งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคปอดบวม งานสุขศึกษา หอ ผู้ป่วยกุมาร 3 โรคปอดบวมเป็น โรคที่เกิดจากการอักเสบของ ถุงลมเล็กๆที่มีอยู่ในปอด ส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน ซึ่งหากเป็นมากเด็กจะมีอาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคปอดบวม งานสุขศึกษา หอ ผู้ป่วยกุมาร 3 โรคปอดบวมเป็น โรคที่เกิดจากการอักเสบของ ถุงลมเล็กๆที่มีอยู่ในปอด ส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน ซึ่งหากเป็นมากเด็กจะมีอาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคปอดบวม งานสุขศึกษา หอ ผู้ป่วยกุมาร 3

3 โรคปอดบวมเป็น โรคที่เกิดจากการอักเสบของ ถุงลมเล็กๆที่มีอยู่ในปอด ส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน ซึ่งหากเป็นมากเด็กจะมีอาการ หายใจลำบากและอาจเสียชีวิต ได้ หากขาดการดูแลเอาใจใส่ จากผู้ปกครอง

4 สาเหตุของโรค เกิดจาก 1. เชื้อโรคที่ทำให้เกิดการ อักเสบของปอด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ และ เชื้อรา เป็นต้น 2. จากการสำลักอาหาร และ สารเคมีเข้าไปในปอด 3. จากการไหลเวียนโลหิตไม่ ดี เช่นในรายที่ต้องนอน นานๆในท่าเดียว

5 การติดต่อของโรค ทางน้ำมูกน้ำลาย เสมหะ ไอ จาม หรือหายใจรดกัน โดยเชื้อโรคจะ กระจายอยู่ใน อากาศและเข้าสู่ ร่างกายทางปาก และจมูก

6 อาการ มีไข้สูง ไอ หายใจ เหนื่อยหอบ เบื่อ อาหาร กระสับกระส่าย บางรายอาจมีอาการ เจ็บหน้าอก เจ็บ อก เจ็บคอ หรือ ไหล่ ท้องอืด

7 อาการที่ควรรีบพาเด็ก มาพบแพทย์ 1. ไข้สูงมาก ซึ่งจะเป็น อันตราย โดยเฉพาะเด็ก เล็กๆ อาจทำให้ชักจาก ไข้สูงได้ 2. ไอมาก อาจจะไอแห้งๆ หรือไอแบบมีเสมหะ 3. หายใจหอบ มีปีกจมูก บานหรือหน้าอกบุ๋ม หรือ หายใจเสียงดัง 4. ซึมลง

8 การดูแลเด็กโรคปอดบวม 1. ดื่มน้ำมากๆ โดยเฉพาะน้ำอุ่น เพื่อช่วยละลายเสมหะและขับ เสมหะออกจากทางเดินหายใจ 2. พักผ่อนมากๆ ถ้าเด็กมี อาการเหนื่อยหอบจัดท่านอน ให้เด็กศีรษะสูง ตะแคงหน้า ไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้ เด็กหายใจสะดวกขึ้น

9 3. ในเด็กเล็ก ถ้ามี น้ำมูกอาจใช้ลูกสูบ ยางแดงขนาดเล็ก ดูดน้ำมูกออก จะทำ ให้เด็กหายใจสะดวก ขึ้น 4. ควรเช็ดตัวหรือ อาบน้ำด้วยน้ำอุ่น จะ ทำให้เด็กสดชื่นขึ้น และช่วยบรรเทา อาการกระสับกระส่าย ให้ลดลงได้ และอย่า ให้เด็กถูกอากาศเย็น จัด

10 5. ทำความสะอาดปาก ฟัน บ่อยๆ เพราะเสมหะมักมี กลิ่นเหม็น หรืออาจใหับ้วน ปากทุกครั้งภายหลังที่บ้วน เสมหะออกแล้ว เพื่อปัองกัน การติดเชื้อจากปากเข้าสู่ ช่องหู 6. ดูแลเด็กให้ได้รับนม น้ำ อาหารอย่างเพียงพอ ถ้า อาเจียน พยายามป้อน ทีละ น้อย แต่บ่อยครั้ง

11 7. เด็กที่มีอาการไอ บ่อยครั้ง ให้ดื่มน้ำอุ่น บ่อยๆ กรณีเด็กโตควร สอนให้เด็กไอเอา เสมหะออกมา โดยให้ เด็กหายใจลึกๆ แล้วไอ ออกมาแรงๆ 8. กรณีที่เด็กมีอาการ ป่วยมากขึ้น ได้แก่ ไข้ สูง หอบจนชายโครง บุ๋ม เขียว หรือริม ฝีปากคล้ำ กระสับกระส่าย พัก ไม่ได้ ให้รีบ พาไปพบแพทย์

12 การป้องกัน 1. อย่าพาเด็กไปใกล้ชิดกับ คนที่เป็นหวัด หลอดลม อักเสบหรือ ปอดบวม 2. ไม่ควรพาเด็กไปในที่ที่มี คนจำนวนมาก เพราะเด็กจะ รับเชื้อต่างๆ ได้ง่าย 3. พยายามอย่าให้เด็กถูก ละอองฝน อาบน้ำเย็นจัด หรืออยู่ในที่มีอากาศเย็นจัด 4. พยายามรักษาร่างกายให้ อบอุ่นอยู่เสมอ

13 โรคปอดบวม เป็นโรคที่อันตราย สำหรับเด็ก ดังนั้น การดูแลเด็กอย่าง ถูกวิธีและพาเด็กมา รับบริการตรวจรักษา อย่างต่อเนื่อง จะ ช่วยให้เด็กหายจาก โรคปอดบวม และมี สุขภาพที่แข็งแรง

14 สวัส ดี สุขศึกษา หอ ผู้ป่วยกุมาร 3


ดาวน์โหลด ppt โรคปอดบวม งานสุขศึกษา หอ ผู้ป่วยกุมาร 3 โรคปอดบวมเป็น โรคที่เกิดจากการอักเสบของ ถุงลมเล็กๆที่มีอยู่ในปอด ส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน ซึ่งหากเป็นมากเด็กจะมีอาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google