งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การปฏิสนธิ คือ กระบวนการที่เซลล์ ของเพศชาย รวมกับเซลล์ของเพศ หญิง ทำให่เกิดเซลล์ใหม่  การตกไข่ คือ การที่ไข่สุกและออกจาก รังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ ในช่วงกึ่งกลางของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การปฏิสนธิ คือ กระบวนการที่เซลล์ ของเพศชาย รวมกับเซลล์ของเพศ หญิง ทำให่เกิดเซลล์ใหม่  การตกไข่ คือ การที่ไข่สุกและออกจาก รังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ ในช่วงกึ่งกลางของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การปฏิสนธิ คือ กระบวนการที่เซลล์ ของเพศชาย รวมกับเซลล์ของเพศ หญิง ทำให่เกิดเซลล์ใหม่  การตกไข่ คือ การที่ไข่สุกและออกจาก รังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ ในช่วงกึ่งกลางของ รอบเดือน ถ้านับวันแรกที่มีประจำเดือน เป็นวันที่ 1 การตกไข่จะเกิดขึ้น ประมาณ วันที่ 13-15

3  เมื่อไข่ได้รับการผสม จะมีการแบ่งตัว จาก 1 เป็น 2 เป็น 4 ไปเรื่อยๆ ใน ขณะเดียวกันจะเคลื่อนที่จากท่อนำไข่ เพื่อไปฝังตัวที่ผนังมดลูก ซึ่งผนังมดลูก มีลักษณะที่หนามากขึ้นเพื่อเตรียมตัว สำหรับรับไข่ที่ได้รับการผสม

4 เมื่อเอ็มบริโอฝังตัวกับผนังมดลุกแล้วนั้น ก็ยังคง มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง มี อายุได้ 8 สัปดาห์ เอ็มบริโอจะมีลักษณะทุกอย่าง เหมือนกับคน และกระดูกในร่างกายจะเปลี่ยนจาก กระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็ง โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ อายุ 3 สัปดาห์ เริ่มมีหัวใจ สมอง และ กระดูกไขสันหลัง อายุ 4 สัปดาห์ เริ่มมี ตา ปุ่มแขน และ ปุ่มขา อายุ 5 สัปดาห์ ปุ่มแขนและปุ่มขาขยาย ขนาดใหญ่ขึ้น เรื่อยๆ อายุ 6 สัปดาห์ เริ่มมีหู อายุ 7 สัปดาห์ เริ่มมีแพดานในช่องปาก อายุ 8 สัปดาห์ เริ่มปรากฏอวัยวะเพศ ภายนอก กระดูกในช่องปากเปลี่ยนจาก กระดูกอ่อนเป็นกระดุกแข็ง และมีทุกอย่างเหมือนคน หลังจากนั้นเป็น การเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆทั้ง ภายนอกและภายใน เพื่อให้สมบูรณ์ และพร้อมที่จะทำงานได้ อายุ 38 สัปดาห์ หรือ 9 เดือน คลอด ออกมาเป็นทารก

5  ตัวอสุจิ มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็น ได้ด้วยตาเปล่า ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วน หาง ซึ่งภายในส่วนหัวจะมีนิวเคลียส และ ส่วนหางจะใช้ในการเคลื่อนที่ ตัวอสุจิจะ เคลื่อนที่ได้ประมาณ 1-3 มิลลิเมตรต่อนาที และมีชีวิตอยู่ได้นาน 24-48 ชม.  การท้องนอกมดลูก คือ การที่ไข่ได้รับการ ปฏิสนธิแล้วไม่ไปฝังตัวที่ผนังมดลุกแต่ กลับไปฝังตัวที่อื่นเช่น บริเวณช่องท้อง บริเวณปีกมดลูก ซึ่งทำให้ผู้เป็นมารดามี อาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอาจมี อันตรายถึงชีวิตได้  การทำแท้ง เมื่อเอ็มบริโอมีอายุประมาณ 8 สัปดาห์นั้นอาจจะทำให้ผู้เป็นมารดาอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้และอาจพบอาการแทรกซ้อน มากมายเพราะอาจเกิดการติดเชื้อร้ายแรง เช่น เนื้อเน่าตาย บาดทะยัก


ดาวน์โหลด ppt  การปฏิสนธิ คือ กระบวนการที่เซลล์ ของเพศชาย รวมกับเซลล์ของเพศ หญิง ทำให่เกิดเซลล์ใหม่  การตกไข่ คือ การที่ไข่สุกและออกจาก รังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ ในช่วงกึ่งกลางของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google