งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางสาวดวงตา อัมภรณ์ ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางสาวดวงตา อัมภรณ์ ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางสาวดวงตา อัมภรณ์ ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 เนื้อหา 1 ชั่วโมงมี 60 นาที • เข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที • เข็มยาวเดินไป 12 ช่องใหญ่ ใช้เวลา 60 นาที • เข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่ ใช้เวลาเท่ากับ เข็มยาวเดินไป 12 ช่องใหญ่ หรือ 60 ช่อง เล็ก

3 เป็นเวลา 14:00 น. ถูกหรือผิด ถูกผิด

4 เป็นเวลา 13:00 น. ถูกหรือผิด ถูกผิด

5 เป็นเวลา 20:00 น. ถูกหรือผิด ถูกผิด

6 เป็นเวลา 17:00 น. ถูกหรือผิด ถูกผิด

7 เป็นเวลา 12:00 น. ถูกหรือผิด ถูกผิด

8 เป็นเวลา 18:00 น. ถูกหรือผิด ถูกผิด

9 เป็นเวลา 09:30 น. ถูกหรือผิด ถูกผิด

10 09:50 น. 10:20 น. 17:00 น. ให้นักเรียนโยงเส้นเวลากับ นาฬิกาที่ถูกต้อง

11 เป็นเวลาเท่าไร..........

12 เป็นเวลาเท่าไร..........

13


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางสาวดวงตา อัมภรณ์ ครู ผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google