งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นางสาว ชลดา หนองเรือง คณิตศาสตร์

3 "รูปเมล็ดโกโก้ที่ถูกผ่าครึ่ง"

4 ช็อคโกแล็ต ช็อคโกแล็ตไม่เป็นที่นิยมบริโภคในพื้นที่เขตร้อนแม้ว่าพื้นที่นี้จะเป็นแหล่งผลิตโกโก้ได้มากที่สุดในโลกก็ตาม สาเหตุเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปมีผลกระทบต่อช็อคโกแล็ตนั่นเอง โดยทั่วไปช็อคโกแล็ตส่วนใหญ่จะเริ่มละลายที่อุณหภูมิประมาณ 25 ถึง 33 องศาเซลเซียส ดังนั้นสภาพภูมิอากาศของประเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการบริโภคช็อคโกแล็ต ตัวอย่างเช่น ในประเทศไนจีเรีย (Nigeria) ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูง ส่งผลทำให้ช็อคโกแล็ตมีลักษณะเหนียวหนืดเมื่อนำมารับประทาน นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่งปัจจุบันทีมนักวิจัยในไนจีเรียเชื่อว่าความสำเร็จที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวใกล้จะเป็นจริงแล้ว

5 S.O. Ogunwolu และ C.O. Jayeola นักวิทยาศาสตร์ทางอาหารจากสถาบันวิจัยโกโก้แห่งประเทศไนจีเรีย
ได้ทดลองผสมแป้งข้าวโพด (Cornstarch) และเจลาติน (Gelatin) ลงไปในช็อคโกแล็ต โดยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับช็อคโกแล็ตนม (Milk Chocolate) ปกติพบว่า คุณสมบัติของรสชาด สี ความเรียบของผิว และภาพโดยรวมของช็อคโกแล็ตยังคงเป็นที่ยอมรับ แป้งและเจลาตินที่เติมลงไปทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความหนืดในช็อคโกแล็ต (Chocolate Thickener) ช่วยป้องกันการไหลออกของเนยโกโก้ (Cocoa Butter: ไขมันที่ได้จากเมล็ดของโกโก้) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ช็อคโกแล็ตเสียรูปทรง และเหนียวหนืด เมื่อช็อคโกแล็ตได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นเอง

6 การทดลอง กลุ่มนักวิจัยได้ทดลองเติมแป้งข้าวโพดและเจลาตินในปริมาณที่แตกต่างกันไป จนในที่สุดพบว่า ที่ 10%แป้งข้าวโพด และ 10%เจลาติน เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตช็อคโกแล็ต ช็อคโกแล็ตที่ได้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 50 องศาเซลเซียส โดยที่ไม่เกิดการละลาย หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงแต่อย่างใด งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตช็อคโกแล็ตและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร British Food Journal (Volume 108, Number 6, page ) ในอนาคตช็อคโกแล็ตดังกล่าวอาจจะประสบความสำเร็จในการส่งออกและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดช็อคโกแล็ตในพื้นที่เขตร้อน

7 ที่มา-เอกสารอ้างอิง ที่มา เอกสารอ้างอิง (เจลาติน) (เนยโกโก้)

8 จบการนำเสนอเรื่องช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ
สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ช็อคโกแล็ตแบบใหม่ไม่ละลายในอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google