งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ในและนอกสถานที่ ) P&J Computer นาย ลภาภัทร ใยเทิง 4924241013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ในและนอกสถานที่ ) P&J Computer นาย ลภาภัทร ใยเทิง 4924241013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ในและนอกสถานที่ ) P&J Computer นาย ลภาภัทร ใยเทิง 4924241013

2 วิสัยทัศน์ เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น คอมพิวเตอร์นับเป็นอุปกรณ์ที่กำลังเจริญเติบโต และมีใช้กันอย่างแพร่หลายเกือบทุกบ้าน ทำให้ น่าจะมีอนาคตทางการตลาดต่อไป

3 แผนการตลาด ตลาดเป้าหมาย = ชุมชนที่กำลังเติบโตของคน แถบชานเมือง ที่เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์กัน มากขึ้น หรือ ตามเขตที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ และไม่ มีร้านคู่แข่งในตลาดมากนัก เพื่อไม่ให้มีการแบ่ง ตลาด เพาะจะทำให้ได้ลูกค้าน้อย ไม่คุ้มกับการ เปิดกิจการ จุดแข็ง = มีการให้บริการภายนอกสถานที่ เป็น คนในพื้น เป็นกันเอง จุดอ่อน = เปิดบริการในภายหลังคู่แข่งขัน อนาคต = ขยายร้านเปิดร้านอินเตอร์เน็ตร่วมกับ ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ รับพิมพ์งาน ฯลฯ เปิดเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ร้าน และอาจมีกรจำ สินค้าทางหน้าเว็บ

4 การดำเนินงาน สถานที่  อาคารพาณิชย์ในตัวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน สถานศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ คือมีร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ประเภทนี้อยู่เพียง 1 ร้าน จึงไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการประกอบการมากนัก กระบวนการ  สำรวจตลาด ระดมทุนจาก หุ้นส่วนหรือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน จัดหา / เช่าสถานที่ประกอบการ จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ร้านให้แก่ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายทราบ เปิดกิจการ ประมวลผลรายได้ ( ผลประกอบการ )

5 การดำเนินงาน ( ต่อ ) ต้นทุนการดำเนินการ  เงินทุนจากการร่วมหุ้น หรือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน การบริการลูกค้า  ลูกค้าสามารถนำเครื่องเก่า มาขายให้กับทางร้านได้ในราคาพิเศษ มีบริการ ซ่อมนอกสถานที่

6 ค่าบริการ เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 บาท ลงโปรแกรม window500 บาท / เครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ ( ตามราคาของอุปกรณ์ที่ เปลี่ยน + กำไร 10%) บริการนอกสถานที่ + ค่าเดินทางตามระยะทาง จากร้าน รับซื้อเครื่องราคาตามสภาพ

7 ทุนเริ่มต้นเปิดกิจการ ค่าอุปกรณ์เปิดร้าน โต๊ะ 2 ตัวราคา 2,000 บาท เก้าอี้ 2 ตัวราคา 500 บาท ตู้กระจกใส่สินค้า 1 ตู้ราคา 1,500 บาท สต็อกสินค้าต่างๆภายในร้าน ราคา 5,000 บาท คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องราคา 20,000 บาท ค่าเช่า อาคารพาณิชย์ / ปีราคา 36,000 บาท รวม 65,000 บาท

8 สรุปค่าใช้จ่าย / เดือน ค่าใช้จ่าย / เดือนรายได้ / เดือน ค่าไฟ + ค่าน้ำ 1,500 บาท ค่าพนักงานในอนาคต 4,000- 4,500 บาท ค่าบริการลูกค้าประมาณ 10 ครั้ง 2,000 บาท ขายชุดคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 20,00 บาท ( กำไร 10%) ขายอุปกรณ์ต่าง ๆ 3,000 บาท / เดือน รวม 1,500 บาทรวม 7,000 บาท สรุปรายรับ / เดือน ( หักค่าใช้จ่ายแล้ว ) คงเหลือ 5,500 บาท รายได้ / ปี จะมีรายได้ รวม 66,000 บาท จึงจะสามารถ คุ้มทุนได้ภายใน 1 ปี

9 ความเสี่ยง ใช้เวลาในการคืนทุนค่อนข้างนานไปหน่อย ความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า อาจถูกคู่แข่งขันลอกเลียนแบบบริการของร้าน อาจมีร้านคู่แข่งมาเปิดได้อีก จบ..


ดาวน์โหลด ppt ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ในและนอกสถานที่ ) P&J Computer นาย ลภาภัทร ใยเทิง 4924241013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google