งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียน แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียน แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียน แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

2 ตารางการเดินทาง 07.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนบดินทรเด ชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) 10.00 น. เดินทางถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง สยาม จังหวัดราชบุรี 15.00 น. เดินทางออกจากอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม มุ่งตรงไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ 16.30 น. เดินทางถึงองค์พระปฐมเจดีย์ แวะ สักการะ และเดินทางกลับโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

3 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ ท่องเที่ยววิถีไทยที่มี ชื่อเสียงสำหรับ นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ผู้ที่มา เยี่ยมเยือนจะได้ สัมผัสกับกลิ่นอาย วัฒนธรรมไทยที่ใช้ ชีวิตอยู่กับสายน้ำ และได้จับจ่ายซื้อของ พื้นถิ่น สินค้า หัตถกรรม สินค้าทาง วัฒนธรรมหลายอย่าง ด้วยกัน

4 สิ่งที่ได้รับ การได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เจ้าของ ภาษา ทำให้ทราบถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องและ วัฒนธรรม แต่ด้วยระดับภาษาจีนของข้าพเจ้ายัง ไม่สามารถสื่อสารให้รู้เรื่องได้ทั้งหมด จึงต้อง ค่อยๆ ไต่ระดับไปทีละน้อย เพื่อให้สามารถ สื่อสารกับเพื่อนชาวจีนได้รู้เรื่องมากที่สุด การนำสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนไปใช้กับสถานการณ์ จริง การได้ทัศนศึกษาในสถานที่ที่ๆ ไม่เคยได้ เดินทางไปมาก่อน เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก

5 ความสำเร็จ ทราบว่า สิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนถูกต้องหรือมี สิ่งใดที่จำเป็นต้องแก้ไข ได้ใช้เนื้อหาในบทเรียนในสถานการณ์จริง ร่วมกับเพื่อนนักเรียนเจ้าของภาษา สามารถพัฒนาทักษะการฟังให้ดีขึ้นได้ในระดับ หนึ่ง ได้เพื่อนใหม่ที่พร้อมจะเป็นผู้ฝึกภาษาจีนได้ทุก เมื่อ

6 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากข้าพเจ้าเริ่มเรียนภาษาจีนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงทำให้ระดับภาษาจีนยังไม่ สูงนัก อีกทั้งทักษะการฟังและการพูดไม่ดี เท่าที่ควร จึงทำให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ ยากยิ่งขึ้น ตารางการเดินทางแน่นเกินไป ทำให้ไม่สามารถ ไปในที่ต่างๆ ได้และก่อให้เกิดบทสนทนา เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเต็มที่ ความคิดในการต่อราคาของชาวจีนที่มักต่อราคา ลงมาเกินเท่าตัวจากราคาขายจริง จึงทำให้ ผู้ขายของไม่พอใจหลายครั้ง และข้าพเจ้าไม่ สามารถอธิบายเป็นภาษาจีนให้เพื่อนรู้ได้ ในทันที


ดาวน์โหลด ppt บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียน แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google