งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ตัวเรา ร่างกาย ของเรามี การ เจริญเติบโ ตขึ้น หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ตัวเรา ร่างกาย ของเรามี การ เจริญเติบโ ตขึ้น หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ตัวเรา ร่างกาย ของเรามี การ เจริญเติบโ ตขึ้น หรือไม่

3 ร่างกายของเรามีการ เจริญเติบโตขึ้น การเจริญเติบโต วัดได้จาก ส่วนสูงและมวล ที่เพิ่มมากขึ้น

4 คนเราต้องการ อะไรบ้างในการ เจริญเติบโตและ การดำรงชีวิต คนเราต้อง รับประทานอาหาร ทุกวัน ดื่มน้ำ สะอาด และมี อากาศบริสุทธิ์ หายใจ

5 อาหาร คือ สิ่งที่ รับประทานเข้าไปแล้ว มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกาย เจริญเติบโต คนเราต้อง รับประทานอาหาร วันละ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อ กลางวัน และมื้อเย็น

6 อาหารที่เรากิน แบ่งเป็น 5 หมู่ ดังนี้ หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ถั่ว และนม เป็น อาหารที่ให้โปรตีน ช่วยให้ร่างการ เจริญเติบโต และซ่อมแซมอวัยวะที่ สึกหรอ

7 หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน เป็นอาหารที่ให้ พลังงานแก่ ร่างกาย หมู่ที่ 3 ได้แก่ ผัก ใบเขียวและพืชผัก อื่นๆ ช่วยต้านทาน โรค เสริมสร้าง ความแข็งแรงของ กระดูกและฟัน

8 หมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ ช่วย ควบคุมการทำงาน ของร่างกายและ ช่วยต้านทานโรค หมู่ที่ 5 ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ และพืช ให้พลังงานและ ความอบอุ่นแก่ ร่างกาย

9 ถ้าเรากินอาหารไม่ ถูกหลักโภชนาการ จะเป็น อย่างไร กินอาหารน้อยเกินไป ทำให้ ขาดสารอาหาร ร่างกายผอมแห้ง กินอาหารน้อยเกินไป ทำให้ ขาดสารอาหาร ร่างกายผอมแห้ง กินอาหารมาก เกินไป ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เกิดโรคอ้วน กินอาหารมาก เกินไป ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เกิดโรคอ้วน

10 - รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทุก วัน - รับประทานอาหารให้ตรงเวลาทุกมื้อ - รับประทานผักผลไม้เป็นประจำ - รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ - หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและไม่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย

11 เราควรดื่มน้ำ สะอาดประมาณ 7-8 แก้วต่อวัน

12 อาก าศ นอกจากอาหาร และน้ำแล้ว เรา ยังต้องการอะไร อีกในการ ดำรงชีวิต เราต้องการ อากาศ บริสุทธิ์เพื่อ ใช้ในการ หายใจ

13 อากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อ สุขภาพ เพราะเราต้องการ อากาศในการหายใจ ถ้า ขาดอากาศประมาณ 5-6 นาที เราจะเสียชีวิต การอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่น ละอองหรือควันมากๆ ทำให้ ฝุ่นละอองและควันบางส่วน เข้าสู่ปอด ซึ่งเป็นสาเหตุของ การเจ็บป่วยได้

14 ร่างกายของเรา ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ ในการดำรงชีวิต และการ เจริญเติบโต ดังนั้นเราจึงขาด ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ เพราะถ้าขาด ปัจจัยอย่างใด อย่างหนึ่งจะทำให้ เสียชีวิตได้

15 ร่างกายของ เรามีการ ตอบสนองต่อ สิ่งเร้า อย่างไร

16 เมื่อมีแสงสว่างจ้า มาก เราจะหรี่ตาหรือ ยกมือขึ้นบังตาเพื่อ ไม่ให้แสงเข้าตามาก เกินไป เมื่อนำน้ำแข็ง แตะบนแขน เพื่อน เพื่อน จะเผลอสะดุ้ง หรือขนลุก

17 - เมื่อเห็นเพื่อนกินมะยม เราจะ น้ำลายไหล น้ำลายไหล - เมื่ออุณหภูมิสูงหรือ อากาศร้อนร่างกายจะ ขับเหงื่อออกมา เมื่อ อากาศหนาวจะมีอาการ ขนลุกหรือหนาวสั่น - เมื่อมีของร้อนหรือของ แหลมคมมาสัมผัส ผิวหนัง เราจะสะดุ้งและ ถอยออกห่างทันที ถอยออกห่างทันที

18 การตอบสนอง ต่อสิ่งเร้ามี ประโยชน์ต่อตัว เราอย่างไร ช่วย ป้องกัน อันตราย ให้กับ ร่างกายค่ะ

19 แหล่งที่มาภาพ -http://healthfood.muslimthaipost.comhttp://healthfood.muslimthaipost.com -http://www.mahachaihospital.com/services/ menu.phphttp://www.mahachaihospital.com/services/ menu.php -http://www.vcharkarn.com/varticle/40123http://www.vcharkarn.com/varticle/40123 -http://www.thaigoodview.com/node/23620http://www.thaigoodview.com/node/23620 -http://www.neutron.rmutphysics.com/science -news/index.php?http://www.neutron.rmutphysics.com/science -news/index.php -http://www.myfirstbrain.com/teacherview - http://cartoonza.exteen.com/20091017/entryhttp://www.myfirstbrain.com/teacherview- http://cartoonza.exteen.com/20091017/entry -http://variety.teenee.comhttp://variety.teenee.com


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ตัวเรา ร่างกาย ของเรามี การ เจริญเติบโ ตขึ้น หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google