งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

2 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร.พิจารณาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยปัจจุบันใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียง

3 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ที่ตั้งโครงการ สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

4 ข้อมูลทั่วไป นักเรียน 700 คน บุคลากร 70 คน นักเรียนในหอพัก 400 คน
นักเรียน คน บุคลากร คน นักเรียนในหอพัก 400 คน รวม 1,170 คน

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา
แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯ ประกอบด้วย บ่อบาดาล 1 แห่ง และบ่อน้ำตื้น 5 แห่ง ระบบบ่อบาดาลที่ขุดเจาะภายในโรงเรียนน้ำมีปริมาณไม่เพียงพอ และบ่อน้ำตื้นบางจุด ไม่สามารถบริโภคได้เนื่องจากน้ำมีสีแดงและมีสนิมปนเปื้อน

6 ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ชักน้ำจากคลองบูแอ ระยะทาง 20 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 แห่ง -จัดหาเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump) ขนาด แรงม้า จำนวน 3 ชุด - จัดหาระบบกรองน้ำโดยวิธีสลับวาล์ว (Back Wash) อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 3 ชุด - จัดหาท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø นิ้ว ความยาวประมาณ 860 เมตร - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO) ขนาด 1,000 ลิตร/วัน จำนวน 8 เครื่อง

7 แผนผังโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google