งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสุขศึกษา หอผู้ป่วยกุมาร 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสุขศึกษา หอผู้ป่วยกุมาร 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสุขศึกษา หอผู้ป่วยกุมาร 3
โรคปอดบวม งานสุขศึกษา หอผู้ป่วยกุมาร 3

2 โรคปอดบวมเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของถุงลมเล็กๆที่มีอยู่ในปอด ส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจน ซึ่งหากเป็นมากเด็กจะมีอาการหายใจลำบากและอาจเสียชีวิตได้ หากขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง

3 สาเหตุของโรค เกิดจาก 2.จากการสำลักอาหาร และสารเคมีเข้าไปในปอด
1. เชื้อโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของปอด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ และเชื้อรา เป็นต้น 2.จากการสำลักอาหาร และสารเคมีเข้าไปในปอด 3.จากการไหลเวียนโลหิตไม่ดี เช่นในรายที่ต้องนอนนานๆในท่าเดียว

4 การติดต่อของโรค ทางน้ำมูกน้ำลาย เสมหะ ไอ จาม หรือหายใจรดกัน โดยเชื้อโรคจะกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายทางปากและจมูก

5 อาการ มีไข้สูง ไอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร กระสับกระส่าย บางรายอาจมีอาการเจ็บหน้าอก เจ็บอก เจ็บคอ หรือไหล่ ท้องอืด

6 อาการที่ควรรีบพาเด็กมาพบแพทย์
1.ไข้สูงมาก ซึ่งจะเป็นอันตราย โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ อาจทำให้ชักจากไข้สูงได้ 2.ไอมาก อาจจะไอแห้งๆ หรือไอแบบมีเสมหะ 3.หายใจหอบ มีปีกจมูกบานหรือหน้าอกบุ๋ม หรือหายใจเสียงดัง 4.ซึมลง

7 การดูแลเด็กโรคปอดบวม
1.ดื่มน้ำมากๆ โดยเฉพาะน้ำอุ่น เพื่อช่วยละลายเสมหะและขับเสมหะออกจากทางเดินหายใจ 2.พักผ่อนมากๆ ถ้าเด็กมีอาการเหนื่อยหอบจัดท่านอนให้เด็กศีรษะสูง ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เด็กหายใจสะดวกขึ้น

8 3.ในเด็กเล็ก ถ้ามีน้ำมูกอาจใช้ลูกสูบยางแดงขนาดเล็ก ดูดน้ำมูกออก จะทำให้เด็กหายใจสะดวกขึ้น
4.ควรเช็ดตัวหรืออาบน้ำด้วยน้ำอุ่น จะทำให้เด็กสดชื่นขึ้น และช่วยบรรเทาอาการกระสับกระส่ายให้ลดลงได้ และอย่าให้เด็กถูกอากาศเย็นจัด

9 5.ทำความสะอาดปาก ฟันบ่อยๆ เพราะเสมหะมักมีกลิ่นเหม็น หรืออาจใหับ้วนปากทุกครั้งภายหลังที่บ้วนเสมหะออกแล้ว เพื่อปัองกันการติดเชื้อจากปากเข้าสู่ช่องหู 6.ดูแลเด็กให้ได้รับนม น้ำ อาหารอย่างเพียงพอ ถ้าอาเจียน พยายามป้อน ทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง

10 7.เด็กที่มีอาการไอบ่อยครั้ง ให้ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ กรณีเด็กโตควรสอนให้เด็กไอเอาเสมหะออกมา โดยให้เด็กหายใจลึกๆ แล้วไอออกมาแรงๆ 8.กรณีที่เด็กมีอาการป่วยมากขึ้น ได้แก่ ไข้สูง หอบจนชายโครงบุ๋ม เขียว หรือริมฝีปากคล้ำ กระสับกระส่าย พักไม่ได้ ให้รีบ พาไปพบแพทย์

11 การป้องกัน 1.อย่าพาเด็กไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัด หลอดลมอักเสบหรือ ปอดบวม 2.ไม่ควรพาเด็กไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก เพราะเด็กจะรับเชื้อต่างๆ ได้ง่าย 3.พยายามอย่าให้เด็กถูกละอองฝน อาบน้ำเย็นจัด หรืออยู่ในที่มีอากาศเย็นจัด 4.พยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

12 โรคปอดบวม เป็นโรคที่อันตรายสำหรับเด็ก ดังนั้นการดูแลเด็กอย่างถูกวิธีและพาเด็กมารับบริการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เด็กหายจากโรคปอดบวม และมีสุขภาพที่แข็งแรง

13 สุขศึกษา หอผู้ป่วยกุมาร 3
สวัสดี สุขศึกษา หอผู้ป่วยกุมาร 3


ดาวน์โหลด ppt งานสุขศึกษา หอผู้ป่วยกุมาร 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google