งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัดน้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3ROE15% 4 ยอดขายต่อพื้นที่ ร้าน 10% 5 ยอดขายต่อ พนักงานทั้งหมด 10% 6 ดัชนีความพึงพอใจ ของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัดน้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3ROE15% 4 ยอดขายต่อพื้นที่ ร้าน 10% 5 ยอดขายต่อ พนักงานทั้งหมด 10% 6 ดัชนีความพึงพอใจ ของลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัดน้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3ROE15% 4 ยอดขายต่อพื้นที่ ร้าน 10% 5 ยอดขายต่อ พนักงานทั้งหมด 10% 6 ดัชนีความพึงพอใจ ของลูกค้า 15% รวม 100%

2 ทำเลต่อ ตรม. เฟอร์นิ เจอร์ ต่อ ชุด พ่อครัวเงิน เดือน DM ป้าย รถเมล์ 500 ประหยั ด 500 ทองแด ง 10,00 0 15 รถไฟฟ้ า 700 ธรรมด า 1,00 0 เงิน 15,00 0 20 อาคาร 900 ทันสมั ย 1,80 0 ทอง 20,00 0 25 ศูนย์กา รค้า 1,10 0 นำสมัย 2,30 0 แพลตติ นัม 25,00 0 30 ศูนย์ชั้น นำ 1,30 0 หรู 2,90 0 เพชร 30,00 0 35 40

3 พ่อครัว 1 คน = ลูกค้า 1,500 ชุดต่อเดือน เงินเดือนตามที่เลือก........ ถ้าให้ออกต้องจ่าย 3 เท่าของเงินเดือน

4 พนักงานเสิร์ฟ 1 คน = ลูกค้า 900 คน ต่อเดือน เงินเดือนคนละ = 5,000 บาทต่อเดือน ถ้าให้ออกต้องจ่าย 3 เท่าของเงินเดือน

5 พื้นที่ 1 ตรม. รับลูกค้าได้ = 150 คนต่อเดือน * เพิ่ม / ลด จะต้องจ่ายค่า ตกแต่ง 40,000 * พื้นที่บริการ = 70% ของพื้นที่ทั้งหมด

6 เฟอร์นิเจอร์ จ่ายตามพื้นที่ทั้งหมดของ ร้าน ( ตามเลือก ) EX เช่าพื้นที่ 60 ตรม = จ่าย 60 ชุด ค่าเสื่อม SL = 1 % ต่อ เดือน ราคาขายคืน = ราคาทุน x 30%

7 ราคาขาย ราคาขายตั้งแต่ 1 ถึง 250 บาทต่อชุด

8 แหล่งที่มาของเงินทุน 1. ส่วนของเจ้าของ เริ่ม 200,000 เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อเดือน 2. กู้ธนาคาร กู้ได้สูงสุด 5,000,000 บาท =1.5% ( หากติดลบจะต้องกู้ฉุกเฉิน ด / จ =2.5% ต่อ เดือนต้อชำระในเดือนถัดไป ) 3. กำไรจากการดำเนินงาน

9 การบริหารเงินสด 1. ฝากธนาคาร = ด / ร = 0.25% ต่อเดือน 2. นำไปชำระเงินกู้ 3. ขยายกิจการ

10 การลงทุนในระบบ และอุปกรณ์ เครื่องเสียง 30,000 เครื่องฟอกอากาศ 40,000 T.V. 45,000 เครื่องตรวจสอบความปลอดภัย 50,000 เครื่องปรับอากาศ 70,000 * สามารถเลือกได้เพียงชนิดเดียวใน แต่ละเดือน * คิดค่าเสื่อมราคา SL = 1 % ไม่ สามารถขายคืนได้

11 ค่าใช้จ่าย • เมนูอาหาร 1 รายการ = 5,000 บาท • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร = 30,000 บาท / ด. • ภาษีเงินได้ = 30 %

12 ดัชนีความพึงพอใจ จากลูกค้า =15% • ราคาขาย • คุณภาพ DM • ฝีมือการปรุงอาหารของพ่อครัว • จำนวนเมนูอาหาร • เฟอร์นิเจอร์ • การฝึกอบรมพนักงาน • การลงทุนระบบ และอุปกรณ์อื่น ๆ

13 สิ่งที่ต้องทำในการเริ่ม กิจการร้านอาหาร 1. ทำเลที่ตั้ง 2. ขนาดพื้นที่ร้าน 3. เฟอร์นิเจอร์ 4. จ้างพ่อครัว และ พนักงานเสิร์ฟ 5. พัฒนาสูตรเมนู 6. เลือกวัตถุดิบ 7. ตั้งราคา โฆษณา 8. หาแหล่งเงินทุน

14 สิ่งที่ต้องทำในการเริ่ม กิจการร้านอาหาร รายการจำนวน บริการ : ชุด จ่ายเงิน : บาท พ่อครัว 3 คน (1,500x3)= 4,500 (20,000x3)= 60,000 คนเสิร์ฟ 5 คน (900x5) = 4,500 (5,000x5) = 25,000 ค่าฝึกอบรม 5 คน (12,000x 5) = 60,000 พื้นที่เช่า (40x70%) (28 x150) = 4,200 (900x40) = 36,000 เฟอร์นิเจอร์ 40 ชุด (1,800x40)= 72,000 อุปกรณ์ แอร์ = 70,000 จำนวนเมนู 3 เมนู (5,000x3) = 15,000

15 ต้นทุนคงที่ เงินเดือนพ่อครัว 60,000 เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ 25,000 ค่าฝึกอบรมพนักงานเสิร์ฟ 60,000 เงินชดเชยพนักงานเสิร์ฟ 0 ค่าโฆษณา 20,000 ค่าส่งเสริมการตลาด 20,000 ค่าวิจัยตลาด 25,000 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมนูอาหาร 15,000 ค่าเช่า น้ำไฟฟ้า 36,000 ค่าออกแบบภายในร้าน 40,000 ค่าเสื่อมราคา ( เฟอร์เจอร์ + อุปกรณ์ ) 1,420 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 30,000 332,420

16 วางแผนกำไร ปริมาณขาย = ต้นทุนคงที่ + กำไร ก่อนภาษี ราคาขาย – ต้นทุนวัตถุ สมมติ ต้องการกำไรก่อนภาษี 50,000 บาท ต้นทุนวัตถุที่เลือก = 30 บาท ต่อชุด

17 วางแผนกำไร ปริมาณขาย = ต้นทุนคงที่ + กำไร ก่อนภาษี ราคาขาย – ต้นทุนวัตถุ 4,200 = 332,420 + 50,000 ราคาขาย - 30 ราคาขาย = 121.05 ~ 122 บาท

18 การตัดสินใจในเพิ่ม กำลังการผลิต รายการจำนวน บริการ : ชุด จ่ายเงิน : บาท พ่อครัว 1 คน 1,500 20,000 คนเสิร์ฟ 2 คน (900x2) = 1,800 (5,000x2) = 10,000 ค่าฝึกอบรม 2 คน (12,000x 2) = 24,000 พื้นที่เช่า (15x70%) (10 x150) = 1,500 (900x15) = 13,500 เฟอร์นิเจอร์ 15 ชุด (1,800x15)= 27,000

19 การตัดสินใจในเพิ่ม กำลังการผลิต จ้างพ่อครัว 1 คน = รับลูกค้าได้ = 1,500 ชุด / ด. ต้องจ้างคนเสิร์ฟ 2 คน (900x2) = 1,800 ชุด / ด. พื้นที่ที่ใช้ 1 ตรม. 150 ชุด / ด.= 10 ตรม. / ด. พื้นที่ที่ต้องเช่าทั้งหมด =10 / 70% = 14.28 ~15 ตรม. เฟอร์นิเจอร์จะต้องใช้ = 15 ชุด


ดาวน์โหลด ppt เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัดน้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3ROE15% 4 ยอดขายต่อพื้นที่ ร้าน 10% 5 ยอดขายต่อ พนักงานทั้งหมด 10% 6 ดัชนีความพึงพอใจ ของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google