งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูล นาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ. ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูล นาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ. ศ. 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูล นาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ. ศ. 2553

2 คอกพักสุกรก่อน ฆ่า

3 นำสุกรใส่กระทอเพื่อ เตรียมแทงคอ งานนี้ตายแน่ ๆ อู๊ด ๆๆๆ

4 แทงคอ ด้วย วิธีการที่ หมูยัง รู้สึกตัว แล้วนำ กะละมัง มาลอง เลือด เพื่อ นำไป ต้ม เสียว สุด ๆๆ..............

5 ลวกและ ถอนขน สุกรด้วยวิธี ดั้งเดิม สภาพภายในห้อง ต้มสุกรเพื่อถอนขน ยังไม่ถูกสุขลักษณะ และยังวางสุกรกับ พื้น

6 ตัดหัว สุกร กับ พื้น ไม่ ถูก สุขลักษ ณะ

7 เคลื่อนย้าย สุกรโดย วิธีการลากไป กับพื้น

8 ผ่าซากสุกร เพื่อเอา เครื่อง ในขาว และ เครื่อง ในแดง

9 ชำแหละ ขั้นตอน สุดท้ายก่อนนำ ออกจำหน่าย วิธีการ ชำแหละ ยังมีส่วน ของสุกร สัมผัสกับ พื้นอยู่

10 ลืม.... และลบภาพ เก่า ๆ ออกจาก ความคิดท่าน และไปดูสภาพโรง ฆ่าสัตว์ ที่ ปรับปรุงเรียบร้อย แล้ว..... กัน

11 ด้านความปลอดภัยของอาหาร เนื้อสุกรเป็นอาหาร ที่สำคัญต่อผู้บริโภคทุกครัวเรือนทางเทศบาล เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและอนามัย ของผู้บริโภคจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนภายในเขต เทศบาลและข้างเคียงได้บริโภคเนื้อสุกรที่สะอาด และปลอดภัย โดยเทศบาลได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นเงิน 2,700,000.- บาทถ้วน นโยบาย นายกเทศมนตรีเมือง บางมูลนาก

12 โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เทศบาลเมืองบางมูล นาก เปิดดำเนินการ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

13 สภาพอาคาร ภายนอกโรงฆ่า สัตว์เทศบาล

14 คอกพัก สุกร ภายนอ กก่อน นำเข้า โรงฆ่า

15 สภาพอาคาร ภายใน โรง ฆ่าสัตว์ เทศบาล เริ่ม ที่จุดช็อ ตสลบ

16 จุดช็อ ตสลบ เพื่อให้หมู หมดสติ ก่อนทำ การแทง คอ กระแสไฟที่ใช้ช็อตเป็นไฟฟ้า กระแสตรง 250 โวลต์

17 เจ้าหน้าที่ ทำการช็อ ตสลบสุกร สุกรหมด สติก่อน แทงคอ

18 ระบบ สายพานขึ้น สุกรไปยังจุด แทงคอ

19 แทงคอหมูโดย ที่หมูหมดสติอยู่ แล้ว

20 นำสุกรที่ แทงคอ แล้วลงมา วางที่ รถเข็น รองรับ สุกรเพื่อ ส่งไปยัง จุดลวก และปั่น ขน

21 จุดลวกและปั่น ขนสุกร

22 เครื่องทำการ ปั่นขนสุกรโดย อัตโนมัติ

23 ล้างทำความ สะอาดเก็บลาย ละเอียดขนสุกร ที่ยังคงเหลืออยู่

24 จุดตัดหัวสุกร ก่อนนำส่งขึ้น ระบบลอก แขวนเพื่อทำ การผ่าซาก ทุกจุดไม่มีการ ให้สุกรสัมผัส กับพื้นผิว อาคารเพื่อ ความสะอาด และถูก สุขลักษณะ

25 ลอกแขวน

26 จุดขึ้นซากสุกรก่อน ผ่า

27 จุดชำแหละ และ ผ่า ซากสุกร

28 เครื่องในที่ได้ จะถูกส่งไปยัง ห้องเครื่องใน ขาวและห้อง เครื่องในแดง วิธีการยึดความ สะอาดและถูก สุขลักษณะ

29

30 เครื่อง ในแดงที่ ถูกส่ง เข้ามา ล้าง ภายใน ห้อง เครื่อง ในแดง

31 เครื่อง ในขาวที่ ถูกส่ง เข้ามา ล้าง ภายใน ห้อง เครื่อง ในขาว

32 ส่วนเก็บซากสุกร เป็นจุดสุดท้าย ก่อนที่จะนำสุกร ออกจำหน่ายตาม ท้องตลาดในเขต เทศบาลเมืองบาง มูลนาก

33

34 ซาก สุกร แขวน เป็น ระเบียบ ภายใน ห้อง เก็บ สะอาด ปลอดภั ย และ ถูก สุขลักษ ณะ

35 สวัส ดี โดย งานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบาง มูลนาก จังหวัดพิจิตร


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางมูล นาก ก่อน ๑ สิงหาคม พ. ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google