งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่. เรือนกระจกคืออะไร ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) คือ กระบวนการที่เกิดจากการแผ่รังสีอินฟราเรดโดยบรรยากาศ แล้วทำให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่. เรือนกระจกคืออะไร ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) คือ กระบวนการที่เกิดจากการแผ่รังสีอินฟราเรดโดยบรรยากาศ แล้วทำให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่

2 เรือนกระจกคืออะไร

3 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) คือ กระบวนการที่เกิดจากการแผ่รังสีอินฟราเรดโดยบรรยากาศ แล้วทำให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้น ชื่อดังกล่าวมาจากการอุปมา ที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นการเปรียบเทียบอากาศที่อุ่นกว่า ภายในเรือนกระจกกับอากาศที่เย็นกว่าภายนอก ( ความ จริงในอวกาศไม่มีอากาศ ) โจเซฟ ฟูริเออร์เป็นผู้ค้นพบ ปรากฏการณ์เรือนกระจกเมื่อ พ. ศ. 2367 และสวานเต อาร์ เรเนียส เป็นผู้ทดสอบหาปริมาณความร้อนเมื่อ พ. ศ. 2439รังสีอินฟราเรดเรือนกระจก โจเซฟ ฟูริเออร์ พ. ศ. 2367สวานเต อาร์ เรเนียส พ. ศ. 2439 อุณหภูมิอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ 14 °C จะเย็นเท่ากับ - 19 °C หากโลกปราศจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์โลกร้อน หรือการร้อนขึ้นของปรากฏการณ์ โลกร้อนจากที่เป็นอยู่เดิมของบรรยากาศชั้นล่างของโลก เมื่อเร็วๆ นี้ เชื่อกันว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณของ ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ นอกจากโลกแล้ว ดาว อังคาร และ ดาวศุกร์ ก็มีปรากฏการณ์โลกร้อนเช่นเดียวกัน ปรากฏการณ์โลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก ดาว อังคาร ดาวศุกร์

4 โลกรับพลังงานจากดวง อาทิตย์ ในรูปของการแผ่ รังสีของดวงอาทิตย์ พลังงานเกือบทั้งหมดมีขนาด ความยาวช่วงคลื่นที่มองเห็น ได้และในช่วงความยาวคลื่น อินฟราเรด ที่เกือบมองเห็น ( บางครั้งเรียกว่าช่วงคลื่นใกล้ อินฟราเรด ) โลกมี อัตราส่วนรังสีสะท้อน (albedo) ประมาณ 30% ของรังสีดวงอาทิตย์ที่แผ่ลง มา ที่เหลือร้อยละ 70 จะถูก ดูดซับไว้ ทำความอบอุ่น ให้แก่พื้นดินดวง อาทิตย์การแผ่ รังสีของดวงอาทิตย์ อินฟราเรด อัตราส่วนรังสีสะท้อนalbedo

5

6 ข้อดี ปรากฎการ ณ์ก๊าซเรือน กระจก

7 โลก ตามปกติจะมี กระจกตามธรรมชาติที่มี ประโยชน์อย่างมาก ต่ออุณหภูมิของโลก กระจกตามธรรมชาติของโลก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ ไอน้ำ ที่ เรียกว่า ก๊าซเรือนกระจก จะปกคลุมอยู่ที่ผิวโลกด้านบนและทำหน้าที่ เหมือนกับกระจกในเรือนกระจก คือ คอยควบคุม ให้อุณหภูมิของโลกโดย เฉลี่ยมีค่าประมาณ 15 องศาเซลเซียส ถ้า หากในบรรยากาศ ไม่มีกระจกตามธรรมชาติ อุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20 องศาเซลเซียส มนุษย์และพืช ก็จะล้มตาย และโลกก็จะเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง

8 เรือนกระจกทำ เกิดผลกระทบ มากมาย

9 ภาวะโลก ร้อน

10 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิ เฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณ ใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศา เซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศ พบว่าในปี พ. ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะ เพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าก๊าซเรือน กระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่า จะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง รวมไปถึง สารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และ อื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไป รวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวง อาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิ ของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิมเรือน กระจก ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่ รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เรา ได้เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นพาหะนำโรค

11 ทุกปัญหา มี ทางแก้ไ ขแน่นอน

12 การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลา กลางวัน ต้นไม้นั้นจะช่วย หายใจเอาก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมาเป็นก๊าซ ออกซิเจน เปรียบเสมือน เครื่องฟอกอากาศให้กับโลก ของเราโดยแท้ แต่ทว่า ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายและมี จำนวนลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกันปลูก ต้นไม้ ก็เหมือนกับช่วยเพิ่ม เครื่องฟอกอากาศให้กับโลก ของ เรา

13

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่. เรือนกระจกคืออะไร ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) คือ กระบวนการที่เกิดจากการแผ่รังสีอินฟราเรดโดยบรรยากาศ แล้วทำให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google