งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ (ในและนอกสถานที่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ (ในและนอกสถานที่)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ (ในและนอกสถานที่)
P&J Computer นาย ลภาภัทร ใยเทิง

2 วิสัยทัศน์ เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น คอมพิวเตอร์นับเป็นอุปกรณ์ที่กำลังเจริญเติบโตและมีใช้กันอย่างแพร่หลายเกือบทุกบ้าน ทำให้น่าจะมีอนาคตทางการตลาดต่อไป

3 แผนการตลาด ตลาดเป้าหมาย = ชุมชนที่กำลังเติบโตของคนแถบชานเมือง ที่เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์กันมากขึ้น หรือ ตามเขตที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ และไม่มีร้านคู่แข่งในตลาดมากนัก เพื่อไม่ให้มีการแบ่งตลาด เพาะจะทำให้ได้ลูกค้าน้อย ไม่คุ้มกับการเปิดกิจการ จุดแข็ง = มีการให้บริการภายนอกสถานที่ เป็นคนในพื้น เป็นกันเอง จุดอ่อน = เปิดบริการในภายหลังคู่แข่งขัน อนาคต = ขยายร้านเปิดร้านอินเตอร์เน็ตร่วมกับซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ รับพิมพ์งาน ฯลฯ เปิดเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ร้าน และอาจมีกรจำสินค้าทางหน้าเว็บ

4 การดำเนินงาน สถานที่  อาคารพาณิชย์ในตัวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน สถานศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ คือมีร้านซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ประเภทนี้อยู่เพียง 1 ร้าน จึงไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการประกอบการมากนัก กระบวนการ  สำรวจตลาด ระดมทุนจากหุ้นส่วนหรือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน จัดหา/เช่าสถานที่ประกอบการ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ร้านให้แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายทราบ เปิดกิจการ ประมวลผลรายได้(ผลประกอบการ)

5 การดำเนินงาน (ต่อ) ต้นทุนการดำเนินการ  เงินทุนจากการร่วมหุ้น หรือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน การบริการลูกค้า  ลูกค้าสามารถนำเครื่องเก่ามาขายให้กับทางร้านได้ในราคาพิเศษ มีบริการซ่อมนอกสถานที่

6 ค่าบริการ เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 บาท
เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 บาท ลงโปรแกรม window 500 บาท/เครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ (ตามราคาของอุปกรณ์ที่เปลี่ยน+กำไร10%) บริการนอกสถานที่ + ค่าเดินทางตามระยะทางจากร้าน รับซื้อเครื่องราคาตามสภาพ

7 ทุนเริ่มต้นเปิดกิจการ
ค่าอุปกรณ์เปิดร้าน โต๊ะ 2 ตัว ราคา 2,000 บาท เก้าอี้ 2 ตัว ราคา 500 บาท ตู้กระจกใส่สินค้า 1 ตู้ ราคา 1,500 บาท สต็อกสินค้าต่างๆภายในร้าน ราคา 5,000 บาท คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท ค่าเช่า อาคารพาณิชย์/ปี ราคา 36,000 บาท รวม 65,000 บาท

8 สรุปค่าใช้จ่าย/เดือน
รายได้/เดือน ค่าไฟ+ค่าน้ำ ,500 บาท ค่าพนักงานในอนาคต 4,000-4,500 บาท ค่าบริการลูกค้าประมาณ 10 ครั้ง ,000 บาท ขายชุดคอมพิวเตอร์1เครื่อง 20,00 บาท (กำไร10%) ขายอุปกรณ์ต่าง ๆ ,000 บาท/เดือน รวม 1,500 บาท รวม 7,000 บาท สรุปรายรับ/เดือน(หักค่าใช้จ่ายแล้ว) คงเหลือ 5,500 บาท รายได้/ปี จะมีรายได้ รวม 66,000 บาท จึงจะสามารถคุ้มทุนได้ภายใน 1 ปี

9 จบ.. ความเสี่ยง ใช้เวลาในการคืนทุนค่อนข้างนานไปหน่อย
ความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า อาจถูกคู่แข่งขันลอกเลียนแบบบริการของร้าน อาจมีร้านคู่แข่งมาเปิดได้อีก จบ..


ดาวน์โหลด ppt ร้านซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ (ในและนอกสถานที่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google