งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ Chinese Camp เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ Chinese Camp เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ Chinese Camp เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชาภาษาจีน อาคาร 27 ชั้น 5 โทร ต่อ 2044 曼颂德昭帕雅皇家大学 中文系 จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา &

2 คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือเดินทาง อายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

3 วัน เวลา จัดโครงการ รับสมัครผู้สนใจ ช่วงวันที่ 15 ก.พ. – 25 มี. ค 2555
วัน เวลา จัดโครงการ รับสมัครผู้สนใจ ช่วงวันที่ 15 ก.พ. – 25 มี. ค (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) เดินทางช่วงวันที่ 1 เมษายน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีความจำเป็นในเรื่องการจองตั๋ว) ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา – น. (ช่วงบ่ายเลือกเรียนกิจกรรมเสริมตามอัธยาศัย) ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเมืองคุนหมิง (วันเสาร์ – อาทิตย์)

4 บริเวณในรั้วมหาวิทยาลัย Yunnan University

5

6

7

8

9

10

11 กิจกรรม

12 ศึกษาภาษาจีน

13 เยี่ยมชมบ้านชาวจีน

14 เรียนกังฟู

15 เรียนทำอาหารจีน

16 เรียนร้องเพลงจีน

17 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของ เมืองคุนหมิง

18

19

20

21 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ใบวุฒิบัตรจาก Yunnan University ได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนโดยตรงจากเจ้าของภาษา สัมผัสบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของเมืองคุนหมิง เข้าใจถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนผู้เป็นเจ้าของภาษา สามารถพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นด้วยตนเอง มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

22 ค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนท่านละ 47,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
ลงทะเบียนท่านละ 47,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าทำวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ค่ารถรับ – ส่งจากสนามบินสู่มหาวิทยาลัยยูนนาน ค่าทัศนศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองคุนหมิง ค่าประกันอุบัติเหตุ หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

23 วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครเพื่อสำรองการยืนยันการ เข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ (นำติดตัวไป 6 ใบ) ที่สาขาภาษาจีน ตึก 27 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ โทร มือถือ , , โทรสาร ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555

24 วิธีการชำระเงิน ชำระด้วยเงินสด ณ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ดาวน์โหลด ppt โครงการ Chinese Camp เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google