งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTTP :// NISIT. KASETSART. ORG. กิจกรรมเสริม หลักสูตร  สังคมเปลี่ยนแปลง มากมาย  ตลาดแรงงานไม่ แน่นอน  ต้องการบัณฑิตมาก ความสามารถ  คู่แข่งมากมายจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTTP :// NISIT. KASETSART. ORG. กิจกรรมเสริม หลักสูตร  สังคมเปลี่ยนแปลง มากมาย  ตลาดแรงงานไม่ แน่นอน  ต้องการบัณฑิตมาก ความสามารถ  คู่แข่งมากมายจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTTP :// NISIT. KASETSART. ORG

2 กิจกรรมเสริม หลักสูตร  สังคมเปลี่ยนแปลง มากมาย  ตลาดแรงงานไม่ แน่นอน  ต้องการบัณฑิตมาก ความสามารถ  คู่แข่งมากมายจาก หลายสถาบัน

3 บนเส้นทางสู่ความ เป็นบัณฑิต  เรียนรู้จากหลักสูตร การศึกษาที่คณะ กำหนด  เรียนรู้จากกิจกรรมเสริม หลักสูตร  เรียนรู้ตามอัธยาศัย

4 ข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัย  นิสิตทุกคน... จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง

5 โครงสร้างกิจกรรม เสริมหลักสูตร  กิจกรรมกำหนดให้เข้า ร่วม ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม 52 หน่วยชั่วโมง  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม 48 หน่วยชั่วโมง

6 โครงสร้างกิจกรรม เสริมหลักสูตร  กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม 28 หน่วยชั่วโมง  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 60 หน่วยชั่วโมง  กิจกรรมเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง

7 แหล่งกิจกรรม เสริมหลักสูตร  กองกิจการนิสิต  คณะ / ภาควิชา  องค์กรกิจกรรมนิสิต  หน่วยงานภายใน มก.  หน่วยงานภายนอก มก.

8 ทำความรู้จัก !!  http://newgrad.sa.ku.ac.th

9 ทำความรู้จัก !!  ระบบทรานสคริปต์ กิจกรรม HTTP :// NISIT. KASETSART. ORG

10 เข้าจากหน้าเว็บไซด์ WWW. KU. AC. TH

11 หรือพิมพ์ชื่อเวบไซด์ HTTP :// NISIT. KASETSART. O RG

12 เลือกวิทยาเขต บางเขน

13 เลือกที่ LOGIN เพื่อทำ การสมัครระบบ

14 เลือก Account มีปัญหา + ลืม Password ไม่ Activate เข้าที่นี่ครับ ( นิสิต )

15 กรอกรหัสนิสิตและ E-mail เกษตร แล้วเลือก ส่ง E-mail

16 เข้า https://webmail.ku.ac.th แล้วเช็ค E-mail

17 เช็ค E-mail เรื่อง Transcript_Activity_Nisit_Kas etsart_Org Transcript_Activity_Nisit_Kas etsart_Org

18 ยืนยันการสมัคร เลือกที่ Click

19 ระบบจะแจ้งว่า Account นี้ ได้ทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว

20 กลับไปที่หน้า Login กรอกรหัสนิสิต และ Password เลือก Login

21 ระบบจะแจ้งได้ Login สำเร็จแล้วสามารถใช้เมนู ในส่วนของนิสิตได้

22 การสมัครเข้า ร่วมกิจกรรม

23 เลือกค้นหา โครงการ

24 เลือกค้นหาเพื่อแสดงชื่อ โครงการ

25 เลือกชื่อโครงการที่ต้องการ สมัคร

26 เลือกสมัคร (Add)

27 เลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (Add)

28 ระบบจะแสดงข้อมูล รายชื่อนิสิตที่ได้สมัคร เข้าร่วมโครงการ

29 การเช็ค ชั่วโมง กิจกรรม

30 รายงานผลใบบันทึกกิจกรรมแบบแยก ประเภท เฉพาะที่ " รับรอง " ( เช็คว่าผ่าน เกณฑ์ข้อบังคับฯ หรือไม่ ) ( กดที่ HTML)

31 การแก้ไขข้อมูล นิสิต

32 ระบบจะแสดงข้อมูลนิสิต

33 หลัง 24.00 น. ข้อมูลของนิสิตจึงจะ UPDATE นิสิตโปรดทราบ

34  หลักฐานการเข้าร่วม กิจกรรม  กำหนดการ  การฝึกงานที่ไม่อยู่ ในหลักสูตรการเรียน การสอน หน่วยงานภายนอก

35 เทียบโอน ประสบการณ์  องค์กรนิสิต  ตัวแทนมหาวิทยาลัย  นิสิตดีเด่นด้านต่าง ๆ * ยึดตามคำสั่งหรือประกาศของ มหาวิทยาลัย

36  ศูนย์ประสานงานโครงการ บัณฑิตยุคใหม่ ชั้นล่าง อาคารกองกิจการนิสิต โทร. 02-5795532 ต่อ 160, 161 Http://newgrad.sa.ku.ac.th  เกี่ยวกับระบบ : อ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา โทร.081- 927-0098 สอบถามเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt HTTP :// NISIT. KASETSART. ORG. กิจกรรมเสริม หลักสูตร  สังคมเปลี่ยนแปลง มากมาย  ตลาดแรงงานไม่ แน่นอน  ต้องการบัณฑิตมาก ความสามารถ  คู่แข่งมากมายจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google