งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ. นางสาว ชลดา หนองเรือง 4881110031 คณิตศาสตร์ รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ. นางสาว ชลดา หนองเรือง 4881110031 คณิตศาสตร์ รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ

2 นางสาว ชลดา หนองเรือง 4881110031 คณิตศาสตร์ รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

3 " รูปเมล็ดโกโก้ที่ถูก ผ่าครึ่ง "

4 ช็อคโกแล็ต ช็อคโกแล็ตไม่เป็นที่นิยมบริโภคในพื้นที่เขตร้อนแม้ว่าพื้นที่นี้จะ เป็นแหล่งผลิตโกโก้ได้มากที่สุดในโลกก็ตาม สาเหตุ เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปมีผลกระทบต่อช็อคโก แล็ตนั่นเอง โดยทั่วไปช็อคโกแล็ตส่วนใหญ่จะเริ่มละลายที่อุณหภูมิประมาณ 25 ถึง 33 องศาเซลเซียส ดังนั้นสภาพภูมิอากาศของประเทศจึง เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการบริโภคช็อคโกแล็ต ตัวอย่างเช่น ในประเทศไนจีเรีย (Nigeria) ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีอุณหภูมิ สูง ส่งผลทำให้ช็อคโกแล็ตมีลักษณะเหนียวหนืดเมื่อนำมา รับประทาน นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้มาเป็นเวลา หลายสิบปี จนกระทั่งปัจจุบันทีมนักวิจัยในไนจีเรียเชื่อว่า ความสำเร็จที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวใกล้จะเป็นจริงแล้ว

5 S.O. Ogunwolu และ C.O. Jayeola นักวิทยาศาสตร์ ทางอาหารจากสถาบันวิจัยโกโก้แห่งประเทศไนจีเรีย – ได้ทดลองผสมแป้งข้าวโพด (Cornstarch) และเจ ลาติน (Gelatin) ลงไปในช็อคโกแล็ต โดยเมื่อ นำไปเปรียบเทียบกับช็อคโกแล็ตนม (Milk Chocolate) ปกติพบว่า คุณสมบัติของรสชาด สี ความเรียบของผิว และภาพโดยรวมของช็อคโกแล็ต ยังคงเป็นที่ยอมรับ – แป้งและเจลาตินที่เติมลงไปทำหน้าที่เป็นสารเพิ่ม ความหนืดในช็อคโกแล็ต (Chocolate Thickener) ช่วยป้องกันการไหลออกของเนยโกโก้ (Cocoa Butter: ไขมันที่ได้จากเมล็ดของโกโก้ ) ซึ่งเป็น สาเหตุทำให้ช็อคโกแล็ตเสียรูปทรง และเหนียวหนืด เมื่อช็อคโกแล็ตได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นเอง

6 การทดลอง กลุ่มนักวิจัยได้ทดลองเติมแป้งข้าวโพดและเจลาติน ในปริมาณที่แตกต่างกันไป จนในที่สุดพบว่า ที่ 10% แป้งข้าวโพด และ 10% เจลาติน เป็นปริมาณที่ เหมาะสมที่สุดในการผลิตช็อคโกแล็ต ช็อคโกแล็ตที่ ได้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 50 องศาเซลเซียส โดยที่ไม่เกิดการละลาย หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงแต่ อย่างใด งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสำคัญในอุตสาหกรรมการ ผลิตช็อคโกแล็ตและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร British Food Journal (Volume 108, Number 6, page 451-455) ในอนาคตช็อคโกแล็ตดังกล่าวอาจจะ ประสบความสำเร็จในการส่งออกและเพิ่มส่วนแบ่ง ตลาดช็อคโกแล็ตในพื้นที่เขตร้อน

7 ที่มา - เอกสารอ้างอิง ที่มา http://www.confectionerynews.com/news/ng.asp ?n=69361-fat-bloom-heat-resistant http://www.msnbc.msn.com/id/13860331/ เอกสารอ้างอิง http://www.eduzones.com/include/viewans.php?i d=8480 ( เจลาติน ) http://my.dek- d.com/katesnk/story/viewlongc.php?id=168682& chapter=5 ( เนยโกโก้ ) http://www.confectionerynews.com/news/ng.asp ?n=69361-fat-bloom-heat-resistant http://www.msnbc.msn.com/id/13860331/ http://www.eduzones.com/include/viewans.php?i d=8480 http://my.dek- d.com/katesnk/story/viewlongc.php?id=168682& chapter=5

8 จบการนำเสนอเรื่องช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ. นางสาว ชลดา หนองเรือง 4881110031 คณิตศาสตร์ รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google