งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูลนาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูลนาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูลนาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2553

2 คอกพักสุกรก่อนฆ่า

3 นำสุกรใส่กระทอเพื่อเตรียมแทงคอ งานนี้ตายแน่ ๆ อู๊ด ๆๆๆ

4 แทงคอด้วยวิธีการที่หมูยังรู้สึกตัวแล้วนำกะละมังมาลองเลือดเพื่อนำไปต้ม
เสียว สุด ๆๆ

5 ลวกและถอนขนสุกรด้วยวิธีดั้งเดิม
สภาพภายในห้องต้มสุกรเพื่อถอนขน ยังไม่ถูกสุขลักษณะ และยังวางสุกรกับพื้น

6 ตัดหัวสุกร กับพื้น ไม่ถูกสุขลักษณะ

7 เคลื่อนย้ายสุกรโดยวิธีการลากไปกับพื้น

8 เพื่อเอาเครื่องในขาวและเครื่องในแดง
ผ่าซากสุกร เพื่อเอาเครื่องในขาวและเครื่องในแดง

9 ชำแหละขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำออกจำหน่าย
วิธีการชำแหละยังมีส่วนของสุกรสัมผัสกับพื้นอยู่

10 ลืม....และลบภาพเก่า ๆ ออกจากความคิดท่าน และไปดูสภาพโรงฆ่าสัตว์ ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว.....กัน

11 นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก
นโยบาย นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก ด้านความปลอดภัยของอาหาร เนื้อสุกรเป็นอาหารที่สำคัญต่อผู้บริโภคทุกครัวเรือนทางเทศบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลและข้างเคียงได้บริโภคเนื้อสุกรที่สะอาดและปลอดภัย โดยเทศบาลได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นเงิน 2,700,000.-บาทถ้วน

12 โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เทศบาลเมืองบางมูลนาก เปิดดำเนินการ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เทศบาลเมืองบางมูลนาก เปิดดำเนินการ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

13 สภาพอาคารภายนอกโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

14 คอกพักสุกรภายนอกก่อนนำเข้าโรงฆ่า

15 สภาพอาคารภายใน โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เริ่มที่จุดช็อตสลบ
สภาพอาคารภายใน โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เริ่มที่จุดช็อตสลบ

16 จุดช็อตสลบ เพื่อให้หมูหมดสติก่อนทำการแทงคอ
กระแสไฟที่ใช้ช็อตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 250 โวลต์

17 เจ้าหน้าที่ทำการช็อตสลบสุกร
สุกรหมดสติก่อนแทงคอ

18 ระบบสายพานขึ้นสุกรไปยังจุดแทงคอ

19 แทงคอหมูโดยที่หมูหมดสติอยู่แล้ว

20 นำสุกรที่แทงคอแล้วลงมาวางที่รถเข็นรองรับสุกรเพื่อส่งไปยังจุดลวกและปั่นขน

21 จุดลวกและปั่นขนสุกร

22 เครื่องทำการปั่นขนสุกรโดยอัตโนมัติ

23 ล้างทำความสะอาดเก็บลายละเอียดขนสุกรที่ยังคงเหลืออยู่

24 จุดตัดหัวสุกรก่อนนำส่งขึ้นระบบลอกแขวนเพื่อทำการผ่าซาก
ทุกจุดไม่มีการให้สุกรสัมผัสกับพื้นผิวอาคารเพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

25 ลอกแขวน

26 จุดขึ้นซากสุกรก่อนผ่า

27 จุดชำแหละ และ ผ่าซากสุกร

28 เครื่องในที่ได้จะถูกส่งไปยังห้องเครื่องในขาวและห้องเครื่องในแดง
วิธีการยึดความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

29

30 เครื่องในแดงที่ถูกส่งเข้ามาล้างภายในห้องเครื่อง ในแดง
เครื่องในแดงที่ถูกส่งเข้ามาล้างภายในห้องเครื่อง ในแดง

31 เครื่องในขาวที่ถูกส่งเข้ามาล้างภายในห้องเครื่อง ในขาว
เครื่องในขาวที่ถูกส่งเข้ามาล้างภายในห้องเครื่อง ในขาว

32 ส่วนเก็บซากสุกร เป็นจุดสุดท้าย ก่อนที่จะนำสุกรออกจำหน่ายตามท้องตลาดในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก

33

34 ซากสุกรแขวนเป็นระเบียบภายในห้องเก็บ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

35 โดย งานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
สวัสดี โดย งานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูลนาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google