งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำหนักแสง เงาหุ่นนิ่ง. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดยนายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ผู้เรียนประยุกต์และนำ วิธีการลงน้ำหนักมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำหนักแสง เงาหุ่นนิ่ง. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดยนายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ผู้เรียนประยุกต์และนำ วิธีการลงน้ำหนักมาใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำหนักแสง เงาหุ่นนิ่ง

2 ศ การเขียน ภาพวาดเส้น โดยนายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ผู้เรียนประยุกต์และนำ วิธีการลงน้ำหนักมาใช้ เปรียบเทียบแสงเงาของ วัตถุมาสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเป็นผลงานได้

3 เทคนิคการลงแสงเงา ภาพที่ร่างเสร็จและตรวจแก้ไขความ ผิดพลาดจนถูกต้องดีแล้ว เป็นภาพที่ เหมาะสมสำหรับการแรเงาเป็นอย่างยิ่ง การกำหนดแสงและเงาบนวัตถุอาจลำดับ เป็น ขั้นตอน ได้ดังนี้

4 1. กำหนดขอบเขตทั้งหมด ของแสงและเงาด้วย น้ำหนักเส้นร่างที่เบา

5 2. ลงน้ำหนักเบา ๆ ที่ กำหนดขอบเขตไว้แล้ว โดยเว้นส่วนที่เป็นแสงไว้

6 3. เพิ่มเติมส่วนของน้ำหนัก กลางทั้งหมด 4. เริ่มตกแต่งรายละเอียด

7 5. เพิ่มน้ำหนักเข้ม และน้ำหนักใน ส่วนของเงาวัตถุ 6. เน้นน้ำหนักในส่วนที่เข้มจัด และ เน้นเส้นบางจุดที่อยู่ด้านหลังแสง 7. เปรียบเทียบในส่วนของแสงสว่าง จัดกับแสงสว่าง น้ำหนักที่แรเงาลงไป ควร แตกต่างกัน

8 8. การลงเงาตกกระทบ โดยการ สังเกตทิศทางของแสงว่าเข้ามา ทางด้านใด เงาที่เกิดขึ้นจะอยู่ ด้านหลังแสงเสมอ เงาที่อยู่ใกล้ วัตถุจะมีน้ำหนักเข้ม ส่วนเงาที่ ไกลออกไปจะเริ่มจางลง 9. ตรวจทาน และเก็บรายละเอียด ทั้งหมดอีกครั้ง พร้อมตกแต่งและ เน้นเพิ่มเติมใน ส่วนที่น้ำหนัก ยังไม่เพียงพอ

9 วัตถุผิวมัน วาดโดยใช้ น้ำหนักอ่อนแก่ การเว้นขาว ในส่วนที่ถูกแสงจัด หรือเป็น แสงสะท้อน การตัดกันอย่าง ชัดเจนของน้ำหนักเข้มและ อ่อน

10 วัตถุผิวหยาบ ใช้วิธีการกด ดินสอ ขูดขีด จุด เส้นประ สาน

11 วัตถุที่มีลวดลาย อาจต้องวาด ลวดลายของวัตถุนั้น ต่ำลงไป การกำหนด สีของวัตถุ จึงควร อ่านสีของวัตถุให้ออ กว่าสีใดมีน้ำหนัก เช่นไร เมื่อนำมา แปลงเป็นภาพขาว ดำ สีแดง ม่วง น้ำ เงิน เขียวน้ำทะแล จัดเป็นสีที่มีน้ำหนัก เข้ม สีเหลือง ส้ม ชมพู ครีม เขียว อ่อน จัดเป็นสีที่มี น้ำหนักอ่อน

12


ดาวน์โหลด ppt น้ำหนักแสง เงาหุ่นนิ่ง. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดยนายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - ให้ผู้เรียนประยุกต์และนำ วิธีการลงน้ำหนักมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google