนมา ปะทะกัน มวลอากาศเย็นจะดันให้มวล อากาศร้อนที่ชุ่มชื้นและเบากว่าลอยขึ้นสู่ เบื้องบน ไอน้ำในมวลอากาศร้อนจะกลั่น ตัวกลายเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝน ฝนแนวปะทะจะตกไม่รุนแรงนัก แต่ ตกสม่ำเสมอและติดต่อกันเป็นเวลานาน ในประเทศไทยฝนชนิดนี้จะเกิดขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

28 การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

29 การวัดปริมาณน้ำฝนจะใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องวัด ปริมาณน้ำฝน (rain gauge) 1. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา เป็นภาชนะทรง กลมที่ภายในมีกรวยเพื่อ รองรับน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำฝนที่รวบรวมได้จะ ไหลลงไปรวมกันใน ภาชนะรองรับ จากนั้นจึง นำน้ำที่เก็บไว้ในเครื่อง มาตวง ก็จะทราบ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ได้

30 1. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา เป็นภาชนะทรง กลมที่ภายในมีกรวยเพื่อ รองรับน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำฝนที่รวบรวมได้จะ ไหลลงไปรวมกันใน ภาชนะรองรับ จากนั้นจึง นำน้ำที่เก็บไว้ในเครื่อง มาตวง ก็จะทราบ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ได้

31 2. เครื่องมือวัดน้ำฝนแบบป้องกันการ ระเหยของน้ำฝน โดยใช้ภาชนะ ทรงกลมตั้งบนหลอด ขนาดเล็กสำหรับเก็บ น้ำฝน เครื่องมือวัด ปริมาณน้ำฝนแบบนี้ สามารถใช้วัดปริมาณ น้ำฝนได้ดี แม้จะมี ฝนตกลงมาเพียง เล็กน้อยก็ตาม

32 3. เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนแบบไซฟ่อน (siphon rain gauge) เป็นเครื่องมือวัด ปริมาณน้ำฝนแบบ มาตรฐานที่ทำงานมี ประสิทธิภาพดี ซึ่ง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ นำมาใช้ และเป็น เครื่องมือวัดปริมาณ น้ำฝนแบบอัตโนมัติที่ สามารถวัดปริมาณ น้ำฝนได้ตลอดเวลา

33

34 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ


ดาวน์โหลด ppt การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google