งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง นักพยากรณ์อากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง นักพยากรณ์อากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง นักพยากรณ์อากาศ
ผู้รับชอบ 1.นางสาวนินจา พักใจ ชั้นม.5/12 เลขที่ 1 2.นางสาวปัน แบ่งปัน ชั้นม.5/12 เลขที่ 2 3.นางสาวมานี ใจดี ชั้นม.5/12 เลขที่ 3 ส่ง อาจารย์มานา ทวีพงษ์ไพรัช

2 ที่มาของโครงงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการศึกษาสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้ทุกคนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ที่เราไป และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทาง

3 ฤดูกาลของไทย ฤดูกาลของจีน หนาว ใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ผลิ

4 ตารางเปรียบเทียบสภาพอากาศ
ประเทศ ม.ค . ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไทย 26 27 29 30 28 จีน -5 -2 14 20 25 13 -3

5 ข้อควรระวังของแต่ละสภาพภูมิอากาศ
โรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ การเดินทาง

6 การเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศ
เตรียมความพร้อมด้านปัจจัย 4 ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศก่อนการเดินทาง ดูแลรักษาสุขภาพ

7 แหล่งอ้างอิง http://www.shutterphoto.com/forums/showthread.php?25732


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง นักพยากรณ์อากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google