งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (ectoderm, mesoderm, endoderm) มีช่องว่างในลำตัวแบบ Pseudocoelom ลำตัวรูปทรงกระบอก แหลมหัวแหลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (ectoderm, mesoderm, endoderm) มีช่องว่างในลำตัวแบบ Pseudocoelom ลำตัวรูปทรงกระบอก แหลมหัวแหลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (ectoderm, mesoderm, endoderm) มีช่องว่างในลำตัวแบบ Pseudocoelom ลำตัวรูปทรงกระบอก แหลมหัวแหลม ท้าย ร่างกายปกคลุมด้วย cuticle ชั้นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscle) ระบบย่อยอาหารสมบูรณ์ มีปากและ ทวารหนัก สมมาตรแบบ Bilateral symmetry มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (ectoderm, mesoderm, endoderm) มีช่องว่างในลำตัวแบบ Pseudocoelom ลำตัวรูปทรงกระบอก แหลมหัวแหลม ท้าย ร่างกายปกคลุมด้วย cuticle ชั้นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscle) ระบบย่อยอาหารสมบูรณ์ มีปากและ ทวารหนัก

3 ระบบขับถ่าย มี intracellular tube 2 ท่อ ไม่มีอวัยวะหายใจและระบบ หมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทประกอบด้วย nerve ring และ nerve cord มีเพศแยก (dioecious) ตัวผู้เล็ก กว่าตัวเมีย การผสมพันธุ์เป็น internal fertilization ระบบขับถ่าย มี intracellular tube 2 ท่อ ไม่มีอวัยวะหายใจและระบบ หมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทประกอบด้วย nerve ring และ nerve cord มีเพศแยก (dioecious) ตัวผู้เล็ก กว่าตัวเมีย การผสมพันธุ์เป็น internal fertilization

4 Phylum Nematoda –Class Aphasmidea พยาธิแส้ม้า (Trichuris sp.) พยาธิแคปปิลลาเรีย (Capillaria sp.) พยาธิทริคินา (Trichinella sp.) –Class Aphasmidea พยาธิแส้ม้า (Trichuris sp.) พยาธิแคปปิลลาเรีย (Capillaria sp.) พยาธิทริคินา (Trichinella sp.)

5 –Class Phasmidea พยาธิตัวกลมน้ำจืด (Rhabditis sp.) พยาธิไส้เดือนฝอยในปม รากพืช (Meloidogyne sp.) พยาธิปากขอ (Hookworm) พยาธิไส้เดือน (Ascaris sp.) พยาธิเข็มหมุด (Enterobius) พยาธิไส้เดือนสุนัข (Toxocara sp.) –Class Phasmidea พยาธิตัวกลมน้ำจืด (Rhabditis sp.) พยาธิไส้เดือนฝอยในปม รากพืช (Meloidogyne sp.) พยาธิปากขอ (Hookworm) พยาธิไส้เดือน (Ascaris sp.) พยาธิเข็มหมุด (Enterobius) พยาธิไส้เดือนสุนัข (Toxocara sp.)

6 –Class Phasmidea พยาธิในลูกตา (Loa loa) พยาธิตัวกลมในเลือด (Wuchereria sp.) พยาธิตัวกลมปลาทะเล (Anisakis sp.) พยาธิปอดหนู (Angiostrongylus sp.) พยาธิตัวจื๊ด (Gnathostoma sp.) –Class Phasmidea พยาธิในลูกตา (Loa loa) พยาธิตัวกลมในเลือด (Wuchereria sp.) พยาธิตัวกลมปลาทะเล (Anisakis sp.) พยาธิปอดหนู (Angiostrongylus sp.) พยาธิตัวจื๊ด (Gnathostoma sp.)

7 Phylum Nematoda Class Aphasmida –Order Trichiuroidea » Trichinella » Trichuris Class Phasmida –Order Rhabditoidea » Rhabditis Class Aphasmida –Order Trichiuroidea » Trichinella » Trichuris Class Phasmida –Order Rhabditoidea » Rhabditis

8 –Order Oxyuroidea » Enterobius –Order Ascaroidea » Ascaris –Order Strongyloidea » Ancylostoma » Necator –Order Filarioidea » Wuchereria » Loa loa –Order Oxyuroidea » Enterobius –Order Ascaroidea » Ascaris –Order Strongyloidea » Ancylostoma » Necator –Order Filarioidea » Wuchereria » Loa loa

9 Order Trichiuroidea เป็น endoparasite ด้านหน้าเรียวยาว ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยมีลักษณะเป็น stichosome ตัวผู้ไม่มีอวัยวะสำหรับผสม พันธุ์ ตัวเมียมีรังไข่เพียงอันเดียว เป็น endoparasite ด้านหน้าเรียวยาว ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยมีลักษณะเป็น stichosome ตัวผู้ไม่มีอวัยวะสำหรับผสม พันธุ์ ตัวเมียมีรังไข่เพียงอันเดียว

10 Order Rhabditoidea Cuticle เรียบเป็นรูป วงกลม มี papillae อยู่บริเวณ หัว ตอนท้ายคอหอยพอง เป็นกระเปาะ ไม่มี caudal gland Cuticle เรียบเป็นรูป วงกลม มี papillae อยู่บริเวณ หัว ตอนท้ายคอหอยพอง เป็นกระเปาะ ไม่มี caudal gland

11 Order Oxyuroidea ตอนท้ายพองเป็น กระเปาะ ตัวเมียหางแหลมยาว ตัวผู้มี spicule 1 หรือ 2 อัน ตอนท้ายพองเป็น กระเปาะ ตัวเมียหางแหลมยาว ตัวผู้มี spicule 1 หรือ 2 อัน

12 Order Ascaroidea มีริมฝีปาก 3 อัน คอหอยตอนท้ายไม่ เป็นกระเปาะ ตัวเมียหางตรงและทู่ ตัวผู้มี spicule 2 อัน ขนาดเท่ากัน มีริมฝีปาก 3 อัน คอหอยตอนท้ายไม่ เป็นกระเปาะ ตัวเมียหางตรงและทู่ ตัวผู้มี spicule 2 อัน ขนาดเท่ากัน

13 Order Strongyroidea ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยตอนท้ายไม่ เป็นกระเปาะ ตัวเมียมี ovejectors ตัวผู้มี coupulatory bursa ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยตอนท้ายไม่ เป็นกระเปาะ ตัวเมียมี ovejectors ตัวผู้มี coupulatory bursa

14 Order Filariodea เป็น endoparasite ในระบบ หมุนเวียนโลหิต ฯ ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยไม่เป็นกระเปาะ ตัวเมียมี vulva อยู่ด้านหน้า ตัวผู้มี spicule 2 ไม่เหมือนและ ไม่เท่ากัน ตัวอ่อน (microfilariae) พบใน กระแสเลือด เป็น endoparasite ในระบบ หมุนเวียนโลหิต ฯ ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยไม่เป็นกระเปาะ ตัวเมียมี vulva อยู่ด้านหน้า ตัวผู้มี spicule 2 ไม่เหมือนและ ไม่เท่ากัน ตัวอ่อน (microfilariae) พบใน กระแสเลือด

15 อวัยวะรับความรู้สึกที่สำคัญ - papilla หรือ bristle พบ บริเวณรอบปาก ทำหน้าที่รับสัมผัส - amphid พบบริเวณ ด้านข้างของส่วนหัว - phasmid พบ 2 ข้างของ ส่วนหาง

16 ลักษณะ แตกต่าง

17

18


ดาวน์โหลด ppt Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (ectoderm, mesoderm, endoderm) มีช่องว่างในลำตัวแบบ Pseudocoelom ลำตัวรูปทรงกระบอก แหลมหัวแหลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google