งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัตว์น่ารู้ โดย มิสจารุวรรณ สัจ จะวัฒนวิมล ม. นพดล ปัญญาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัตว์น่ารู้ โดย มิสจารุวรรณ สัจ จะวัฒนวิมล ม. นพดล ปัญญาดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัตว์น่ารู้ โดย มิสจารุวรรณ สัจ จะวัฒนวิมล ม. นพดล ปัญญาดี

2 สัตว์มีกระดูกสัน หลัง ๑. พวกปลา ๑. พวกปลา หายใจด้วยเหงือก หายใจด้วยเหงือก ออกลูกเป็นไข่ ไข่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม ยกเว้น ปลาสอด ปลาหางนกยูง ปลา เข็ม ที่ออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นไข่ ไข่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม ยกเว้น ปลาสอด ปลาหางนกยูง ปลา เข็ม ที่ออกลูกเป็นตัว พวกมีเกล็ด และไม่มีเกล็ด พวกมีเกล็ด และไม่มีเกล็ด ปลาช่อน ปลานิล ปลาทู ฉลาม ปลาช่อน ปลานิล ปลาทู ฉลาม

3 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ออกลูกเป็นไข่ วางไข่ในน้ำ ไข่มีวุ้นหุ้ม ตัวอ่อนระยะแรกเรียกว่า ลูกอ๊อด หายใจด้วยเหงือก ตัวเต็มวัย หายใจด้วยปอด เมื่ออยู่บนบก หายใจด้วย ผิวหนังเมื่อ มันอยู่ในน้ำ กบ คางคก อึ่งอ่าง ปาด เขียด

4

5

6 ซาลามานเดอร์

7 เขียดบัว

8

9 สัตว์เลื้อยคลาน ตัวอ่อนมีหน้าตาเหมือนพ่อ แม่ ลำตัวมีเกล็ด มีกระดอง เคลื่อนที่โดยการเลื้อย คลาน จระเข้ เต่า งู จิ้งจก จิ้งเหลน ตุ๊กแกวางไข่บนบก ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม

10 เต่ากระ

11

12

13 งูเหลือม สัตว์เลื้อยคลานที่ยาวที่สุด งูเหลือม บาง ชนิดยาวกว่า 10 เมตร

14 งูจงอาง

15 สัตว์ปีก วางไข่บนบก ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม ตัวเมียมีการ กกไข่ วางไข่บนบก ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม ตัวเมียมีการ กกไข่ มีปีก 2 ข้าง มีปีก 2 ข้าง บินได้ และบินไม่ได้ บินได้ และบินไม่ได้ นก เป็ด ไก่ ห่าน หงส์ นก เป็ด ไก่ ห่าน หงส์

16

17

18

19 นกตัวเล็กที่สุด นกฮัมมิ่งเบิร์ด ยาว 5.7 ซม.

20 นกที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุด นกกระจอกเทศ สูง 2.8 เมตร หนัก 130 กก.

21 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว ยกเว้นตุ่น ปากเป็ด ที่ออกลูกเป็นไข่ ตัวเมียมีเต้านม ตัวอ่อนเจริญเติบโตในท้องแม่ ช้าง ม้า วัว ควาย มนุษย์

22 ค้างคาว จัดเป็นสัตว์ปีก หรือสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นตัว ขนเป็นเส้น ขนเป็นเส้น เพียงแต่เจ้าค้างคาวเคลื่อนที่ โดยการบินเท่านั้น เพียงแต่เจ้าค้างคาวเคลื่อนที่ โดยการบินเท่านั้น

23 วาฬ โลมา เป็นสัตว์จำพวก ปลา ใช่หรือไม่ ไม่ใช่ เพราะ ไม่ใช่ เพราะ ออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นตัว หายใจด้วยปอด หายใจด้วยปอด เลี้ยงลูกด้วยนม เลี้ยงลูกด้วยนม

24

25

26 วาฬสีน้ำเงิน อาศัยอยู่ในน้ำแต่มันไม่ใช่ปลา มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาสัตว์ด้วยกัน ยาว 30 เมตร หนัก 130 ตัน

27 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะ เลี้ยงลูกของมันด้วย สัญชาตญาณ แต่แม่ของเราเลี้ยงเราด้วย ความรัก และความเอาใจ ใส่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะ เลี้ยงลูกของมันด้วย สัญชาตญาณ แต่แม่ของเราเลี้ยงเราด้วย ความรัก และความเอาใจ ใส่

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt สัตว์น่ารู้ โดย มิสจารุวรรณ สัจ จะวัฒนวิมล ม. นพดล ปัญญาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google