งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุพภิกขภัย 1. นส. กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9 2. นส. วรัญญา ดาทอง ม.4/5 เลขที่ 17 3. นส. พิมชนก บัวงาม ม.4/5 เลขที่ 15 4. นส. พร้อมวิภา จ้ำดา ม.4/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุพภิกขภัย 1. นส. กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9 2. นส. วรัญญา ดาทอง ม.4/5 เลขที่ 17 3. นส. พิมชนก บัวงาม ม.4/5 เลขที่ 15 4. นส. พร้อมวิภา จ้ำดา ม.4/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุพภิกขภัย 1. นส. กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9 2. นส. วรัญญา ดาทอง ม.4/5 เลขที่ 17 3. นส. พิมชนก บัวงาม ม.4/5 เลขที่ 15 4. นส. พร้อมวิภา จ้ำดา ม.4/5 เลขที่ 29 5. นส. ธิดารัตน์ ปรือทอง ม.4/5 เลขที่ 13

2 การ ป้องกัน 1. การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีความมั่นคง ด้านอาหารผ่านมาตรการ 2. การปฏิวัติสีเขียว ทำให้ลดภาวะทุโภชนาการลง 3. ลดราคาอาหารและเพิ่มค่าจ้างของผู้ทำงานในไร่ นา

3 สาเหตุ 1. ภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างกว้างขวาง ซึ่ง นำไปสู่อัตราการตายที่เพิ่มสูงขึ้นมากในภูมิภาค 2. การที่ปริมาณอาหารลดลงอย่างรุนแรงเฉียบพลัน ทำให้เกิดความหิวโหย 3. การลดลงของระดับการบริโภคอาหารในประชากร จำนวนมาก 4. อัตราการตายสูงผิดปกติ อันเกิดจากภัยคุกคาม รุนแรงแก่ปริปริมาณการบริโภคอาหารในประชากร บางส่วน 5. ชุดสภาพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประชากรจำนวนมากใน ภูมิภาคไม่สามารถได้รับอาหารเพียงพอ ทำให้เกิด ภาวะทุโภชนาการรุนแรงอย่างกว้างขวาง

4 ผลกระทบ ผลกระทบด้านลักษณะประชากรของทุพภิกขภัยนั้นรุนแรง มาก การเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ ข้อเท็จจริงทางลักษณะประชากรที่สอดคล้องกัน คือ ใน ทุพภิกขภัยทุกครั้งที่มีการบันทึก อัตราการเสียชีวิตของ ชายจะสูงกว่าของหญิง เหตุผลสำหรับข้อเท็จจริง ดังกล่าวอาจรวมถึงความเข้มแข็งของหญิงที่มากกว่า ภายใต้ความกดดันของทุโภชนาการ และอาจเป็น ธรรมชาติของหญิงที่มีไขมันร่างกายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูง กว่าชาย ดังนั้น ทุพภิกขภัยจึงเหลือไว้แต่ประชากรวัยเจริญ พันธุ์ หรือก็คือ หญิงผู้ใหญ่ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่น ทุพภิกขภัยรุนแรง ส่วนมากน้อยครั้งที่ลดอัตราการเกิดของประชากรเกินกว่า ไม่กี่ปี อัตราการเสียชีวิตที่สูงถูกชดเชยด้วยประชากรที่ เพิ่มขึ้นในเวลาไม่กี่ปี หากแต่ผลกระทบด้านลักษณะ ประชากรระยะยาวที่ใหญ่กว่า คือ การอพยพ อาทิ ไอร์แลนด์มีประชากรลดลงอย่างสำคัญหลังทุพภิกขภัยใน คริสต์ทศวรรษ 1840 เพราะมีการอพยพออกนอกประเทศ เป็นจำนวนมาก

5 การบรรเทาทุพภิกขภัย ภาวะขาดสารอาหารรองสามารถแก้ไขได้โดยการให้สาร เสริมอาหาร อย่างเช่น เนยถั่วและ เนยถั่ว สไปรูไลนา สไปรูไลนา ได้ปฏิวัติการให้อาหารฉุกเฉินในวิกฤตการณ์ทาง มนุษยธรรม เพราะมันสามารถรับประทานได้ทันทีจากห่อ บรรจุ และไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เย็นหรือผสมกับน้ำสะอาดที่ มีน้อยอยู่แล้ว สามารถเก็บได้หลายปี และที่สำคัญคือ ร่างกายของเด็กที่ป่วยหนักยังสามารถดูดซึมสารอาหาร ไปใช้ได้ [ การประชุมอาหารโลกของสหประชาชาติ ค. ศ. 1974 ประกาศว่าสไปรูไลนาเป็น " อาหารที่ดีที่สุดสำหรับ อนาคต " และความพร้อมที่จะถูกเก็บเกี่ยวได้ทุก 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังมีการให้อาหารเสริม อย่างเช่น แคปซูล วิตามินเอหรือเม็ดสังกะสีในการรักษาอาการท้องร่วง [ กลุ่ม ช่วยเหลือตระหนักมากขึ้นว่าการให้เงินสดหรือคูปองเงินสด แทนที่จะเป็นอาหารนั้นถูกกว่า วิตามินเอสังกะสี

6 1 มกราคม พ. ศ.1965

7 ชาย หญิงและเด็ก ซึ่งทั้งหมด เสียชีวิตจากการขาดแคลน อาหารในรัสเซีย เมื่อ ค. ศ.1921


ดาวน์โหลด ppt ทุพภิกขภัย 1. นส. กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9 2. นส. วรัญญา ดาทอง ม.4/5 เลขที่ 17 3. นส. พิมชนก บัวงาม ม.4/5 เลขที่ 15 4. นส. พร้อมวิภา จ้ำดา ม.4/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google