งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONTRAST- EMPHASIS. CONTRAST การตัดกัน งานที่ดีจะต้องมีความกลมกลืน ดู แล้วไม่ขัดตา แต่ถ้ากลมกลืนมากอาจรู้สึกน่าเบื่อ ไม่ตื่นเต้น จึงมักใช้การตัดกันมาช่วยให้งานดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONTRAST- EMPHASIS. CONTRAST การตัดกัน งานที่ดีจะต้องมีความกลมกลืน ดู แล้วไม่ขัดตา แต่ถ้ากลมกลืนมากอาจรู้สึกน่าเบื่อ ไม่ตื่นเต้น จึงมักใช้การตัดกันมาช่วยให้งานดู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONTRAST- EMPHASIS

2 CONTRAST การตัดกัน งานที่ดีจะต้องมีความกลมกลืน ดู แล้วไม่ขัดตา แต่ถ้ากลมกลืนมากอาจรู้สึกน่าเบื่อ ไม่ตื่นเต้น จึงมักใช้การตัดกันมาช่วยให้งานดู น่าสนใจขึ้น หากตัดกันมากเกินไป อาจเกิด ความวุ่นวายและไม่ผสานกลมกลืน กันได้

3 CONTRAST จุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) ค่าน้ำหนักอ่อนเข้ม (Chiaroscuro) พื้นผิว (Texture)

4 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น

5 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น

6 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น

7 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น - ทิศทาง

8 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้น - ทิศทาง

9 CONTRAST การตัดกันด้วยเส้นกับความต่าง

10 CONTRAST การตัดกันด้วยรูปร่าง - ขนาด

11 CONTRAST การตัดกันด้วยรูปร่าง และขนาด

12 CONTRAST การตัดกันด้วยรูปร่าง และขนาด

13 CONTRAST

14 การตัดกันด้วย ความต่างของ รูปร่าง ขนาด และทิศทาง  มีพลัง  มีความ เคลื่อนไหว ภาพ Dynamic Supremation

15 CONTRAST การตัดกันด้วยการจัดวาง

16 CONTRAST การตัดกันด้วยการจัดวาง

17 CONTRAST การตัดกันด้วย ค่าน้ำหนักอ่อนเข้ม

18 CONTRAST การตัดกันด้วยพื้นผิว

19 CONTRAST

20

21

22 ภาพ Tree Musicians; Picasso

23 CONTRAST

24

25

26 EMPHASIS

27 การเน้น การจัดวางองค์ประกอบอย่างหนึ่ง อย่างใดให้เป็นจุดรวมของความ สนใจ มีความแตกต่างไปจาก ส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมด 10-20% ของภาพ DISCORD ( การขัดกัน )

28 EMPHASIS จุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) ค่าน้ำหนักอ่อนเข้ม (Chiaroscuro) พื้นผิว (Texture)

29 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่าง

30 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่าง

31 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่าง

32 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

33 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

34 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

35 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวาง

36 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่างที่ตัดกัน และการ จัดวาง

37 EMPHASIS การเน้นด้วยรูปร่างที่ตัดกัน และการ จัดวาง

38 EMPHASIS การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (Emphasis by Placement)  ทิศทางคล้อยตามกัน  การใช้เส้นนำสายตา

39 EMPHASIS

40

41

42

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt CONTRAST- EMPHASIS. CONTRAST การตัดกัน งานที่ดีจะต้องมีความกลมกลืน ดู แล้วไม่ขัดตา แต่ถ้ากลมกลืนมากอาจรู้สึกน่าเบื่อ ไม่ตื่นเต้น จึงมักใช้การตัดกันมาช่วยให้งานดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google