งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำผู้ป่วย โรคนิ่วใน ถุงน้ำดี คำแนะนำ ผู้ป่วยโรค นิ่วในถุงน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำผู้ป่วย โรคนิ่วใน ถุงน้ำดี คำแนะนำ ผู้ป่วยโรค นิ่วในถุงน้ำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำแนะนำผู้ป่วย โรคนิ่วใน ถุงน้ำดี

3 คำแนะนำ ผู้ป่วยโรค นิ่วในถุงน้ำดี

4 นิ่วในถุงน้ำดี หมายถึง ภาวะที่ มีก้อนนิ่วในถุงน้ำดีเมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจทำให้เกิดการอักเสบของถุง น้ำดีแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตามมา ส่วนใหญ่พบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิงที่ตั้งครรภ์แล้ว หลายครั้ง พบในกลุ่มบุคคลที่มี ฐานะการเงินดี อาหารการกินอุดม สมบูรณ์และมักพบในคนอ้วน มากกว่าคนผอม

5 สาเ หตุ 1. สาเหตุที่แท้จริง ไม่ทราบแน่ชัด 2. สาเหตุส่งเสริม - การอักเสบของถุงน้ำดี - อาหารพวกไขมันสูง - กรรมพันธุ์ - มีการคั่งของน้ำดีในถุงน้ำดี - ผู้ป่วยที่รับประทานยา คุมกำเนิดเป็นเวลานานๆ - ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

6 อาการ ปวดท้องส่วนบน นอนตัวงอและ นอนนิ่งๆ อาจพบท้องอืด กดเจ็บ ใต้ชายโครงขวา ในรายที่มีการ อักเสบของถุงน้ำดีอาจมีไข้สูง การตรวจและวินิจฉัยโรค การทำ อัลตราซาวน์ ที่ท้อง และ การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ท้อง

7 การ รักษา 1. การรักษาแบบประคับประคอง ก่อนในรายที่มีการอักเสบ ติดเชื้อร่วมกับมีนิ่วในถุงน้ำดีโดย - การให้ยาบรรเทาปวด - การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการ ติดเชื้อ - การให้ยากล่อมประสาท - การงดอาหารน้ำทางปาก - ให้นอนพักบนเตียง

8 การรักษาโดย การผ่าตัด ในกรณีที่รักษาแบบ ประคับประคองไม่ได้ผล ได้แก่ การผ่าตัดเปิดโดยตรง การผ่าตัดผ่านกล้องส่อง (L.C.= แอล ซี )

9 คำแนะนำผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด 1. ก่อนทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยเซ็นใบ ยินยอมผ่าตัดและยินยอม รับเลือด ( เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อ จำเป็นต้องให้เลือดโดยด่วน ) 2. จะมีเจ้าหน้าที่จากแผนกดมยาสลบและ พยาบาลห้องผ่าตัด มาเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำก่อนเข้าห้อง ผ่าตัด 3. ในคืนก่อนผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการ เตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด คือการฟอกถูผิวหนังด้วยยาฆ่าเชื้อ ที่หน้าท้อง

10 4. การงดอาหารน้ำหลังเที่ยงคืน 5. การให้ยาคลายความวิตกกังวลใน คืนก่อนผ่าตัด และเช้าวัน ผ่าตัด 6. การให้น้ำเกลือเช้าวันผ่าตัด 7. บางรายอาจมีการสวนอุจจาระหรือ การคาสายสวนปัสสาวะ 8. ระยะเวลาผ่าตัดประมาณ 1 ช. ม. และ พักที่ห้องพักฟื้น 2 ชั่วโมง

11 คำแนะนำผู้ป่วย หลังผ่าตัด 1. หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดที่ ชายโครงด้านขวา ( ผ่าแบบเปิด ) หรือเป็นจุด ประมาณ 3-4 จุด ( ผ่าแบบผ่าน กล้องส่อง ) 2. มีน้ำเกลือให้ทางหลอด เลือดดำ

12 3. แพทย์อาจให้งดน้ำอาหาร ก่อนหลังออกจาก ห้องผ่าตัด หรือให้เริ่มทาน ได้เลย 4. ผู้ป่วยจะได้รับการจัดให้นอน อยู่ในท่าหัวสูง เพื่อช่วยลด อาการตึงของ แผล

13 6. หลังออกจากห้องผ่าตัดเมื่อรู้สึกตัว ดีแล้วควรเริ่มทำการ ออกกำลังกายบนเตียง 5. ขณะเคลื่อนไหวควรใช้มือประคอง แผลทุกครั้งเพื่อลดภาวะ ตึงเครียดกล้ามเนื้อและลดความ สั่นสะเทือนของแผล 6. บางรายหลังผ่าตัดอาจมีถุงรองรับ น้ำดีต่อจากที่แผลผ่าตัด

14 การปฏิบัติตัวเมื่อ กลับบ้าน 1. งดอาหารที่มีไขมันสูง 2. การพักผ่อนและการออกกำลัง กายตามความเหมาะสม 3. การทำงานควรหลีกเลี่ยงการ ทำงานหนักในระยะ 3 เดือน แรกของการผ่าตัด ยกเว้นการ ผ่าตัดผ่านกล้องส่อง สามารถทำงานได้ปกติหลังผ่าตัด 7 วัน

15 4. การรับประทานยาตามแผนการ รักษา 5. การทำความสะอาดแผลทำที่ คลินิก ที่สถานีอนามัยหรือที่ โรงพยาบาล 6. กรณีที่ใช้พลาสเตอร์กันน้ำปิดแผล ก็สามารถอาบน้ำได้ไม่ ต้องทำแผล ยกเว้น มีเลือดออกที่ แผล

16 7. การมาตรวจตามนัดควรมาตาม กำหนดนัดที่ห้องตรวจ ศัลยกรรมทั่วไป 8. ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นปวดท้อง ตัวเหลืองตาเหลืองมากขึ้น ก็ควรมาก่อนนัด


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำผู้ป่วย โรคนิ่วใน ถุงน้ำดี คำแนะนำ ผู้ป่วยโรค นิ่วในถุงน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google