งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ บริการก้าวใหม่ ว่องไว ด้วย Call Center สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ บริการก้าวใหม่ ว่องไว ด้วย Call Center สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการ บริการก้าวใหม่ ว่องไว ด้วย Call Center สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3 การวิเคราะห์ปัญหา การให้บริการจัดส่งไม่สามารถกำหนดเวลาที่จะจัดส่งสินค้าได้ ลูกค้าต้องการ หนังสือ พนักงานรับเรื่อง จากลูกค้า เช็คหนังสือใน ระบบ ขั้นต อน หนังสือไม่มี OH พนักงานไม่เอาใจ ใส่ลูกค้า ขั้นตอนซับซ้อน ปีพิมพ์เก่า เป็น ORDER ด่วน เช็คกับแผนกบริหาร สินค้า รอเช็คกับ เจ้าหนี้ ขอโอนจากสาขา อื่นที่มี OH รอนาน ต้องรอของเต็ม กล่องก่อน เสนอ ซื้อ เอก สาร ใบเสนอ ราคา ใบขอราคา กรณี เป็น ตำรา ขอ สั่งซื้อ หนังสื อ การ จัดส่ง มีรถจัดส่ง 1 คัน ต้องส่ง 8 จังหวัด

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ลูกค้าภายใน รร. จปร. และ หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด นครนายก Call Center 037-393023 ลูกค้าจำนวน 50 รายยอดขายไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อโครงการ

5 ขั้นตอนการสั่งซื้อและจัดส่งของถึงมือลูกค้า ก่อนหลัง ลูกค้ามาติดต่อ ( โทรศัพท์ / หน้าร้าน / ออกพบลูกค้า ) เช็คหนังสือในระบบ ( มีของก็จัดได้เลย ) มีของที่สาขา อื่นๆ ขอโอนในระบบและส่งเมล์ ไม่มี OH สอบถามจากบริหารสินค้า เสนอซื้อหนังสือตามที่ลูกค้าต้องการ รอหนังสือเข้าที่คลังแคราย รอหนังสือมาถึงคลังที่ สาขา โทรแจ้งลูกค้าเพื่อให้มารับสินค้า ลูกค้าไม่ว่างขอรับเป็นวันอื่นแทน เช็คหนังสือในระบบ ( มีของก็จัดได้เลย ) ถ้าหนังสือไม่มี OH ให้เสนอทดแทนเล่มอื่น ถ้าลูกค้าไม่เลือกทดแทนให้แจ้งเวลาที่จะได้รับของ ทำตามขั้นตอนปกติ แต่ให้ติดตามให้ถึงสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จัดส่งของให้กับลูกค้า ในจังหวัดนครนายก ภายใน 1 วัน จังหวัดอื่นๆ ภายใน 3 วัน

6 รับเรื่องเช็ค ข้อมูล จัด หนังสือ ไม่ มี เช็คบริหาร สินค้า ขอโอนจาก สาขาอื่นๆ เช็คกับ เจ้าหนี้ เสนอซื้อ คลังแค ราย รอสาขาจัดให้ ส่งขนส่งเอกชน คลัง สาขา ลูกค้าได้รับของ จ่ายเงิน โทรศัพท์แจ้งลูกค้าให้มา รับของ ก่อน

7 หลัง รับเรื่องเช็ค ข้อมูล จัด หนังสือ ไม่มี เสนอ ทดแทน โทรเช็คกับบริหาร สินค้าและแจ้งกับ ลูกค้าจะได้รับ หนังสือที่สั่งซื้อ เมื่อไหร่ ทำตามขั้นตอน ปกติแต่ติดตาม คลังแค ราย สาขา รร. จปร จัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้า จังหวัด นครนายก ภายใน 1 วัน ต่างจังหวั ด ภายใน 3 วัน ลูกค้าได้รับ หนังสือตาม กำหนด

8 สรุปผลการปรับปรุงโครงการ 1. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ 2. ลูกค้าจะทราบระยะเวลาที่จะได้รับของที่แน่นอน 3. พนักงานจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 4. จากเดิมไม่กำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นในจังหวัดส่งภายใน 1 วัน ต่างจังหวัด ภายใน 3 วัน หลังจากที่สินค้ามาถึงสาขาแล้ว

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ ก่อนการปรับปรุง ไม่ได้ตั้งเป้า กันยายน 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2554 รับเรื่องทาง จำนวน 5 ราย สำเร็จ 4 ราย ยอดขาย 3,025 บาท หลังการปรับปรุง ตั้งเป้าลูกค้า 50 ราย ยอดขาย 30,000 บาท มีนาคม 2554 ถึง กันยายน 2554 รับเรื่องทาง จำนวน 46 ราย สำเร็จ 44 ราย ยอดขาย 32,219 บาท

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการ บริการก้าวใหม่ ว่องไว ด้วย Call Center สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google