งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง นัก พยากรณ์อากาศ ผู้รับชอบ 1. นางสาวนินจา พักใจ ชั้นม.5/12 เลขที่ 1 2. นางสาวปัน แบ่งปัน ชั้นม.5/12 เลขที่ 2 3. นางสาวมานี ใจดี ชั้นม.5/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง นัก พยากรณ์อากาศ ผู้รับชอบ 1. นางสาวนินจา พักใจ ชั้นม.5/12 เลขที่ 1 2. นางสาวปัน แบ่งปัน ชั้นม.5/12 เลขที่ 2 3. นางสาวมานี ใจดี ชั้นม.5/12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง นัก พยากรณ์อากาศ ผู้รับชอบ 1. นางสาวนินจา พักใจ ชั้นม.5/12 เลขที่ 1 2. นางสาวปัน แบ่งปัน ชั้นม.5/12 เลขที่ 2 3. นางสาวมานี ใจดี ชั้นม.5/12 เลขที่ 3 ส่ง อาจารย์มานา ทวีพงษ์ไพรัช

2 ที่มาของโครงงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการศึกษาสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้ทุกคนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อม ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ที่เราไป และให้ คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทาง

3 ฤดูกาล ของจีน ฤดูกาล ของไทย หนาว ใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ผลิ

4 ตารางเปรียบเทียบสภาพอากาศ ประเ ทศ ม. ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค เม. ยพ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ไท ย จีน

5 ข้อควรระวังของแต่ละสภาพ ภูมิอากาศ โรคติดต่อ ภัย ธรรมชาติ การ เดินทาง

6 การเตรียมตัวรับมือกับ สภาพอากาศ เตรียมความพร้อมด้านปัจจัย 4 ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศก่อนการเดินทาง ดูแลรักษาสุขภาพ เตรียมความพร้อมด้านปัจจัย 4 ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศก่อนการเดินทาง ดูแลรักษาสุขภาพ

7 แหล่ง อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง นัก พยากรณ์อากาศ ผู้รับชอบ 1. นางสาวนินจา พักใจ ชั้นม.5/12 เลขที่ 1 2. นางสาวปัน แบ่งปัน ชั้นม.5/12 เลขที่ 2 3. นางสาวมานี ใจดี ชั้นม.5/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google