งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงอาหาร / ที่รับประทานอาหาร. 4.5 โรงอาหาร / ที่รับประทาน อาหาร • ทำที่ตั้งของโรงอาหาร ต้องเป็นทำเลปอดจากที่ที่มี เชื้อโรค สารเคมี อากาศถ่ายเทได้ดี สถานที่รับประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงอาหาร / ที่รับประทานอาหาร. 4.5 โรงอาหาร / ที่รับประทาน อาหาร • ทำที่ตั้งของโรงอาหาร ต้องเป็นทำเลปอดจากที่ที่มี เชื้อโรค สารเคมี อากาศถ่ายเทได้ดี สถานที่รับประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงอาหาร / ที่รับประทานอาหาร

2 4.5 โรงอาหาร / ที่รับประทาน อาหาร • ทำที่ตั้งของโรงอาหาร ต้องเป็นทำเลปอดจากที่ที่มี เชื้อโรค สารเคมี อากาศถ่ายเทได้ดี สถานที่รับประทาน อาหารโรงเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ อาหารในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด อยู่ ใกล้กับอาคารเรียนเพื่อความสะดวกสบายของนักเรียน • ขนาดเนื้อที่ของโรงอาหาร มีพื้นที่กว้างสะดวกสบาย ปลอดภัยจากเชื้อโรคและรองรับนักเรียนที่เข้ามา รับประทานอาหารได้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน • โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ จะต้องสะอาดและ แข็งแรง จัดเป็นระเบียบเพื่อให้นักเรียนมีบริเวณที่ รับประทานอาหารเป็นสัดส่วนสะดวกสบายและปลอดภัย

3 โรงอาหาร / ที่รับประทานอาหาร • การดูแลและรักษาความสะอาดโรงอาหาร พื้นที่รับประทานอาหารจะต้องฆ่าเชื้อโรคและ เช็ดถูทุกวัน ภาชนะแลอุปกรณ์ควรล้างทุกครั้ง เมื่อนำมาใช้ และเก็บไว้อย่างเหมาะสมเมื่อไม่ได้ ใช้ ควรมีการรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในครัวเรือนทุกครั้งเพื่อปอดจากเชื้อโรคต่างๆ และสุขภาพของนักเรียน

4 • รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม • นาย ยุทธนา แสงรัตน์ • นาย บดินทร์ สุขต้อ • นาย จิตกาน ประสาท • นางสาว ธิษณา สินไพบรูณ์


ดาวน์โหลด ppt โรงอาหาร / ที่รับประทานอาหาร. 4.5 โรงอาหาร / ที่รับประทาน อาหาร • ทำที่ตั้งของโรงอาหาร ต้องเป็นทำเลปอดจากที่ที่มี เชื้อโรค สารเคมี อากาศถ่ายเทได้ดี สถานที่รับประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google