งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน

2

3

4

5

6

7 ฝน เป็นน้ำที่เกิดจากกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศที่รวมกันเป็นเมฆกลายเป็นหยดน้ำ เมื่อหยดน้ำมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจนอากาศไม่สามารถอุ้มไว้ได้ จึงตกลงมายังพื้นโลกเป็นฝน

8 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ฝนภูเขา เป็นฝนที่เกิดจากมวลอากาศชื้นไหลมาปะทะภูเขาที่ขวางกั้นทิศทางลม มวลอากาศจะถูกยกตัวให้สูงขึ้นและเย็นลง ไอน้ำจึงกลั่นตัวกลายเป็นเมฆหนาทึบและตกลงมาเป็นฝน โดยฝนจะตกหนักทางด้านต้นลม แต่ทางปลายลมฝนจะตกน้อยลงเรียกว่า เงาฝน ฝนชนิดนี้จะตกหนักเป็นพักๆ หรืออาจมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นด้วย

20

21

22

23

24

25

26

27 ฝนแนวปะทะ เป็นฝนที่เกิดจากมวลอากาศร้อนกับมวลอากาศเย็นเคลื่อนมาปะทะกัน มวลอากาศเย็นจะดันให้มวลอากาศร้อนที่ชุ่มชื้นและเบากว่าลอยขึ้นสู่เบื้องบน ไอน้ำในมวลอากาศร้อนจะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝน ฝนแนวปะทะจะตกไม่รุนแรงนัก แต่ตกสม่ำเสมอและติดต่อกันเป็นเวลานาน ในประเทศไทยฝนชนิดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

28 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน

29 1. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา
เป็นภาชนะทรงกลมที่ภายในมีกรวยเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำฝนที่รวบรวมได้จะไหลลงไปรวมกันในภาชนะรองรับ จากนั้นจึงนำน้ำที่เก็บไว้ในเครื่องมาตวง ก็จะทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้ การวัดปริมาณน้ำฝนจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (rain gauge)

30 1. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา
เป็นภาชนะทรงกลมที่ภายในมีกรวยเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำฝนที่รวบรวมได้จะไหลลงไปรวมกันในภาชนะรองรับ จากนั้นจึงนำน้ำที่เก็บไว้ในเครื่องมาตวง ก็จะทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้

31 2. เครื่องมือวัดน้ำฝนแบบป้องกันการระเหยของน้ำฝน
โดยใช้ภาชนะทรงกลมตั้งบนหลอดขนาดเล็กสำหรับเก็บน้ำฝน เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนแบบนี้สามารถใช้วัดปริมาณน้ำฝนได้ดี แม้จะมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยก็ตาม

32 3. เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนแบบไซฟ่อน (siphon rain gauge)
เป็นเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนแบบมาตรฐานที่ทำงานมีประสิทธิภาพดี ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำมาใช้ และเป็นเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติที่สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ตลอดเวลา

33 ฝน การเกิดฝน ชนิดของฝน การวัดปริมาณน้ำฝน

34 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ


ดาวน์โหลด ppt ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google