งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

曼颂德昭帕雅皇家大学 中文系 จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา www.bsru.ac.th & www.ynu.edu.cnwww.bsru.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "曼颂德昭帕雅皇家大学 中文系 จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา www.bsru.ac.th & www.ynu.edu.cnwww.bsru.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 曼颂德昭帕雅皇家大学 中文系 จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา www.bsru.ac.th & www.ynu.edu.cnwww.bsru.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี. ค. 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชา ภาษาจีน อาคาร 27 ชั้น 5 โทร. 0-2473-7000 ต่อ 2044 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือเดินทาง อายุการใช้งานเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

3 วัน เวลา จัดโครงการ รับสมัครผู้สนใจ ช่วงวันที่ 15 ก. พ. – 25 มี. ค 2555 ( ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ) เดินทางช่วงวันที่ 1 เมษายน 2555 ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีความจำเป็นใน เรื่องการจองตั๋ว ) ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ( ช่วงบ่ายเลือกเรียนกิจกรรมเสริมตามอัธยาศัย ) ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเมืองคุนหมิง ( วันเสาร์ – อาทิตย์ )

4 บริเวณในรั้วมหาวิทยาลัย Yunnan University

5

6

7

8

9

10

11 กิจกรรม

12 ศึกษาภาษาจีน

13 เยี่ยมชมบ้านชาวจีน

14 เรียนกังฟู

15 เรียนทำอาหารจีน

16 เรียนร้องเพลงจีน

17 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของ เมืองคุนหมิง

18

19

20

21 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ใบวุฒิบัตรจาก Yunnan University ได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนโดยตรงจาก เจ้าของภาษา สัมผัสบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของเมืองคุนหมิง เข้าใจถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนผู้เป็น เจ้าของภาษา สามารถพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในระดับที่ สูงขึ้นด้วยตนเอง มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

22 ค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนท่านละ 47,000 บาท โดยรวม ค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าทำวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ค่ารถรับ – ส่งจากสนามบินสู่มหาวิทยาลัยยูนนาน ค่าทัศนศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมือง คุนหมิง ค่าประกันอุบัติเหตุ หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

23 วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครเพื่อสำรองการ ยืนยันการ เข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครพร้อม รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ( นำติดตัวไป 6 ใบ ) ที่สาขาภาษาจีน ตึก 27 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2 473-7000- 2044 มือถือ 087-0747007, 081-302-1221, 087-707-0579 โทรสาร 0-2 473-7000 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555

24 วิธีการชำระเงิน ชำระด้วยเงินสด ณ โปรแกรมวิชา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ดาวน์โหลด ppt 曼颂德昭帕雅皇家大学 中文系 จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา www.bsru.ac.th & www.ynu.edu.cnwww.bsru.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google