งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนอนพ ยาธิ (Helmin th). Introduction to the worms หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนอนพ ยาธิ (Helmin th). Introduction to the worms หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนอนพ ยาธิ (Helmin th)

2 Introduction to the worms หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally symmetrical animal - มี 3 germ layers หนอนพยาธิ (Helminth)

3 - มีความสำคัญทางการแพทย์ เนื่องจากก่อโรค ในสัตว์และในคน - แบ่งออกได้เป็น 3 พวก ใหญ่ๆ คือ 1. Phylum Platyhelminthes 1.1 Class Cestoidea (Tapeworms) 2.2 Class Trematoda (Flukes) 2. Phylum Nematoda (Round worms) 3. Phylum Acanthocephala

4 1. Phylum Platyhelminthes - รูปร่างแบน แบบ Dorso-ventrally - ลำตัวมีทั้งที่แบ่งเป็น ปล้อง และ ไม่เป็นปล้อง - ไม่มีช่องว่างภายใน ลำตัว - ระบบทางเดินอาหาร อาจมีหรือไม่มี

5 - มีระบบขับถ่าย - ระบบสืบพันธุ์ มีอวัยวะ ทั้ง 2 เพศ อยู่ใน ตัวเดียวกัน ( ยกเว้น พยาธิใบไม้ เลือด ที่มีเพศแยกกัน ) - พวกที่มีความสำคัญทาง การแพทย์ ได้แก่ 1.1 Class Trematoda (Flukes) - ได้แก่ พยาธิใบไม้ 1.2 Class Cestoidea (Tapeworms) - ได้แก่ พยาธิตัวตืด

6 1.1 Class Trematoda (Flukes) - พยาธิใบไม้ - ลักษณะแบนคล้าย ใบไม้ - ลำตัวไม่เป็นปล้อง - ลำไส้มีลักษณะเป็น รูปตัว Y หัวกลับ โดยที่ส่วนปลาย ( Posterior) ทั้ง 2 ข้าง จะตัน

7 - มี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน ( ยกเว้น พยาธิ ใบไม้เลือด ) - ระบบสืบพันธุ์ มีทั้ง Asexual และ Sexual Repro. Asexual Reproduction เพิ่ม จำนวนตัวอ่อน Sexual Reproduction เพิ่ม จำนวนโดยการออกไข่ - ติดต่อโดย การกินตัวอ่อน หรือ ตัวอ่อนไชเข้าผิวหนัง - ต้องการหอย ( snail, slug ) เป็น Intermediate host

8 1.2 Class Cestoidea (Tapeworms) - พยาธิตัวตืด - ลักษณะลำตัว เป็น ปล้องแบนต่อ กันเป็นเส้น ประกอบด้วย ส่วนหัว เรียกว่า Scolex ( เป็นอวัยวะที่ใช้เกาะ ติดในลำไส้ ) ส่วนคอ เรียกว่า Neck

9 ส่วนลำตัว เรียกว่า Proglottids แยกเป็น ปล้องอ่อน = Immature Segment ปล้องแก่ = Mature Segment ปล้องสุก = Gravid Segment - อวัยวะสืบพันธุ์ มี 2 เพศ อยู่ในตัวเดียวกัน

10 - ลักษณะ กลม - ยาว - ไม่มีปล้อง - มีช่องว่างในลำตัว (Body cavity) - ระบบทางเดินอาหาร สมบูรณ์ สามารถใช้ในการ แยกชนิดได้ ( ลักษณะปาก Esophagus Anus ใช้ใน การดูลักษณะของพยาธิแต่ละ ชนิดได้ ) 2. Phylum Nematoda (Round worms)

11 - แยกเพศ เป็นตัวผู้ ตัว เมีย - การสืบพันธุ์ มีทั้ง ออก ไข่ และออกลูก เป็นตัว - การติดต่อ เกิดได้ หลายวิธี คือ : กินไข่พยาธิ : พยาธิตัวอ่อนไชเข้า ทางผิวหนัง : แมลงพาหะกัด : กิน cyst ที่มีตัวอ่อน อยู่ภายใน

12 - ลักษณะพิเศษ คือ ตัวจะ ประกอบด้วย Anterior proboscis มี ปลอกหุ้ม และมีหนามและยืดหด ได้ - มี 2 เพศ - ระยะตัวอ่อนฟักออก จากไข่ เมื่อแมลงที่ เป็นโฮสต์กินเข้าไป 3. Phylum Acanthocephala

13 ตารางเปรียบเทียบ Trematode, Cestode, Nematode

14

15


ดาวน์โหลด ppt หนอนพ ยาธิ (Helmin th). Introduction to the worms หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google