งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ แมลงที่ สำคัญทาง การแพทย์ อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ แมลงที่ สำคัญทาง การแพทย์ อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ แมลงที่ สำคัญทาง การแพทย์ อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

2 • แมลงมีมากกว่า 5 ล้านชนิด • บางชนิดเป็นพาหะนำโรคที่ สำคัญทางสาธารณสุข • โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ใน เขตศูนย์สูตร

3

4

5 ริ้นฝอยทราย (Sand flies) • เป็นแมลงขนาดเล็ก สีน้ำตาล และมีขนเต็มตัว มีปีกแคบ 1 คู่ เมื่อถูกรบกวนจะบินแบบ กระโดด

6 ริ้นฝอยทราย (Sand flies) • ชอบเกาะพักตามที่กำบัง มืด และชื้นแฉะ • ปกติกินน้ำเลี้ยงต้นไม้ และ น้ำหวาน • เฉพาะตัวเมียที่มีปากแทงดูด เลือดจากสัตว์ด้วย • ชอบหากินนอกบ้านเวลา กลางคืน

7 ริ้นฝอยทราย (Sand flies) • ออกไข่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ครั้งละ 15- 80 ฟอง ไข่รูปทรงรี สีดำ ฟักเป็นตัว อ่อนภายใน 6-17 วัน ตัวอ่อนมีสีขาว • ตัวอ่อนมี 4 ระยะ ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ ในระยะที่ 4 ใช้ใช้เวลา 10 วันจึงเป็นตัวเต็มวัย

8 ริ้นฝอยทราย (Sand flies) เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ • Leishmaniasis ที่เกิดจาดโปรโตซัว พบในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ ยุโรป ใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลางและ เอเชีย จำนวนผู้ป่วย 12 ล้านคน มี คนไข้ใหม่มากกว่า 400,000 คนต่อปี

9 ริ้นฝอยทราย (Sand flies) แบ่งได้ 3 ชนิด คือ • ชนิดที่ไม่รุนแรง จะมีอาการที่ผิวหนัง มีตุ่ม เล็กๆ ที่ผิวและแตกออกเป็นแผล อาจมีกว่า 100 แผลก็ได้ • ชนิดรุนแรงที่ทำให้ติดเชื้อที่อวัยวะภายใน (Visceral Leishmaniasis) มีชื่อเรียกว่า โรคคาลา อาซา (Kala azar) ผู้ป่วยจะมี อาการไข้เรื้อรัง ซีด น้ำหนักลด ม้ามและตับ โต หมดเรี่ยวแรง • ชนิดที่เกิดขึ้นกับเยื่อเมือก (Mucocutaneous Leishmaniasis) ซึ่งจะ มีลักษณะคล้ายกับที่เกิดขึ้นที่ผิวหนัง แต่จะ เกิดแผลลุกลามในอวัยวะที่มีเยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก เป็นต้น

10 ริ้นฝอยทราย (Sand flies) • Sand fly fever เป็นไข้ระยะสั้น จาก เชื้อไวรัส พบในบริเวณเมดิเตอร์เร เนียน จีนตอนใต้ อินเดีย ศรีลังกา เอเชียกลาง • Bartonellosis เป็นโรคจากเชื้อ แบคทีเรีย Bartonella bacilliformis พบบริเวณภูเขาในประเทศเปรู โคลัมเบีย เอกวาดอร์

11 ริ้นฝอยทราย (Sand flies) การควบคุม • พ่นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีฤทธิ์ ตกค้างตามแหล่งเกาะพัก • กำจัดขยะ ปะรอยแตกตามกำแพง และพื้นดิน • ทาสารป้องกันยุงไม่ให้ริ้นกัด

12 เหาและโลน ที่สำคัญมี 3 ชนิด • เหาหัว (Head louse) • เหาตัว (Body louse) • โลน (Pubic louse)

13 เหาหัวและเหาตัว

14

15

16

17

18 เรือด (Bed bugs) เพศ ผู้ เพศ เมีย

19 อุปนิสัยของเรือด - ทั้งตัวผู้และตัวเมียดูดเลือดเป็นอาหาร - ออกหากินเวลากลางคืน ( ส่วนมาก ) - มักหลบตามขอบที่นอน หลังกรอบรูป ขอบประตู รอยแตกผนัง ขอบประตู รอยแตกผนัง

20 การควบคุมเรือด 1. การกำจัดแหล่งอาศัย - ใช้ความร้อนหรือแสงแดด ไล่ - ใช้ความร้อนหรือแสงแดด ไล่ - ปิดรอยแตกบ้านหรือ เฟอร์นิเจอร์ - ปิดรอยแตกบ้านหรือ เฟอร์นิเจอร์ 2. การใช้สารเคมี - มาลาไธออน หรือ ลินเดน - มาลาไธออน หรือ ลินเดน

21 ไร (Mites) ตัวเต็มวัย (Chigger, Scrubitch Mites) (Chigger, Scrubitch Mites) ตัวอ่อน

22 อุปนิสัยของไร วางไข่บนดิน เมื่อตัว อ่อน ออกจากไข่ วางไข่บนดิน เมื่อตัว อ่อน ออกจากไข่ จะอาศัยตามพื้นหญ้า พุ่มไม้ เมื่อสัตว์เลือดอุ่นผ่านมา จะ เกาะ กินน้ำเหลืองเป็น อาหาร

23 ความสำคัญทาง การแพทย์ 1. โรค Scrubitch 2. เป็นพาหะของไข้ Scrub typhus (Mite Typhus) (Mite Typhus) เกิดจากเชื้อ Rickettsia tsutsugamushi เกิดจากเชื้อ Rickettsia tsutsugamushi

24 การควบคุมไร 1. การกำจัดแหล่งอาศัย เช่น พุ่มไม้ หญ้า เช่น พุ่มไม้ หญ้า 2. การใช้สารเคมี เช่น เบนซิล เบนโซเอท, ดีลด ริน หรือ ซีวิน เช่น เบนซิล เบนโซเอท, ดีลด ริน หรือ ซีวิน

25 เห็บ (Ticks) เห็บแข็ง เห็บอ่อน เห็บแข็ง เห็บอ่อน (Hard Tick) (Soft Tick)

26 อุปนิสัยของเห็บ กินเลือดสัตว์เลือดอุ่น มี โฮสต์เฉพาะตัว กินเลือดสัตว์เลือดอุ่น มี โฮสต์เฉพาะตัว วงจร ชีวิต

27 ความสำคัญทางการแพทย์ 1. ระคายเคือง 2. เห็บแข็งเป็นพาหะ - Encephalitis - Q Fever 3. เห็บอ่อนเป็นพาหะโรค Relapsing Fever

28 การควบคุมเห็บ 1. การกำจัดแหล่งอาศัย 2. การใช้สารเคมี

29 หมัด (Fleas) หมัดหนู Xenopsylla cheopis Xenopsylla cheopisหมัดคน Pulex irritans Pulex irritansหมัดสุนัข Ctenocephalides canis Ctenocephalides canisหมัดแมว Ctenocephalides filis Ctenocephalides filis

30 หมัด (Fleas) วงจร ชีวิต

31 ความสำคัญทางการแพทย์ 1. ระคายเคือง 2. พาหะนำโรค - กาฬโรค (Plague) - Murine typhus 3. Intermediate Host ของพยาธิตืดหนู และตืดสุนัข และตืดสุนัข

32 การควบคุมหมัด 1. การกำจัดแหล่งอาศัย 2. การใช้สารเคมี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ แมลงที่ สำคัญทาง การแพทย์ อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google