งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link

2 บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link

3 การสืบค้นวารสารและการ สั่งสำเนาบทความ การสืบค้นวารสารและการ สั่งสำเนาบทความ ผู้ใช้ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ ให้บริการในห้องสมุดสืบค้นและสั่ง สำเนาด้วยวิธีการเดียวกัน ดัง ตัวอย่างต่อไปนี้ ระบบบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ

4 ตัวอย่าง คุณจตุพร พุทธรักษา ต้องการขอรับ บริการสำเนาบทความชื่อ Use of parabolic trough solar energy collectors for sea-water desalination เขียนโดย Kalogirou S. ในวารสารชื่อ Applied Energy (ISSN: 0306-2619) vol.60 no.2 JUN 1998 หน้า 65-88 การสืบค้น วารสารและสั่งสำเนา จะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ ระบบบริการทรัพยากร สารสนเทศ ( ส่วนห้องสมุด )

5 เข้าระบบผู้ใช้ทั่วไปที่ http://www.journallink.or.t h กรอกข้อมูลผู้ สืบค้น กดปุ่ม ‘ Continue ’ กรุงเทพฯ นักศึกษา สถานศึกษา

6 คลิก ชื่อ วารสาร

7 พิมพ์ชื่อ วารสาร Applied Energy กดปุ่ม “ ค้นหา ”

8 คลิกที่ Applied Energy

9 จะพบชื่อห้องสมุดที่มีวารสาร Applied Energy ที่ต้องการ ให้ตรวจและเลือกสั่งสำเนาจากห้องสมุด ที่มีวารสารฉบับที่ต้องการ

10 พิมพ์รหัส PIN ที่ปรากฎในบัตร PIN ของ journal link ****** **** กดปุ่ม “ เข้าสู่ระบบ ”

11 กดที่นี่

12

13 บัตร PIN

14 60 2 1998 JUN 658824 Use of parabolic trough solar energy collectors for seawate Kalogirou S.. ไปรษณีย์ธรรมดา จตุพร พุทธรักษา 985 ซอยตากสิน 25 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10600 4688859 jpt@yahoo.com นิสิต - นักศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี สถานศึกษา การวิจัย กดปุ่ม “ ดำเนินการ ” กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน

15 ท่านสามารถตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลที่กรอกได้ พิจารณาค่าบริการและ เงื่อนไขที่ปรากฏ เลือกกดปุ่ม “ ยืนยัน ” / หรือ “ ยกเลิก ” หากไม่พอใจค่าบริการหรือเงื่อนไข

16 หากท่านยืนยัน การสั่งสำเนา บทความจะสมบูรณ์ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการจะได้รับการ แจ้งเตือนโดยระบบอัตโนมัติในทันที ซึ่งท่านสามารถติดตามการดำเนินการ ได้ที่ PIN จบการทำงาน

17 บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service)

18 ประเภททรัพยากรที่ให้บริการ ต่างประเทศและในประเทศ สำเนาบทความจากวารสาร รายงานการประชุม รายงานการวิจัย สิทธิบัตร บทความของหนังสือ สั่งซื้อหนังสือ ยืมหนังสือ รายงานการวิจัย การ ประชุม สำเนาวิทยานิพนธ์ เอกสารตามต้องการของผู้ขอรับ บริการ บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services)

19 อัตราค่าบริการ บทความจากต่างประเทศ ราชการ 750.00 บาท (2-3 สัปดาห์ ) ด่วน 3,400.00 บาท ( 24 ชม.) เอกชน 950.00 บาท (2-3 สัปดาห์ ) ด่วน 3,600.00 บาท (24 ชม.) สิทธิบัตร 750.00 บาท (2-3 สัปดาห์ ) หนังสือ รายงานการประชุม 200.00 บาท / เรื่อง ( ค่าบริการ ) ( 30 วัน ) ยืมหนังสือจากต่างประเทศ 2,000.00 บาท / เรื่อง (3-4 สัปดาห์ ) วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฉบับพิมพ์ ( ไม่เย็บเล่ม ) 2,900.00 บาท / เรื่อง (2- 3 สัปดาห์ ) WEB Download 1,600.00 บาท / เรื่อง (2 วัน ) สำเนาวิทยานิพนธ์ไทย 500.00 บาท / เรื่อง (1-2 สัปดาห์ ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1237 ( รัตนา ), 1239( วาทินี ) บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services)

20 ช่องทางการขอรับบริการ : โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1237 ( รัตนา ), 1239 ( วาทินี ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ratana@nstda.or.th ratana@nstda.or.th watinee@nstda.or.th โทรสาร : 0-2564-7060 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการสารสนเทศ ทางเทคโนโลยี สวทช. ชั้น 2 สำนักงานกลาง บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services)

21 Q&A


ดาวน์โหลด ppt รัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google